Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2182(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0127/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0127/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.24

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0265

Elfogadott szövegek
PDF 167kWORD 44k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0127/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 103. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 103. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0127/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 103. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 103. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0127/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási kimutatás(1) szerint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 70 430 306 EUR volt, ami 2016-hoz képest 39,44 %-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség jövőbeli szerepéhez és az ahhoz rendelt új feladatokhoz kapcsolódik; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből (59,19%), valamint egyedi megállapodások, nevezetesen a Kopernikusz és az európai humán biomonitoring programok (40,80%) keretében nyújtott hozzájárulásokból származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016. évi pénzügyi évvel megegyező 99,97%-os volt; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,04%-os volt, ami az előző évhez képest 0,78%-os enyhe csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegek törlése magas szintet ért el, 443 566 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 5,16%-os, jelentős növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 10,55%-ának felelt meg;

Teljesítmény

3.  megjegyzi, hogy az ügynökség fő teljesítménymutatókat alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére, és hogy az ügynökség 2017-ben javította minőségirányítását azáltal, hogy a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó fő teljesítménymutatókat meghatározó átfogó teljesítménymenedzsment-struktúrát fejlesztett ki; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség kiegyensúlyozott eredménytáblát alkalmaz a költségvetési gazdálkodás javításának mérésére;

4.  elismeri, hogy igazgatótanácsa szerint az ügynökség kielégítő eredményeket ért el a 2017. évi munkaprogramban meghatározott célok tekintetében; megjegyzi azonban, hogy bizonyos tevékenységek teljesítésére számos körülmény – például korlátozott személyzeti erőforrások vagy a bemeneti adatok szolgáltatásában történt késések – miatt nem kerülhetett sor; tudomásul veszi, hogy az ügynökség folytatta a hatékony együttműködést az európai környezeti információs és megfigyelőhálózattal (Eionet), és továbbra is részt vett többek között a Környezetvédelmi Tudományos Közösségben, az EEA és a tudományos bizottság közös, az EGT kiemelt területeiről tartott szemináriumain, valamint az EEAkadémiában; kitart amellett, hogy az ügynökség számára elkülönített jövőbeli források mértékétől vagy a jelenlegi feladatok megszüntetésétől függ, hogy az képes lesz-e reagálni a szakpolitikai változásokra;

5.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem oszt meg erőforrásokat a hasonló tevékenységeket folytató egyéb ügynökségekkel az egymást átfedő feladatokra; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség folyamatosan együttműködik a Bizottsággal a téren, hogy meghatározza az érintett bizottsági szervezeti egységekkel (pl. a Környezetvédelmi Főigazgatósággal, az Éghajlatpolitikai Főigazgatósággal, a Közös Kutatóközponttal és az Eurostattal) megosztandó feladatokat, és megegyezzen a feladatok megosztásáról; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

6.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2016-ban megkezdte az ügynökség és az Eionet külső értékelését; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

7.  elismerésének ad hangot az ügynökség színvonalas, 2017-es kiadványaival, többek között az éghajlatváltozásról, annak hatásairól és az éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottságról szóló jelentéssel, az európai levegőminőségi mutatóval és a környezeti mutatókról szóló 2017. évi jelentéssel kapcsolatban;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 99,21%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 127 álláshelyből (szemben a 2016. évi 130 engedélyezett álláshellyel) 126-ot töltött be kinevezett tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott; megjegyzi, hogy ezen felül 66 szerződéses alkalmazott és 20 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

9.  rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy mivel a 8 felső vezetői álláshelyből 7 álláshelyet férfiak töltenek be és 1 álláshelyet nő, az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly; felkéri az ügynökséget, hogy hozzon intézkedéseket a nemek közötti egyensúly felső vezetésén belüli javítása érdekében;

10.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; tudomásul veszi, hogy az ügynökség e-oktatási tanfolyamokat kínál, és kérte, hogy a személyzet tagjai körében tegyenek közzé pályázati felhívást bizalmi tanácsadói pozícióra;

11.  aggodalommal jegyzi meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy az ügynökség által szervezett felvételi eljárások számos hiányosságot mutattak, ami az átláthatóság hiányához és a jelöltekkel szembeni potenciális egyenlőtlen bánásmódhoz vezetett; az ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy a megállapított hiányosságok fényében az ügynökség fejleszteni kívánja a felvételi eljárásokat; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

12.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggodalmait; tudomásul veszi továbbá az ügynökség azon szándékát, hogy valamennyi álláshirdetését közzé teszi az ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportálon;

Közbeszerzés

13.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy több közbeszerzési eljárás során tártak fel hiányosságokat, többek között azt, hogy az ügynökség által a különböző ajánlati felhívásokra alkalmazott ajánlattételi dokumentáció nem állapított meg minimumkövetelményeket a gazdasági és pénzügyi kapacitásra vonatkozó kiválasztási kritériumok tekintetében; az ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy ezeket a követelményeket 2017-ben módosították;

14.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett összes eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; tudomásul veszi az ügynökség válaszából, hogy az ügynökség bizonyos eljárások esetében bevezette az elektronikus számlázást és az e-közbeszerzést, és jelenleg folyamatban van annak valamennyi eljárására történő kiterjesztése; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

15.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit;

16.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az ügynökség ügyvezető igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá helyezik; az ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség véleménye szerint a számvitelért felelős tisztviselő funkcionális függetlensége már biztosított;

Belsőkontroll-rendszerek

17.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által 2015-ben végzett ellenőrzés szerint, amelynek kapcsán néhány ajánlás továbbra is lezáratlan, az ügynökségnek az ügynökség napi működése során adat- és információkezelési rendszert kell bevezetnie, továbbá naprakésszé kell tennie és végre kell hajtania az informatikai stratégiát, amelynek összhangban kell állnia az új informatikai technológiákkal és az új többéves munkaprogrammal; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért intézkedésekről;

18.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács megkezdte az ügynökség két irányító testületének felülvizsgálatát, amely várhatóan 2018 végéig lezárul;

További megjegyzések

19.  megállapítja, hogy az igazgatótanács egyetért az ügynökség és az Eionet javasolt jövőbeli szerepével az energiaunió, az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követése és bejelentése, valamint a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló bizottsági intézkedések terén, továbbá üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy további erőforrásokat bocsásson rendelkezésre szerződéses alkalmazottak, illetve az ügynökségnek az új feladatok ellátására biztosított pénzügyi támogatások révén;

o
o   o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 360., 2017.10.24., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat