Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2207(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0152/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0152/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.29

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0270

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
P8_TA(2019)0270A8-0152/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ideiglenes igazgatója számára az intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 64. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 64. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 64. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 64. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: „intézet”) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 338 465 181 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 15,20 %-os növekedést jelent, ami főként az intézetnek juttatott, a tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) közötti elosztásra szánt támogatások növekedésének tudható be; mivel az Unió hozzájárulása az intézet 2017. évi költségvetéséhez összesen 315 147 801,58 EUR-t tett ki;

B.  mivel a Számvevőszék az intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 91,23 %-os volt, ami a 2016. évhez képest 3,8 %-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy ez az alacsony szám a támogatások kötelezettségvállalási előirányzatainak alacsony végrehajtási arányával van összefüggésben; tudomásul veszi, hogy az intézet a jövőben a végrehajtási arány növelése érdekében törekedni fog a költségvetési folyamatok javítására; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 99,5 %-os volt, ami a 2016. évhez képest enyhe, 0,36 %-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a végrehajtási arány alacsony volt a Sysper humánerőforrás-kezelésre történő bevezetésének előre nem látható késedelme és az egyéb karbantartási költségek túlbecslése miatt; kiemelten felhívja az intézet figyelmét arra, hogy javítsa a végrehajtást ezen a területen;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy a tudományos és innovációs társulások (TIT) nem használták fel teljes mértékben az intézet által odaítélt támogatásokat, elsősorban az üzleti tervek hiányos végrehajtása miatt; az intézet válasza alapján tudomásul veszi, hogy az úgy szeretné rendezni ezt a kérdést, hogy a 2020 utáni időszakban igyekszik többéves támogatási megállapodásokat kötni a TIT-ekkel; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett lépésekről;

3.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy több TIT esetében is nőtt az egységes visszatérítési ráta annak ellenére, hogy a kitűzött cél a TIT-ek saját finanszírozási források megtalálására és az intézettől való függetlenedésre való ösztönzése lett volna; tudomásul veszi az intézet válaszát, amely szerint az egységes visszatérítési ráták kiigazítása összhangban áll az alkalmazandó jogalappal, és amely szerint egyes TIT-ek képesek forrásaik jelentős hányadát maguk előteremteni;

4.  sajnálattal állapítja meg, hogy két TIT-hez az eredeti üzleti terv és a számukra juttatott támogatások módosításával adtak hozzá bizonyos tevékenységeket, ami ellentétes a költségvetési rendelet alkalmazási szabályaival, mert sérti a TIT-ekkel szembeni egyenlő bánásmód elvét; az intézet válasza alapján tudomásul veszi, hogy az nem így tekint az esetre, mivel a feladatok TIT-ekhez való hozzáadásának lehetősége létezik, és a támogatások változásai nem jelentősek (3,9 % és 0,6 %);

5.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2016. évi támogatások külső szolgáltató általi utólagos ellenőrzése során a feltárt hibaarány 0,98% volt, a fennmaradó hibaarány pedig 0,95%, amely jóval a 2%-os lényegességi szint alatt van.

Átvitelek törlése

6.  sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 95 721 eurót tett ki, ami a 2016. évhez képest jelentős, 5,33 %-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 16,26 %-ának felel meg; aggodalommal állapítja meg, hogy ez a magas összeg elsősorban annak tudható be, hogy a TIT-ek nem tudják felhasználni az átvitt támogatásokat;

Teljesítmény

7.  tudomásul veszi, hogy az intézet használ bizonyos fő teljesítménymutatókat a TIT-ek teljesítményének mérésére, valamint használja a Horizont 2020 fő teljesítménymutatóit saját teljesítményének mérésére a TIT-ek irányítása terén, továbbá használja az egységes programozási dokumentumban meghatározott mutatókat egyéb operatív tevékenységek mérésére; megjegyzi ezenfelül, hogy az intézet további fő teljesítménymutatókat is alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

8.  örömmel veszi tudomásul, hogy az intézet az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével közös közbeszerzési eljárásokat vezetett be, és közös személyzeti kiválasztási bizottságokat hozott létre, kihasználva, hogy mindkettejük székhelye Budapesten van;

9.  megjegyzi, hogy 2017-ben külső értékelést készítettek a 2010 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan a TIT-ek első hullámának hatásáról, irányításáról, eljárásairól és pénzügyi fenntarthatóságuk felé tett előrelépésekről, 2018 folyamán pedig az intézet lezárja ezt a felülvizsgálatot; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen felülvizsgálat következtetéseiről;

Személyzeti politika

10.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 92,68%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 41-ből (szemben a 2016. évi 39 engedélyezett álláshellyel) 38 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 20 szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a intézetnél 2017-ben; nyomatékosan felhívja az intézetet, hogy tartózkodjon az ideiglenes szerződések túlzott alkalmazásától;

11.  tudomásul veszi, hogy az intézet a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó szabályzatot fogadott el; tudomásul veszi, hogy az intézet részt vett az ügynökségek közötti bizalmi tanácsadók számára meghirdetett szándéknyilatkozati felhívásban;

12.  tudomásul veszi, hogy az intézet strukturális munkaerőhiányban szenved, amint azt a Számvevőszék 4/2016. számú különjelentése is megerősíti; sajnálja, hogy az intézet saját személyi állományának jelentős növelésére vonatkozó kérését a Bizottság elutasította; felkéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fenti ügy fejleményeiről;

13.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az intézet alapszabálya szerint az ideiglenes alkalmazottaknak legfeljebb öt évre szóló szerződést kínálhat, amelyet további öt évre lehet meghosszabbítani, és mivel a személyzet fontos tagjai közül 2020-ban többen kitöltik a maximális 20 évet, aggályos, hogy emiatt az intézet működésének folyamatossága csorbát szenvedhet; az intézet válasza alapján nyugtázza, hogy az tudatában van a problémának, és ezért levélben is kérte a Bizottság jogi véleményét; felhívja az intézetet, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a fenti ügy fejleményeiről;

14.  a számvevőszéki jelentés alapján sajnálattal állapítja meg, hogy az intézet jelenlegi ideiglenes igazgatóját 2014-ben nevezték ki, és tisztségét azóta is ad interim tölti be; rámutat, hogy ez a gyakorlat sérti a személyzeti szabályzatot, amely legfeljebb egy évben határozza meg ezt az időtartamot; sajnálattal veszi tudomásul, hogy az új igazgató kinevezésére irányuló, 2016-ban indított kiválasztási eljárás sikertelennek bizonyult; tudomásul veszi, hogy 2018. júniusban újabb álláshirdetést tettek közzé; sürgeti az intézetet, hogy az ideiglenes igazgatót további késedelem nélkül váltsa fel új igazgatóval; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a kiválasztási eljárás eredményéről;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi az intézet válaszát az ilyesfajta közzététel magas fordítási költségeire vonatkozóan;

Közbeszerzés

16.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az intézet még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; az intézet válaszából tudomásul veszi, hogy az tervezi az elektronikus pályáztatási és benyújtási eszközök használatát, és az ezt előkészítő intézkedések megtétele már folyamatban van. felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szükséges eszközök végrehajtásáról;

17.  sajnálattal veszi tudomásul a problémát, amellyel már a 2016. évi számvevőszéki jelentés is foglalkozott, amikor jelentős hiányosságokat állapított meg a jogi személyiségű TIT-ek közbeszerzési eljárásaiban, amelyek magas kockázatú területnek minősültek, ideértve olyan szabálytalanságokat is, mint a szerződések közvetlen odaítélése, az eredeti szerződések jelentős meghosszabbítása vagy az idő, volumen, minőség és ár tekintetében nem korlátozott szerződések, ami miatt 2016-ban a szabálytalan közbeszerzési eljárások értéke 2 200 000 euróra rúgott; örömmel veszi tudomásul a probléma elhárítása érdekében az intézet által tett intézkedéseket és ajánlásokat; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a jogi személyiségű TIT-ekre vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

18.  tudomásul veszi az intézetnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; tudomásul veszi, hogy 2017-ben több összeférhetetlenségi ügyet azonosítottak és értékeltek, és hogy megfelelő intézkedéseket hoztak; megjegyzi, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal 2017-ben két csalásgyanús esetet ejtett, és 2016-ból egy ügy maradt lezáratlanul;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata véglegesítette a a támogatási szerződések monitoringjának ellenőrzését, és megállapította, hogy a keret megfelelő, a végrehajtást azonban javítani kell; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a TIT-ek intézet általi felülvizsgálata nem éves jelentéseiken alapult, és hogy az intézet nem számolt szisztematikusan bizonyos kockázatokkal, nem foglalkozott részletesen az összes irányítási követelménnyel, és nem adott visszajelzést a TIT-ek második hullámának a jó kormányzásról; rámutat továbbá arra, hogy bár a 2016. évi munkaprogramban szerepel, az intézet mégsem bocsátott ki jelentést a TIT-ek jó kormányzásával kapcsolatban;

20.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2014., 2015. és 2016. évi, a finanszírozási feltételekkel, a közfinanszírozással, a támogatásokkal és a magánforrásokkal kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a folyamatban lévő korrekciós intézkedések nagy számát; felhívja az intézetet, hogy a lehető leghamarabb zárja le a korrekciós intézkedéseket, és végrehajtásukról tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;

21.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben két, az ellenőrzések megkerülésével vagy a megállapított folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréssel kapcsolatos kivételekről szóló jelentést (5 318 720 EUR becsült értékben) és öt meg nem felelési eseményt (2250 EUR becsült értékben) regisztráltak; az intézet tájékoztatása alapján elismeri azonban, hogy valamennyi eseményt értékelték, és korrekciós intézkedéseket hoztak;

Egyéb megjegyzések

22.  megjegyzi, hogy a Bizottság által az intézet számára a pénzügyi önállóság elérésére meghatározott eredeti határidő 2010 volt; tudomásul veszi hogy a Bizottság végül 2017 decemberében adott teljes körű pénzügyi önállóságot az intézetnek, mivel akkorra teljesítette a belsőkontroll-standardokat;

o
o   o

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében hivatkozik az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 166/14., 2017.5.24., 14. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat