Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2187(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0131/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0131/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.36

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0277

Elfogadott szövegek
PDF 158kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 184. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 184. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 184. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 184. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: az alapítvány) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 144 089 EUR volt, ami 2016-hoz képest 3,62%-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése szinte teljes mértékben az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,93%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,06%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,97% volt, ami az előző évhez képest 0,31%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy az alapítvány 2016-ról 2017-re való átviteleinek törlési aránya 42 925 EUR volt, ami továbbra is az átvitt teljes összeg 9,16%-ának felel meg, annak ellenére, hogy 2016-hoz képest jelentős, 8,42%-os csökkenés volt tapasztalható;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az alapítvány egyes termelékenységi és minőségi mutatók mellett más fő teljesítménymutatókat is alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

4.  üdvözli, hogy az alapítvány támogatja és kiegészíti a külső politikákat, nevezetesen a bővítési és a szomszédsági politikát, valamint az Unió külpolitikai eszközeit; üdvözli az alapítvány hozzájárulását a politikai párbeszédhez kapcsolódó kétoldalú külső segítségnyújtáshoz és az uniós jelentéstételi folyamatokhoz; tudomásul veszi arra irányuló hajlandóságát, hogy nagyobb szerepet vállal a harmadik országoknak nyújtott uniós támogatások részét képező szakképzési kérdésekben, és arra ösztönzi az alapítványt, hogy álljon készen az uniós segélyezés támogatására a szakképzési reform globális megerősítése érdekében;

5.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

6.  üdvözli az alapítvány által az uniós tagjelölt országoknak olyan területeken nyújtott támogatást, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása; támogatja az alapítvány nyugat-balkáni erőfeszítéseit, amelyek célja a képesítések és a képesítési rendszerek korszerűsítése; elismeri a különböző szintű nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása és végrehajtása terén elért előrehaladást, valamint az informális és a nem formális tanulás érvényesítését (VINFIL); üdvözli az alapítvány „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries” (A szakképzésben végzettek nyomon követése az uniós tagjelölt országokban) című jelentését; ösztönzi a keleti partnerség országaiban az alapítvány további munkáját a szakképző intézmények, a felszereltség és az eredmények minőségének javításához kapcsolódó regionális és országspecifikus tevékenységekben;

7.  üdvözli a Közép-Ázsiában végzett tevékenységeket és támogatást az uniós technikai segítségnyújtás és a költségvetési támogatás ezen országokban történő nyomon követése, valamint a közép-ázsiai oktatási platformmal (CAEP) összehangolt regionális együttműködés előmozdítása tekintetében; támogatja Közép-Ázsia folyamatos szerepvállalását a rendszerszintű politikaelemzésben és a torinói folyamaton keresztül a szakképzés terén elért előrehaladás nyomon követésében.

8.  megjegyzi, hogy a határidőn belül történt 88%-os teljesítés aránnyal az alapítvány tevékenysége 93%-os teljesítési arányt ért el, és elindította a szakképzés minőségéről szóló fórumot, továbbá 14-ből 13 fő teljesítménymutatóban el tudta érni a kitűzött célokat;

9.  üdvözli az alapítványnak az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal, valamint az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal közös szakpolitikai területeken folytatott együttműködésről szóló megállapodásait és éves cselekvési terveit; nagyra értékeli, hogy az alapítvány a dolgozói elkötelezettségre vonatkozó felmérések elvégzésére irányuló ügynökségközi szerződés vezetője lett;

Személyzeti politika

10.  tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,6%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 88-ból (szemben a 2016. évi 90 engedélyezett álláshellyel) 85 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; megjegyzi, hogy ezen felül az alapítványnál 2017-ben 40 szerződéses alkalmazott és egy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

11.  hangsúlyozza a megfelelő személyzet és pénzügyi erőforrások biztosításának fontosságát, lehetővé téve az alapítvány számára feladatai végrehajtását;

12.  megjegyzi, hogy az alapítványnál több zaklatás elleni intézkedés van érvényben, és hogy valamennyi új munkatárs a bizalmi tanácsadók által tartott tájékoztató ülésen vesz részt;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  tudomásul veszi az alapítványnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy az alapítvány jogi tanácsadóját az etikai és integritási ügyekben illetékes levelezővé történő kinevezésével a visszaélést bejelentő személyek számára létrehoztak egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet; megjegyzi, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal kapcsolattartójának és az ombudsman kapcsolattartójának feladatát az etikai és integritási ügyekben illetékes levelező feladatával ötvözve egy olyan központi csatornát alakítottak ki, amelynek segítségével a személyzet a függetlenség és a titoktartás biztosítása mellett bejelentheti a visszaéléseket;

14.  üdvözli, hogy az alapítvány kötelező bevezető képzés formájában az online csalással szembeni, kötelező figyelemfelhívó kampányt indított a meglévő, valamint az új alkalmazottak körében;

Belsőkontroll-rendszerek

15.  megjegyzi, hogy az alapítvány 2017-ben felülvizsgálta belső kontrollrendszerét, és hogy az igazgatótanács elfogadta a belső ellenőrzési alapelveket; tudomásul veszi, hogy az értékelés a 16 hatályos belsőkontroll-standardon alapult, és ennek eredményeként a 16-ból 10 belsőkontroll-standard esetében állapították csak meg, hogy „enyhe javításra” szorul, míg a belsőkontroll-standardok egyike esetében sem állapították meg, hogy „jelentős javításra” szorul vagy hogy „rendszer nélküli”; felhívja az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot helyzet javítása érdekében tett intézkedésekről;

16.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata elvégezte a szakképzés előrehaladásának ellenőrzését, és az ellenőrzés négy ajánlást eredményezett, amelyek közül hármat „fontosnak”, egyet pedig „kívánatosnak” jelöl meg; megjegyzi, hogy az alapítvány ezért kidolgozott egy 2018-ban végrehajtandó cselekvési tervet; tudomásul veszi, hogy az alapítvány nem rendelkezik a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2017 előtt kiadott nem teljesített, le nem zárt ellenőrzési ajánlással;

Egyéb megjegyzések

17.  üdvözli, hogy az alapítvány szerint sikerült leküzdeni a Villa Gualino-beli helyszínnel kapcsolatos aggodalmakat, és hogy az aktuális létesítményben való jelenlétük az előrelátható jövőre biztosított;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 28. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat