Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2201(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0150/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0150/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.27

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0268

Elfogadott szövegek
PDF 164kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0150/2019),

1.  mentesítést ad a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 136. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 136. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 403., 2006.12.30., 9. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0150/2019),

1.  jóváhagyja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 136. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 136. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 403., 2006.12.30., 9. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0150/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (a továbbiakban: az intézet) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 7 722 898 EUR volt, ami 2016-hoz képest 1,24%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,92 %-os volt, ami 2016-hoz képest 0,5 %-os, csekély mértékű növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,95 %-os volt, ami az előző évhez képest 8,12 %-os, érzékelhető növekedést jelent; megállapítja, hogy a differenciált előirányzatok előnyeinek és hátrányainak elemzését követően az intézet úgy döntött, hogy nem alkalmazza azokat műveletei többéves jellegének kezelésére; felszólítja az intézetet, hogy kísérje továbbra is figyelemmel a fennálló a helyzetet, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

Átvitelek törlése

2.  üdvözli, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 34 865 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 0,07 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 1,79 %-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  emlékeztet arra, hogy az intézetet azért hozták létre, hogy hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség előmozdításához az Unióban és erősítse azt, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes lényeges uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén, és üdvözli, hogy a munkát több területre összpontosították, magas színvonalú és jól látható eredményekkel, anélkül, hogy szem elől tévesztették volna a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését;

4.  üdvözli, hogy az intézet bizonyos fő teljesítménymutatókat alkalmaz az operatív célkitűzésekkel, illetve a pénzügyi és humán erőforrások kezelésével kapcsolatban a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

5.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az intézet 2017-ben hatékonyan végrehajtotta a munkaprogramját, és teljesítette az egységes programozási dokumentum tevékenységeinek 98,75% -át; megjegyzi továbbá, hogy az intézet közzétette a nemek közötti egyenlőség mutatójának harmadik kiadását, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség Unión belüli alakulásának nyomon követése;

6.  üdvözli, hogy az intézet kommunikációs tevékenységeinek hatóköre jelentősen növekedett 2017-ben, a kiadványai pedig pozitív visszajelzéseket kaptak a felhasználóktól, ami hozzájárult a nemek közötti egyenlőség üzenetének terjesztéséhez és az Unió polgárok körében való tudatosításának növeléséhez;

7.  értékeli az intézet által a digitalizáció terén végzett munkát, és üdvözli a munka és a magánélet közötti egyensúlyra, a nemek közötti bérszakadékra és nyugdíjszakadékra összpontosító projektjét, valamint a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő parlamenti eszköz kidolgozását;

8.  üdvözli az intézet és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közötti folyamatos együttműködést, és üdvözli az intézet hozzájárulását a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez, például a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésről szóló tanulmány és annak előmozdítása, valamint az emberkereskedelem nemi szempontjai terén; üdvözli e tekintetben különösen az EIGE-nek az emberkereskedelem elleni irányelvhez és az áldozatok jogairól szóló irányelvhez a nemi dimenzióra tekintettel nyújtott hozzájárulását;

9.  támogatja az intézet munkáját, amely tanulmányok és kutatások révén lehetővé teszi, hogy a FEMM bizottság megkapja a munkája megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen adatokat hivatalos, magas minőségű, ideológiai befolyástól mentes adatok szolgáltatásával;

10.  üdvözli az intézet részvételét az európai bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatában, és az ahhoz a nemi szempontok terén való értékes hozzájárulását;

11.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az intézet 2017-ben proaktív módon más ügynökségekkel közös tevékenységet kezdeményezett, amely a zaklatás megelőzéséről szóló képzéseket és tapasztalatmegosztással foglalkozó műhelyeket foglalt magában; megjegyzi továbbá, hogy az intézet támogatta az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet abban, hogy műveletei során érvényesítse a nemek közötti egyenlőség szempontjait, és hozzájárult egy közös kiadványhoz az Európai Alapítvánnyal az Élet- és Munkakörülmények Javításáért;

12.  megjegyzi, hogy az intézet a 2015. évi külső értékelés néhány ajánlása tekintetében haladást ért el; üdvözli az intézet azon erőfeszítéseit, hogy projektek által irányított szervezetté váljon, ami növelni fogja a belső szinergiákat, és előmozdítja az egységek közötti tudásmegosztást; értékeli, hogy az intézet elkezdte az ajánlásokkal foglalkozó cselekvési terv végrehajtását, és felszólítja az intézetet, hogy továbbra is folytassa az irányítás és a hatékonyság javításának folyamatát;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,30 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 27-ből (szemben a 2016. évi 28 engedélyezett álláshellyel) 26 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül 15 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az intézetnél 2017-ben;

14.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az intézet felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a 32 igazgatótestületi tagból 26 nő, 6 férfi; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és egyéb érintett felekhez, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

15.  megjegyzi, hogy Vilnius Város Kerületi Bírósága 2019. február 21-én ítéletet hozott az intézet öt korábbi ideiglenes dolgozója által az intézet számára ideiglenes alkalmazottakat közvetítő ügynökséggel szemben az egyenlőtlen javadalmazás tárgyában indított ügyben; sajnálja, hogy az ideiglenes alkalmazottak kevesebb díjazásban részesültek, mint a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány; az intézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az intézet alkalmazandó szabályai szerint az ideiglenes alkalmazottak nem végezhetik el a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány tagjainak valamennyi feladatát; megjegyzi, hogy az eset ronthatja az intézmény hírnevét; felkéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy az ideiglenes munkaerőt közvetítő ügynökség milyen intézkedéseket hozott a Vilnius Város Kerületi Bíróságának ítélete nyomán, illetve az ilyen kockázatok jövőbeni csökkentése érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy az intézetben a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó szabályzat van érvényben; tudomásul veszi, hogy az intézet képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

17.  tudomásul veszi, hogy az intézet nyomon követte az ügynökség női munkavállalóit és gyakornokait érintő szexuális zaklatással kapcsolatos jelentéseket; kiemeli, hogy az ügynökségnek elöl kell járnia a szexuális zaklatás elleni küzdelemben, valamint a személyzet összes tagja biztonságának és méltóságának szavatolásában; támogatja az intézetet a szexuális zaklatással kapcsolatos zéró tolerancia politikájának végrehajtásában;

18.  tudomásul veszi a bírósági ítéletet, amelyben a litván bíróság megállapította, hogy a Manpower megsértette a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó, a litván munka törvénykönyve 75. cikkében rögzített egyenlő díjazás elvét; mély aggodalmának ad hangot az intézetben dolgozó kölcsönmunkaerő munkafeltételei miatt; sürgeti az igazgatót, hogy vállaljon sokkal aktívabb szerepet annak biztosításában, hogy az intézet jobb javadalmazást nyújtson a kölcsönmunkaerő számára; sürgősen kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát az ajánlattételi követelményekről;

19.  üdvözli továbbá a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is közzétegyék; az intézet válasza alapján megállapítja, hogy a pénzügyi megszorításokon túl úgy véli, hogy az általa jelenleg használt csatornák biztosítják a megfelelő átláthatóságot és nyilvánosságot;

Közbeszerzés

20.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az intézetet eredménytelen pályázók beperelték, összesen 700 000 EUR összegű (az intézet éves költségvetésének 9%-át kitevő) kártérítést és az odaítélésről szóló határozat megsemmisítését követelve; megállapítja, hogy az intézet már megkezdte a felkészülést a potenciális veszteségek pénzügyi kezelésére; az intézet válasza alapján tudomásul veszi, hogy a végleges bírósági határozattól függetlenül ki fogja igazítani a közbeszerzési eljárásokat; felszólítja az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

21.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az intézet pályázati eljárást indított és zárt le utazási szolgáltatások nyújtása céljából anélkül, hogy gondoskodott volna a legjobb ár-érték arányról; tudomásul veszi az intézet válaszából, hogy belső kontrollmechanizmusokkal rendelkezik a kiválasztott beszállító által nyújtott szolgáltatások árainak ellenőrzésére és kontrolljára; megjegyzi továbbá, hogy az intézet nem szándékozik megújítani ezt a szerződést, hanem részt kíván venni egy, a Bizottság által szervezett közös közbeszerzési eljárásban; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

22.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén az intézet még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett azon eszközöket, amelyek célja egy egységes megoldás érvényesítése a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; tudomásul veszi az intézet válaszából , hogy az intézet az elektronikus benyújtást és az elektronikus számlázást a Bizottság által 2018 végéig meghatározott ütemezés szerint hajtja végre; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

23.  tudomásul veszi az intézménynek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; aggodalommal mutat rá azonban arra, hogy bár az intézet honlapján közzéteszi az igazgató önéletrajzát, a felső vezetését azonban nem; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett lépésekről;

Belső ellenőrzés

24.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az érdekeltekkel való kapcsolattartás és külső kommunikáció terén, és az ellenőrzés kimutatta, hogy e területeken a belső kontrollok megfelelőek voltak; megjegyzi, hogy az IAS három, „fontos” minősítésű ajánlásának kezelése érdekében cselekvési terv került kidolgozásra, amelyet 2018 végéig végre kell hajtani; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a három ajánlás végrehajtásáról;

25.  tudomásul veszi az intézet arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; megjegyzi, hogy az intézetben nincsenek érvényben konkrét intézkedések a CO2-kibocsátás ellentételezésére vagy csökkentésére, de tudomásul veszi, hogy az intézet ösztönzi munkatársait a tömegközlekedés vagy kerékpár használatára a munkába járás során;

o
o   o

26.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 148. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat