Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2191(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0134/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0134/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.22

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0263

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 128. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 128. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 128. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 128. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: a központ) 2017-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 58 042 653 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,35%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetésének 97,80%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,78% volt, ami 2016-hoz képest 1,76%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 81,71%-os volt, ami az előző évhez képest 2,45%-os növekedést jelent;

2.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 953 754 EUR-t, ami 2016-hoz képest 3,11%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 8,73%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ számos fő teljesítménymutatót is használ a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére, valamint a 2015. március 13-i bizottsági szolgálati munkadokumentumban(2) szereplő fő teljesítménymutatók listáját is többek között költségvetése kezelésének javítása érdekében;

5.  tudomásul veszi, hogy a központ véglegesítette betegségfelügyeleti rendszereinek újratervezési ütemtervét, az egészségügyre az Unióban leselkedő újabb veszélyekre vonatkozóan értékeléseket tett közzé és továbbra is támogatta az európai mikrobiológiai laboratóriumok kapacitásainak ellenőrzését;

6.  emlékeztet, hogy a központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy a központ 2017-ben 59 hivatalos tudományos felkérésre reagált, ebből 35 a Parlamenttől érkezett, és összesen 210 jelentést tett közzé (2016-ban 158-at), köztük 38 gyors kockázatértékelést, melyek új betegségek jelentette európai fenyegetésekkel foglalkoztak, továbbá 78 felügyeleti jelentést;

7.  megjegyzi, hogy a központ az EPHESUS projektet is elindította, melynek célja az Unió/EGT közegészségügyi ágazata valamennyi fertőző betegségeket felügyelő rendszerének értékelése, és elkezdte betegségmegelőzési programjainak értékelését is;

8.  üdvözli, hogy a központ előtérbe helyezte azokat a tevékenységeket, amelyek az uniós antimikrobiális rezisztencia és a védőoltásokkal szembeni növekvő bizalmatlanság fenyegetéseinek kezelésével foglalkoztak;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ megosztja a bevált gyakorlatokat, és rendszeresen együttműködik más ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, az Európai Gyógyszerügynökséggel és a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjával; elismeri továbbá, hogy a központ a más ügynökségek által szervezett intézményközi közbeszerzésekben vesz részt; hangsúlyozza, hogy a központnak továbbra is elő kell mozdítania az egyéb uniós ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést és párbeszédet kell folytatnia az érdekelt felekkel és a polgárokkal;

10.  megjegyzi, hogy a 2013–2017 közötti időszakra vonatkozó külső értékelésre 2018–2019-ben kerül majd sor; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ennek eredményéről;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 91,21%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 182-ből (szemben a 2016. évi 186 engedélyezett álláshellyel) 166 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 97 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

12.  tudomásul veszi, hogy a központ elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megállapítja, hogy a politika bizalmas tanácsadást és képzéseket is kínál; megjegyzi, hogy 2017-ben két zaklatási ügyet jelentettek és vizsgáltak ki;

Közbeszerzés

13.  elismeri, hogy a Bizottság Informatikai Főigazgatósága (DG DIGIT) e-PRIOR alkalmazásán alapuló elektronikus munkafolyamatok használata a közbeszerzések nyomon követésének javulásán túl javította a központ közbeszerzési eljárásait; tudomásul veszi továbbá, hogy a központ 2017-ben 316 közbeszerzési eljárást folytatott le;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

14.  megállapítja, hogy a központ igazgatójának önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; aggodalommal állapítja meg, hogy az igazgatótanács és a tanácsadó fórum néhány néhány tagjának érdekeltségi nyilatkozata és önéletrajza hiányzik; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért intézkedésekről;

15.  tudomásul veszi az központnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy a központ szerint az Európai Csalás Elleni Hivatal 2017-ben további intézkedés nélkül lezárt egy visszaéléssel kapcsolatos ügyet; megjegyzi, hogy 2017-ben hat lehetséges összeférhetetlenséget tártak fel és vizsgáltak meg, amelyek közül egy összeférhetetlenséget állapítottak meg, amelynek következtében egy személyt arra szólítottak fel, hogy tartózkodjon egy adott napirendi pont megvitatásától;

Belsőkontroll-rendszerek

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben az ellenőrzések mellőzésének és a megállapított folyamatoktól és eljárásoktól való eltérések száma 26 volt, ami 2016-hoz képest 14-gyel kevesebb; elismeri, hogy az ellenőrzések mellőzése számának csökkentése érdekében cselekvési tervet fogadtak el; felszólítja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben hozott korrekciós intézkedések eredményeiről;

17.  megjegyzi, hogy a gyógyszeriparral tartott találkozókra vonatkozó belső eljárás mellett az egyetértési megállapodások és együttműködési megállapodások harmadik felekkel való megkötésére vonatkozó belső eljárás kidolgozása is folyamatban van; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Egyéb megjegyzések

18.  megjegyzi, hogy a központ 2016. júliusban aláírta az új helyszínére vonatkozó új bérleti szerződést, amely 2018. február végén lépett hatályba, és hogy az új bérleti szerződés időtartama 15 év; megállapítja, hogy a központ 2018 áprilisában elfoglalta új irodáit;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 108., 2018.3.22., 213. o.
(2) Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2015. március 13.): „Iránymutatások a decentralizált uniós ügynökségek igazgatói számára a fő teljesítménymutatókról”, SWD(2015)0062.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat