Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2203(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0137/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0137/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.28

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0269

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 61. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 61. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 61. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 61. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 23 999 257 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 10,28%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (8 946 404 EUR, azaz 37%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak (15 052 852 EUR, azaz 63%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,79%-os volt, amivel a hatóság megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami a 2016. évhez képest 0,11%-os emelkedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,09% volt, ami a 2016. évhez képest 0,88%-os enyhe csökkenést jelent;

2.  tudomásul veszi a hatóság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsa költségvetésének és alkalmazottainak belső átcsoportosítását, mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 127 694 eurót, ami az átvitt teljes összeg 5,47%-ának felel meg, a 2016. évi arányhoz hasonlóan;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság 13 stratégiai szintű célkitűzést határozott meg fő teljesítménymutatókkal (KPI) mérve, amelyek három operatív stratégiai célkitűzése között oszlanak meg a tevékenységei által biztosított hozzáadott érték értékelése és a költségvetés kezelésének javítása érdekében, a belsőleg használt egyéb mutatók mellett;

5.  megjegyzi, hogy a hatóság nyolc fő teljesítménymutató tekintetében teljesítette a kitűzött célt; elismeri, hogy közel volt a fennmaradó öt fő teljesítménymutató eléréséhez, amelyek némelyike meglehetősen ambiciózus volt, és nem sok hiányzott az elérésükhöz;

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóság alapvető feladata, hogy hozzájáruljon magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok meghatározásához, a jogilag kötelező erejű uniós előírások következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a kötvénytulajdonosok, nyugdíjrendszeri tagok és kedvezményezettek védelmét;

7.  kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;

8.  megjegyzi azonban, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság korlátokba ütközött a felügyeleti rendszer felépítése, az erőforrások szűkössége és bizonyos esetekben az illetékes nemzeti hatóságok által biztosított elégtelen támogatás és együttműködés miatt; rámutat, hogy a felügyeleti konvergencia elérése érdekében még sok tennivaló áll az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, a jogalkotók és az illetékes nemzeti hatóságok előtt;

9.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

10.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

11.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

12.  hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal („EBH”) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében;

13.  üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikát fogadott el, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

14.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán és közös közbeszerzéseken keresztül proaktív módon azonosítja a hatékonyság és a szinergiák lehetőségeit más ügynökségekkel, különösen az EBH-val és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal („ESMA”); kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az EBH-val és az ESMA-val közösen arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;

15.  kifejezetten üdvözli a hatóság átszervezését, amelynek célja többek között a költségmegtakarítás és a hatékonyság növelése a szervezeti egységei közötti koordináció összeolvasztásával vagy bővítésével, a gördülő költségvetési előrejelzési folyamat bevezetésével vagy új pénzügyi folyamatok végrehajtásával;

16.  megjegyzi, hogy a hatóság a Bizottság által biztosított Sysper rendszerrel váltja fel a jelenlegi elektronikus emberierőforrás-gazdálkodási rendszerét; tudomásul veszi, hogy a hatóság lehetővé fogja tenni a szervezet számára, hogy profitáljon az alacsonyabb költségekből, a szinergiákból és a hatékonyságból; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért konkrét eredményekről;

17.  megjegyzi emellett, hogy a Bíróság szerint különösen nehéz feladat a hatóság számára a hangsúly áthelyezése a szabályozásról a felügyeletre a felügyeleti feladatokra rendelkezésre álló szűkös források (a hatóság személyzetének 14%-a) miatt, különösen a határokon átnyúló vállalkozások és a belső modellek felügyelete tekintetében;

18.  mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz a hatóság hatékonyabb pénzügyi gazdálkodására vonatkozóan; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

19.  megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

Személyzeti politika

20.  tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 99,01%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 101-ből, szemben a 2016. évi 93 engedélyezett álláshellyel, 100 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 34 szerződéses alkalmazott és 17 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

21.  tudomásul veszi, hogy a hatóság elfogadott egy a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát;

22.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi a hatóság válaszát az ilyesfajta közzététel által kiváltott magas fordítási költségekre vonatkozóan;

Közbeszerzés

23.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság az egyik első uniós ügynökség, amely elektronikus közbeszerzési megoldásra irányuló projektet indított; üdvözli, hogy a megoldás hatékonyabb és átláthatóbb beszerzési folyamatot eredményez, amely mind a hatóság, mind pedig a lehetséges beszállítói számára előnyökkel jár;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

24.  elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli, hogy a hatóság honlapján közzéteszi a külső érdekelt felekkel tartott találkozók jegyzékét;

25.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a hatóság igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; megelégedéssel veszi tudomásul a függetlenség megerősítése érdekében már megtett intézkedéseket;

26.  tudomásul veszi, hogy 2017 elején egy, a hatóság személyzetéhez rendelt etikai tisztviselőt neveztek ki, amely támogatja az etikai tisztviselő feladatának megerősítését; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Belső kontrollrendszerek

27.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett a hatóság stressztesztje során az irányítási ellenőrzések hatékonyságának értékelése céljából; kéri a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről;

28.  üdvözli, hogy a hatóság a folyamatok és konvergenciák két új felügyeleti osztályát vezette be annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a felügyeletre;

Egyéb megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; megjegyzi, hogy e ténnyel kapcsolatban egyéb kockázatokat jelent a szerződések folytonossága és a határokon átnyúló bankcsoportokra vonatkozó uniós felügyeleti megközelítések következetessége; felhívja a hatóságot, hogy továbbra is figyeljen oda e kockázatokra, és készüljön fel azok enyhítésére;

o
o   o

30.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84/37., 2017.3.17., 179. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat