Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2190(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0128/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0128/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0267

Elfogadott szövegek
PDF 161kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 132. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 132. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 132. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 132. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról szóló, 2019. január 16-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(2) szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 79 558 730,31 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 0,08 %-os növekedést jelent; mivel a hatóság költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,98 %-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,02 %-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92,31 %-os volt, ami 2016-hez képest 2,65 %-os növekedést jelent;

2.  megismétli a hatóság számára az uniós költségvetésben elkülönített pénzügyi előirányzatok ismétlődően alacsony szintje miatti aggodalmát;

3.  sajnálja, hogy az egyre több feladathoz egyre kevesebb erőforrás párosul, ami egyes projektek végrehajtása tekintetében jelentős késedelmeket eredményezett;

Átvitelek törlése

4.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 291 011,86 EUR-t, ami 2016-hoz képest 2,31 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 3,55 %-ának felel meg;

Teljesítmény

5.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság tevékenységei jóvoltából teremtett hozzáadott érték méréséhez több, hatásokra és eredményekre vonatkozó fő teljesítménymutatót is bevezetett az átfogó, teljesítményalapú irányítási megközelítésébe; megjegyzi ezenfelül, hogy hatóság egyéb fő teljesítménymutatókat is alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

6.  tudomásul veszi, hogy 2017 volt a hatóság 2020-ig tartó időszakra szóló stratégiája és a hatóság munkájában részt vevő szakemberek függetlenségének biztosítására létrehozott új politika végrehajtásának első éve; örömmel veszi tudomásul, hogy a hatóság teljesítménye kielégítő volt, a 65 közül mindössze 9 mutató jelzett mérsékelt és kettő jelentős eltérést;

7.  üdvözli, hogy a hatóság hozzájárult az uniós élelmiszer- és takarmánylánc biztonságához, és jelentős erőfeszítéseket tett e téren azáltal, hogy az uniós kockázatkezelőket az élelmiszerlánccal kapcsolatban átfogó, független és naprakész tudományos tanácsokkal látta el, és hogy a nyilvánosság számára egyértelmű tájékoztatást nyújtott tevékenységéről és az annak alapjául szolgáló információkról, továbbá hogy együttműködött az érdekelt felekkel és intézményi partnerekkel az uniós élelmiszer-biztonsági rendszerbe vetett bizalom és a koherencia előmozdítása érdekében;

8.  úgy véli, hogy a hatóságnak továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania a közvéleményre, és el kell köteleznie magát a nyitottság és az átláthatóság mellett;

9.  hangsúlyozza, hogy a hatóság 779 kérdést zárt le tudományos vélemény, technikai jelentés és egyéb támogató kiadvány révén;

10.  megjegyzi, hogy a hatóság külső értékelése 2017-ben megkezdődött, az eredmények pedig 2018-ban elérhetővé váltak; felhívja hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés következtetéseiről, valamint az esetleges ajánlások nyomán hozott intézkedésekről;

11.  elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság az adatgyűjtés, -elemzés és adatbázisok, valamint a tudományos értékelés terén közös erőforrásokat használ és közös tevékenységeket végez az Európai Vegyianyag-ügynökséggel, az Európai Gyógyszerügynökséggel és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal;

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,28 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 323 álláshelyből (szemben a 2016. évi 330 engedélyezett álláshellyel) 311 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 120 szerződéses alkalmazott és 12 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

13.  tudomásul veszi, hogy hatóság elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát; elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben két hivatalos panaszt nyújtottak be, kérve a zaklatással kapcsolatos hivatalos eljárás megindítását; tudomásul veszi a hatóság azon következtetését, hogy nem állt rendelkezésre bizonyíték, amely az igazgatási vizsgálat elindításához szükséges;

Közbeszerzés

15.  a számvevőszéki jelentés szerint a hatóság a nyílt ajánlati felhívásban részt vevő kilenc ügynökség nevében három többlépcsős keretszerződést ítélt oda; tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, miszerint az olyan keretszerződések, amelyek esetében minden egyedi szerződés megkötésekor újra meg kell nyitni a versenyt, az értékarányosság szempontjából megfelelőbbek, mint a többlépcsős keretszerződések, amennyiben a konkrétan nyújtandó szolgáltatások a pályázati felhívás közzétételekor még nem ismertek; tudomásul veszi a hatóság indokolását, és válaszából megállapítja, hogy a hatóság véleménye szerint a többlépcsős mechanizmus jobban megfelel az egyedi keretszerződés hosszú távú jellegének;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli a hatóság nemrég hozott döntését a visszaélést bejelentő személyek védelmére és személyazonosságuk titkosságára vonatkozó iránymutatásokat lefektető szabályok végrehajtásáról; örömmel veszi tudomásul, hogy a hatóság aktualizálta a függetlenségre vonatkozó szabályzatát, amelyet az érdekeltekkel és a nyilvánossággal folytatott konzultációt követően 2017-ben fogadott el, és amelynek célja, hogy az előző szabályzatra építve biztosítsa, hogy a hatóság képes legyen helyes egyensúlyt teremteni a tudományos közösségből a megfelelő szakértelem vonzása, ugyanakkor tevékenységeinek az illetéktelen befolyás elleni védelme között; üdvözli az összeférhetetlenség meghatározásának módosítását amely a hatóság új függetlenségi szabályzatának keretében került elfogadásra; üdvözli továbbá, hogy a hatóság honlapján közzétették az igazgatótanács tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatait; sajnálja, hogy az önéletrajzaikat egyelőre nem tették közzé; elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság 2018 júliusától az egymással ütköző érdekek kezelésére vonatkozó szabályokat vezetett be, amelyek az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó 2014. évi szabályok helyébe léptek;

17.  megjegyzi, hogy az Európai Parlament éves mentesítési jelentéseiben többször is felszólította a hatóságot, hogy vezessen be kétéves visszavonulási időszakot, ami megakadályozná, hogy a hatóság által ellenőrzött anyagokat előállító vállalkozásokhoz pénzügyi érdekeltségek révén kapcsolódó szakértők a hatóság tudományos paneljeinek vagy munkacsoportjainak tagjai lehessenek;

18.  meggyőződése, hogy kellő költségvetést és forrásokat kell a hatóság számára elkülöníteni annak biztosítására, hogy független, összeférhetetlenségben nem érintett szakértőket tudjon felvenni;

19.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hatóság elkötelezte magát arra, hogy éves jelentést fogad el a függetlenséggel kapcsolatos tevékenységekről, amelyet mellékletként összevont éves jelentéséhez csatol, és amelyben ismerteti az auditok, valamint a megfelelőségi és valósághűségi ellenőrzések megállapításait;

20.  üdvözli, hogy a tagállami szakértőknek immár nyilvános érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk a hatósághoz; ragaszkodik ahhoz, hogy a hatóság ellenőrizze és hozza nyilvánosságra ezeket a nyilatkozatokat;

21.  a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a hatóság ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; a hatóság válasza szerint már hivatalosan léteznek azok a követelmények, amelyek a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét biztosítják;

22.  emlékeztet a Parlament 2019. január 16-i állásfoglalásában szereplő ajánlásokra a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról, és különösen az állásfoglalásban a hatósághoz intézett felhívásra, hogy: javítsa a kockázatokkal kapcsolatos kommunikációját a nyilvánosság megfelelő, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatása érdekében; rendszeresen aktualizálja útmutatóit az összes érintett terület legfrissebb fejleményeivel összhangban, a felszíni vizekben, a talajban, a szélben és a porban található hatóanyagok, készítmények és keverékek szermaradék-határértékei rövid- és hosszú távú hatásainak értékelése céljából; tegye felhasználóbarátabbá a honlapján nyújtott tájékoztatást, és könnyítse meg az adatbányászatot; publikálja szakvéleményeit tudományos szakfolyóiratokban annak érdekében, hogy fokozza a konstruktív párbeszédet, és több nemzeti szakértőt és tudóst ösztönözzön és bátorítson az ügynökség munkájában való részvételre;

23.  megjegyzi, hogy európai parlamenti képviselők egy csoportja pert indított a hatóság ellen, mert korlátozta a dokumentumokhoz való hozzáférést a „glifozát” ügyben; felhívja a hatóságot, hogy teljes körűen és további késlekedés nélkül hajtsa végre az Európai Unió Bíróságának 2019. március 7-i ítéletét;

Belső kontrollrendszerek

24.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hatóság felülvizsgálta kockázatkezelési folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy minden kockázatra kiterjedjen, továbbá hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal módszertana és iránymutatása szerint elvégzett belső kockázatértékelést követően csalás elleni stratégiát dolgozott ki;

25.   megállapítja, hogy a hatóság a jogi kötelezettségekkel összhangban arányos ellenőrzési megközelítés formájában utólagos pénzügyi ellenőrzési stratégiát hajtott végre, továbbá meghatározta a bizonyosságirányítási rendszert, és az elveken alapuló megközelítés szempontjainak megfelelően felülvizsgálta belső ellenőrzési keretét;

26.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata felülvizsgálta a cselekvési terv végrehajtását, amely terv az említett szolgálatnak a hatóság informatikai irányításának naprakésszé tételére vonatkozó ajánlása nyomán jött létre, e felülvizsgálat során pedig megállapítást nyert, hogy valamennyi ellenőrzési ajánlást megfelelően és ténylegesen végrehajtottak;

27.  a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzési jelentést bocsátott ki „The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation” (A szabályozott termékek értékelési folyamata: a peszticidengedélyezés értékelési szakasza) címmel, amelyben két nagyon fontos megállapítást tett; megjegyzi, hogy a hatóság jelenleg készíti az ennek megfelelő cselekvési tervet; felkéri a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e cselekvési terv végrehajtásáról;

o
o   o

28.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0023.
(2) HL C 311/3., 2017.9.19., 9. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat