Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0133/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0133/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.25

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0266

Elfogadott szövegek
PDF 157kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 109. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 109. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 109. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 109. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 113 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 71,70%-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként a III. címhez (működési költségvetés) kapcsolódik, és 295%-os növekedés szolgál a hivatal által bérelt eszközök további bővítésére (az új európai parti őrségi feladatok miatt); mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,9% volt, ami 2016-hoz képest 0,7%-os csökkenést jelent; sajnálattal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 73,8%-os volt, ami 2016-hoz képest 14,7%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte az 53 595 EUR-t, ami 2016-hoz képest 0,5%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 5,22%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal többféle fő teljesítménymutatót alkalmaz többéves stratégiai célkitűzéseinek támogatása érdekében, valamint a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  megjegyzi, hogy a hivatal tevékenységeinek 93%-át hajtotta végre időben, és hogy éves kommunikációs stratégiai tervének 90%-át végrehajtotta;

5.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség háromoldalú együttműködési megállapodást fogadott el, amely meghatározza az említett ügynökségek közötti együttműködést, illetve a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködést; felszólítja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az együttműködéssel kapcsolatos jövőbeni tervekről és fejleményekről;

6.  egyetért azzal, hogy a 2016-os ellenőrzések magas szintjének fenntartása kihívást jelentő teljesítmény volt az európai parti őrség feladataival kapcsolatos együttműködés keretében;

7.  rámutat, hogy az uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új ellenőrzési és fokozottabb együttműködési feladatokkal jár a hivatal számára, ami magasabb szintű finanszírozást, valamint több műszaki és humánerőforrást igényel;

8.  rámutat, hogy elegendő forrást kell biztosítani a hivatal számára, hogy új művelettípusokat végezhessen az embercsempész-útvonalak megszüntetése érdekében, valamint azért, hogy a hajózási adatszolgáltatási rendszereiben rendelkezésre álló adatokat fel tudja használni a migránsokat szállító hajók észlelésére;

9.  mindazonáltal ragaszkodik az alapvető ellenőrzési tevékenységek kiemelt fontosságához a kirakodási kötelezettség végrehajtásával összefüggésben;

10.  megjegyzi, hogy 2017. június 20-án bemutatták a hivatal második, a 2012–2016 közötti időszakot lefedő ötéves független külső értékelésének eredményeit; elégedetten állapítja meg, hogy a jelentés valamennyi értékelési kritérium tekintetében megerősíti a hivatal pozitív teljesítményét;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 96,72%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 61-ből (szemben a 2016. évi 51 engedélyezett álláshellyel) 59 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 8 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2017-ben; megjegyzi, hogy az alapító rendelet módosításának következtében a hivatal az új feladatokkal összefüggésben 13 álláshelyet kapott, amiből hárommal az ügynökségek újrafoglalkoztatási alapjához járultak hozzá;

12.  megjegyzi, hogy a hivatal elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát, továbbá hogy 2017-ben felhívást tett közzé a bizalmi tanácsadói feladatok ellátása céljából, és a képzések 2018-ban befejeződtek;

13.  felkéri a hivatalt, hogy erősítse meg a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikáját annak érdekében, hogy változtasson a terület szakértői csapatára hagyományosan jellemző férfi dominancián: annak ellenére, hogy többségében nők dolgoznak az ügyvezető igazgató felügyelete alatt, illetve az informatikai és az erőforrásokért felelős osztályon, az AD8-as vagy magasabb besorolási fokozatban lévő alkalmazottaknak csak 22 %-a nő;

Közbeszerzés

14.  kiemeli, hogy 2017-ben a fő közbeszerzési tevékenység egy nyílt tengeri halászati járőrhajó bérlésére irányuló nyílt eljárás volt (20 millió EUR), amely sikeresen lezárult, és keretszerződés aláírásához vezetett;

15.  elégedetten állapítja meg, hogy az uniós ügynökségek közös közbeszerzési erőfeszítéseire irányuló célkitűzésnek megfelelően a hivatal 2017-ben elindította az első intézményközi nyílt ajánlati felhívását, amelyhez két másik ügynökség is csatlakozott; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a közös közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos jövőbeni fejleményekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  tudomásul veszi a hivatal által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; elégedetten állapítja meg, hogy nem dolgozhatnak egyedi szerződés keretében olyan szakértők, akik nem írnak alá érdekeltségi nyilatkozatot, és hogy a hivatal rendszeresen ellenőrzi a nyilatkozatok benyújtását;

Belső kontrollrendszerek

17.  üdvözli, hogy a hivatal kialakította és végrehajtotta a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat valamennyi ellenőrzési ajánlásának központi monitoringját, hogy azokat egységesíteni és monitorozni lehessen, és javuljon a megfelelő cselekvési tervek nyomon követése;

Egyéb megjegyzések

18.  tudomásul veszi a hivatal arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy a hivatal nem hozott további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 158. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat