Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2202(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0124/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0124/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0262

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 45k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 51. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 51. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 51. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 51. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 38 419 554 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 5,28%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (14 543 000 EUR, azaz 38%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok és a megfigyelők nemzeti felügyeleti hatóságainak (23 876 555 EUR, azaz 62%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,90%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,85%-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,27%-os volt, ami az előző évhez képest 1,41%-os csökkenést jelent;

2.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

Átvitelek törlése

3.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 76 566 EUR került törlésre, és ez a teljes átvitt összeg 2,6%-ának felel meg, ami számottevő, 7,13%-os csökkenést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság tevékenységei eredményeinek értékelésére – amennyire a hatóság ezen eredmények ellenőrzésére vonatkozó korlátai lehetővé teszik – és költségvetési gazdálkodásának javítására 14 fő teljesítménymutatót alkalmaz;

5.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság a munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően dolgozta ki a szabályozási termékeket, és a hatóság szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásaiban szereplő valamennyi célt teljesítette;

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja az Európai Parlament és a Tanács által lefektetett szabályozási keretből eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatok megbízatásának keretén belül kell maradnia, hogy megvalósítsa az erőforrások optimális felhasználását és a célkitűzéseket; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

7.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

8.  megállapítja, hogy a hatóság közelmúltbeli stressztesztje erősen vitatható eredményeket hozott; felszólítja a hatóságot, az Európai Rendszerkockázati Testületet, az Európai Központi Bankot és a Bizottságot, hogy használjanak következetes módszereket, forgatókönyveket és feltételezéseket a stressztesztek meghatározásakor, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék az eredmények potenciális torzulását;

9.  megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

10.  hangsúlyozza, hogy több forrást kell elkülöníteni a pénzmosás elleni feladatokra, hogy a hatóság el tudja végezni a nemzeti intézményekre irányuló felügyeleti funkcióit és vizsgálatait; sürgeti a hatóságot annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok, valamint a hitel- és pénzintézetek hatékonyan és következetesen alkalmazzák a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni európai jogszabályokat; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) együttműködve arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez kapcsolódó felügyeleti hatáskört a banki ágazatról terjesszék ki a pénzügyi ágazat egészére, ezzel átadva neki a vezető szerepet a vonatkozó feladatokat és felügyeleti hatáskörök tekintetében; ebben az összefüggésben üdvözli továbbá a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika elfogadását, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

11.  arra kéri a hatóságot, hogy folytasson vizsgálatot az osztalékarbitrázs-kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen állapítani az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;

12.  üdvözli, hogy a hatóság közös gyakorlatokat és sablonokat alkalmaz az ESMA-val és az EIOPA-val, melyekkel rendszeres üléseket is tart és vegyes bizottságot alkot;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100%-os szintet ért el, az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 134 ideiglenes alkalmazottal (szemben a 2016. évi 127 engedélyezett álláshellyel); megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 41 szerződéses alkalmazott és 15 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

14.  tudomásul veszi, hogy a hatóság 2017 áprilisában elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát;

15.  emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntését követően a hatóság Londonból Párizsba költözik; aggodalommal állapítja meg, hogy ez a költözés kihatott a személyzet felvételére, 2017-ben ugyanis nőtt a felmondások száma; elismeri, hogy a hatóság tíz álláshirdetést tett közzé egy tartaléklista létrehozása céljából, melyet a felmondásokat követően megüresedett álláshelyek betöltésére használnak majd fel;

16.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján, valamint a hatóság honlapján is;

Közbeszerzés

17.  elégedetten állapítja meg, hogy a hatóság számos, a Bizottság főigazgatóságaival és más ügynökségekkel közös intézményközi közbeszerzési eljárásban részt vesz;

18.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint öt ellenőrzött nyílt közbeszerzési eljárás közül négyben nem volt kielégítő a gazdaságilag legelőnyösebb megoldás kiválasztására irányuló eljárás; tudomásul veszi a hatóság válaszát és érvelését; felkéri a hatóságot, hogy a közbeszerzések gazdaságosságának javítása érdekében találjon kiegyensúlyozottabb megközelítést a minőséggel és az árral kapcsolatos kritériumok tekintetében;

19.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a hatóság még mindig nem alkalmazta minden eljárása esetében a Bizottság által elindított valamennyi olyan eszközt, melynek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; megállapítja, hogy a hatóságtól kapott információk szerint a hatóság 2018 augusztusában bevezette az elektronikus benyújtást; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fennmaradó eszközök bevezetése tekintetében elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20.  elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli, hogy a hatóság további lépéseket tesz tevékenységeinek átláthatóbbá tételére azáltal, hogy tájékoztatást nyújt a hatóság munkatársai és a külső érdekelt felek között létrejött találkozókról, és azokat közzéteszi honlapján;

21.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság csalás elleni stratégiát dolgozott ki a 2015 és 2017 közötti időszakra; megállapítja, hogy a hatóság által végzett csaláskockázat-értékelés szerint a kockázat alacsony és közepes közötti, és hogy tizenhárom forgatókönyv esetében a kockázat lényegesnek vagy jelentősnek tekinthető; megjegyzi, hogy az említett értékelést követően javasolt belső ellenőrzések, informatikai biztonsági szabványok és egyéb intézkedések célja a kockázatok mérséklése; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren történő fejleményekről;

22.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

Egyéb megjegyzések

23.  kiemeli, hogy a hatóság bevétele csökkenni fog az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében, és hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozási megoldásokat kell találni, melyek lehetővé teszik a hatóság számára megbízatása következetes, független és hatékony végrehajtását;

24.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésre irányuló döntése következtében a hatóság székhelyét 2019 elején Párizsba (Franciaország) helyezik át; megállapítja, hogy a hatóság beszámolójában szerepel a kapcsolódó költségekre irányuló, 6,7 millió EUR összegű tartalék, valamint a jövőbeni (még a londoni irodára ütemezett) szerződéses kifizetésekre fennmaradó 11,2 millió EUR; megállapítja, hogy az épületekkel kapcsolatos költségek magukban foglalják többek között a londoni irodák bérleti díjának és rezsijének a bérleti szerződés 2020 végi lejártáig történő további fizetését, a hatóság azonban ezeket a költségeket a tulajdonos által biztosított, bérleti díjtól mentes időszak tőkésítésével, valamint a francia kormánytól kapott hozzájárulás felhasználásával kívánja fedezni annak biztosítása érdekében, hogy a hatóság 2019-ben és 2020-ban csak egy iroda bérleti díját és rezsijét fizesse;

o
o   o

25.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 108/52., 2018.3.22., 248. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat