Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2192(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0129/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0129/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.33

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0274

Elfogadott szövegek
PDF 159kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
P8_TA(2019)0274A8-0129/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0129/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 79. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 79. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0129/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 79. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 79. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0129/2019),

A.  mivel a bevételekről és kiadásokról készült kimutatások(1) szerint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 11 175 224,40 EUR volt, ami 2016-hoz képest 1,28 %-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,99 % volt, ami 2016-hoz képest 1,52 %-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,19 %-os volt, ami 2016-hoz képest 0,99 %-os enyhe csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 90 916 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 3,67 %-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 9,39 %-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az ügynökség alkalmaz bizonyos fő teljesítménymutatókat az ügynökség tevékenységei révén elért hozzáadott érték értékelése, valamint költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében, az operatív célok elérésének értékelésére inkább minőségi mutatókat, az igazgatási célokra vonatkozóan pedig inkább mennyiségi mutatókat használva; megjegyzi továbbá, hogy a hatásmutatók szerint az ügynökség eredményei meghaladják a 2017. évi munkaprogramban meghatározott célokat, melyeket az ENISA 2016–2020-as időszakra vonatkozó stratégiája alapján határoztak meg; felkéri az ügynökséget, hogy fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat tevékenységei végeredményének és hatásának jobb értékelésére annak érdekében, hogy tanácsot kapjon arra vonatkozóan, miként lehet több hozzáadott értéket biztosítani az ügynökség outputjai esetében;

4.  elismeréssel nyugtázza, hogy az ügynökség 2017-ben elindította azt a folyamatot, amellyel segít a tagállamoknak az (EU) 2016/1148 irányelv végrehajtásában(2), valamint hogy számos tagállam hatóságaival együttműködve összeállított egy, az adatvédelmi incidensek súlyosságának értékelését segítő eszközt annak érdekében, hogy kialakítson egy uniós szintű koherens keretet;

5.  megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben az ENISA megkapta az európai ombudsman gondos ügyintézésért járó díját az innováció és az átalakulás területén elért kiváló teljesítményéért;

6.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá, amely egyéb szinergiák mellett lehetővé teszi számukra konferenciák tartására szolgáló létesítmények és tárolásra alkalmas helyek megosztását;

7.  megállapítja, hogy a Bizottság megbízásából 2017-ben tanulmány készült az ügynökség 2013 és 2016 közötti teljesítményének külső értékeléséről; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen tanulmány eredményeiről, valamint az esetleges ajánlások nyomán hozott valamennyi intézkedésről;

Személyzeti politika

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása mindössze 87,5 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 48 ideiglenes alkalmazotti helyen (szemben a 2016. évi 48 engedélyezett álláshellyel) 42 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megállapítja, hogy ezen felül 29 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő is dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

9.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; elismeri, hogy az ügynökség képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

10.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy 2016-ban az ügynökség további nyolc munkatársat helyezett át Athénba, így az irákliói munkatársak száma 14-re csökkent; tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint 2017 végén ezt a számot tovább csökkentették, 11 munkatársra; rávilágít arra, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentése szerint a költségek tovább csökkenhetnének, ha a teljes személyzet egy helyen tevékenykedne; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e helyzet kezelése érdekében lehetséges intézkedésekről;

11.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség számára nehéz megfelelő szakképzett személyzetet toborozni, vonzani és megtartani, főképpen a felajánlott munkahelyek jellege miatt (szerződéses alkalmazotti helyek), valamint az ügynökség görögországi alkalmazottainak fizetésére érvényes, alacsony korrekciós együttható miatt;

12.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

13.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy amint azt a Számvevőszék is kiemelte, nem megfelelően hajtották végre az átadási folyamatot az ügynökség számvitelért felelős új tisztviselőjét illetően, különösen nem adtak át a számvitelért felelős új tisztviselőnek átadási jelentést; az ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy informális megbeszélésekre került sor a tudás átadása érdekében, valamint hogy az ügynökség korrekciós intézkedéseket fog végrehajtani annak érdekében, hogy a jövőben biztosítsa a megfelelő átadást az új személyzet számára; felszólítja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a korrekciós intézkedések végrehajtásáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  tudomásul veszi az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; aggodalommal állapítja meg azonban, hogy csak az ügynökség ügyvezető igazgatójának, valamint igazgatótanácsa elnökének önéletrajzát tették közzé az ügynökség honlapján, valamint hogy az ügynökség csak az ügyvezető igazgató összeférhetetlenségi nyilatkozatát teszi közzé honlapján, a többi vezető tisztviselőét azonban nem; felhívja az ügynökséget, hogy az igazgatótanács valamennyi tagjának önéletrajzát és a felső vezetés valamennyi tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozatát tegye közzé, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben hozott intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

15.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a legtöbb ügynökségtől eltérően az ügynökség nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, a tevékenységei és a könyvelése tekintetében; az ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség e tekintetben felülvizsgálta bizonyos lényeges belső folyamatait; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az esetlegesen felmerülő kockázatok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

16.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló mérsékelt erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli, hogy az ügynökség nem hozott további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése érdekében;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 116/05., 2018.3.28., 20. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat