Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2204(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0141/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0141/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.35

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0276

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 87. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 87. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 42 076 719 EUR volt, ami 2016-hoz képest 6,37%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (11 019 552 EUR, azaz 26,19%), valamint a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak (18 584 866 EUR, azaz 44,17%) hozzájárulásaiból, valamint a felügyelt szervezetek díjbefizetéseiből (11 831 781 EUR, azaz 28,12%) finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 100% volt, ami 2016-hoz képest 0,03%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,76%-os volt, ami az előző évhez képest 2,47%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 164 310 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 3,51%-ának felel meg, ami 3,65%-os csökkenést jelent a 2016-os évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3.  tudomásul veszi, hogy a hatóság többféle intézkedést is alkalmaz fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

4.  megjegyzi, hogy a hatóság elvégezte az éves munkaprogramjában szereplő tevékenységek 90%-át;

5.  kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;

6.  elismeri, hogy a hatóság feladata az uniós belső pénzügyi piacok működésének javítása a szabályozás és a felügyelet magas és egyenletes szintjének, valamint hatékonyságának biztosítása révén, a pénzügyi rendszerek integritásának és stabilitásának előmozdítása, valamint a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítése a pénzügyi rendszer stabilitásának és eredményességének fenntartása érdekében;

7.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

8.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

9.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai átcsoportosítását; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a források elosztása tekintetében megfelelő rangsorolást kell biztosítani;

10.  úgy véli, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését megfelelő észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

11.  arra kéri az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot és az Európai Bankhatóságot, hogy folytassanak vizsgálatot az osztalékarbitrázs kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen határozni az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;

12.  hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) együttműködve arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;

13.  üdvözli, hogy a hatóság az Európai Bankhatósággal és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal együtt tagja annak a vegyes bizottságnak, amely azon dolgozik, hogy biztosítsa az ágazatok közötti összhangot, valamint a közös álláspontok kialakítását a pénzügyi konglomerátumok felügyelete és egyéb, több ágazatot érintő kérdések terén, és hogy közös számvitelért felelős tisztviselője van az Európai Unió Vasúti Ügynökségével;

14.  megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

Személyzeti politika

15.  tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,33%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 150-ből (szemben a 2016. évi 140 engedélyezett álláshellyel) 146 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 55 szerződéses alkalmazott és 23 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

16.  megjegyzi, hogy a hatóság személyzeti fluktuációja 6,5% volt, amely megfelel a hatóság azon célkitűzésének, hogy az kevesebb, mint 10%-ot tegyen ki, és amely az előző évhez képest 1,5%-os csökkenést jelent;

17.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi a hatóság válaszát az ilyesfajta közzététel által kiváltott magas fordítási költségekre vonatkozóan;

18.  tudomásul veszi, hogy a hatóság a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el;

Közbeszerzés

19.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság sikeresen bonyolított le egy uniós szintű, ügynökségek közötti nyílt közbeszerzési eljárást az online nyelvtanulásra, ezzel online tanulási platformot biztosítva a személyzet számára az európai nyelvekből; megjegyzi, hogy harminc uniós ügynökség csatlakozott ehhez az eljáráshoz;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20.  elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli továbbá, hogy a hatóság közzéteszi a külső érdekelt felekkel tartott találkozók jegyzékét;

21.  üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat fogadott el és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

22.  megjegyzi, hogy a hatóság költségvetésének 28%-a az általa felügyelt szervezetektől befolyó díjakból származott; elégedetten veszi tudomásul, hogy intézkedéseket hajtottak végre az összeférhetetlenségek mérséklése érdekében, és hogy ezeket a struktúrákat és folyamatokat ellenőrizték; felhívja a hatóságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az annak érdekében tett intézkedésekről, hogy ne forduljon elő összeférhetetlenség; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság úgy véli, hogy amennyiben a Bizottság szedné be a díjakat, az nem lenne hatékony, mivel a hatóság már rendelkezik a díjak megállapítására és a beszedésre vonatkozó megfelelő struktúrákkal és eljárásokkal, és a hatóság úgy véli, hogy az eljárás dinamikus és technikai jellege miatt az különleges szakértelmet igényel;

23.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

Belsőkontroll-rendszerek

24.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett a nemzeti illetékes hatóságok szakértői értékelésére vonatkozóan, és arra a következtetésre jutott, hogy a folyamatok általában megfelelőek, hatékonyak és eredményesek; megjegyzi, hogy az IAS négy ajánlást adott ki, amelyek közül egyet sem minősítettek kritikusnak vagy nagyon fontosnak; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások végrehajtása érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

25.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés értelmében az Egyesült Királyság kilépése hatással lehet a hatóság tevékenységeire, mivel a legfontosabb felügyelt szervezetek jelenleg ott működnek; megjegyzi, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; felhívja a hatóságot, hogy kövesse figyelemmel a helyzetet, készüljön fel minden lehetséges kockázat mérséklésére, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a folyamat fejleményeiről;

o
o   o

26.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 154/01., 2018.5.2., 3. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat