Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2181(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0139/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0139/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.31

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0272

Elfogadott szövegek
PDF 156kWORD 43k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 149. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 149. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

1.  jóváhagyja a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 149. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 149. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (a továbbiakban: a központ) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 828 389 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 2,64%-os növekedést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os volt, ami 2016-hoz képest kisebb, 0,05%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 94,70%-os volt, ami az előző évhez képest 0,94%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 18 245 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 3,90%-ának felel meg, ami 0,15%-os növekedést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ 68 éves céljának megvalósulását 50 – nyolc stratégiai célkitűzésbe sorolt – fő teljesítménymutató segítségével méri a tevékenységeiből származó hozzáadott érték értékelése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  elismeri, hogy a központ a 2017-re kitűzött éves célok 90%-át elérte, és sikeresen végrehajtotta a 2025-re szóló stratégiájának első évre vonatkozó szakaszát;

5.  elismeréssel nyugtázza, hogy a központ szinergiákat alakított ki az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a vállalati és támogatási szolgáltatások, valamint a Lisszabonban található közös helyszínek kezelése terén; tudomásul veszi, hogy más uniós ügynökségekkel operatív szinergiák jöttek létre a bel- és igazságügy és az egészségügy területén;

Személyzeti politika

6.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 93,51%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 77-ből (szemben a 2016. évi 79 engedélyezett álláshellyel) 72 kinevezett tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 29 szerződéses alkalmazott és 1 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

7.  megállapítja, hogy a központnál a méltóságon és a tiszteleten alapuló munkahelyi kultúra kialakítására és fenntartására vonatkozó általános rendelkezések vannak érvényben a zaklatás megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében; elismeri, hogy ez megteremti a bizalmas tanácsadás hátterét;

8.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megállapítja, hogy a központ – válasza alapján – elkötelezett amellett, hogy értékelje ezen intézkedés költség-haszon arányát, továbbá tervezi, hogy valamennyi jövőbeni álláshirdetését közzéteszi az uniós ügynökségek hálózata által fejlesztett ügynökségközi állásfórumon;

Közbeszerzés

9.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a központ közbeszerzési tervet léptetett érvénybe, amelyet valamennyi osztály szoros együttműködésével sikeresen végrehajtott;

10.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; megállapítja, hogy a központ – válasza alapján – létrehozta az „e-számlázáshoz” szükséges eszközöket, és tervezi az „e-közbeszerzés” és az „e-benyújtás” 2018 októberétől történő igénybevételéhez szükséges előkészítő műveleteket a vonatkozó jogi keretnek megfelelően; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

11.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a központ igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá kerül; megjegyzi, hogy a központ válasza alapján úgy véli, hogy a jelenlegi szervezeti felépítés nem volt hatással a számvitelért felelős tisztviselők függetlenségére; megállapítja továbbá, hogy a központ ennek ellenére készen áll a Számvevőszék ajánlásának alkalmazására;

Belsőkontroll-rendszerek

12.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kiemelte, hogy fontos lenne elemezni az adatgyűjtési, validálási és minőségbiztosítási folyamatok iránti igényeket és felülvizsgálni a központ adatminőség-irányítási keretét és annak a központ 2025-re szóló stratégiájával való összhangját; tudomásul veszi, hogy a központ 2017 decemberében cselekvési tervet fogadott el ezen ajánlások alkalmazása érdekében; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

13.  sajnálattal állapítja meg, hogy a „Költségvetés és nyomon követés” témakörben végzett, 2013. évi IAS-ellenőrzésben szereplő egyik, „fontos” besorolású ajánlást még mindig nem hajtották végre teljeskörűen; aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az informatikai projektek irányítására vonatkozó, 2015. évi IAS-ellenőrzésben szereplő több ajánlás végrehajtása csak részben történt meg és még mindig folyamatban van; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásáról;

o
o   o

14.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 25., 2018.1.24., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat