Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2209(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0145/2019

Indgivne tekster :

A8-0145/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.37

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0278

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 53k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2017 (2018/2209(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011(6), særlig artikel 47,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0145/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 153.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 153.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2017 (2018/2209(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011(6), særlig artikel 47,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0145/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 153.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 153.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2017 (2018/2209(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0145/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2017 for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("agenturet") ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 155 801 818 EUR, hvilket er en stigning på 89,38 % i forhold til 2016; der henviser til, at stigningen skyldtes de yderligere opgaver, der var blevet pålagt agenturet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726(2), som trådte i kraft den 11. december 2018; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 2,1 % i forhold til 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 91,53 %, hvilket er stigning på 0,68 % i forhold til 2016;

2.  bemærker, at selvom agenturet i henhold til Revisionsrettens beretning betalte den fulde pris for bygge- og anlægsarbejderne til dets nye lokaler i Strasbourg i 2016, så er arbejdet på grund af kontrahentens manglende evne til at levere stadig ikke er afsluttet, og at blot 70 % af arbejdet er dækket af statusrapporterne om accepteret arbejde; anerkender, at forudbetalinger til kontrahenten er dækket af bankgarantier, der bliver udløst gradvist, i takt med at arbejder godkendes; noterer sig, at kontrahenten har indgivet et økonomisk krav og anlagt en retssag mod agenturet; bemærker, at agenturet efter eget udsagn har registreret et svarskrift ved forvaltningsdomstolen i Strasbourg, og at Domstolens afgørelse afventes; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den endelige afgørelse fra forvaltningsdomstolen i Strasbourg;

Bortfald af fremførsler

3.  beklager, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 658 000 EUR, hvilket svarer til 12,20 % af det samlede overførte beløb og udgør en betydelig stigning på 7,11 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender flere centrale resultatindikatorer på områder som systempræstation, sikkerhed og niveauet af kundetilfredshed med henblik på at måle merværdien af dets aktiviteter og forskellige andre centrale resultatindikatorer med henblik på at forbedre budgetforvaltningen;

5.  glæder sig over agenturets løbende samarbejde med netværket af agenturer på området for retlige og indre anliggender, navnlig Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde, Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse og Det Europæiske Asylstøttekontor, alt sammen enheder, som agenturet deler bedste praksis med;

6.  bemærker, at agenturet blev underlagt en ekstern evaluering i 2016, hvori det blev konkluderet, at agenturet opfylder sit mandat effektivt, og der blev foreslået særlige måder, hvorpå dets operationelle forvaltning kunne forbedres, og peget på potentielle muligheder for at udvide dets mandat; bemærker, at agenturet i 2017 implementerede en handlingsplan for at imødekomme disse anbefalinger; bemærker endvidere, at Kommissionen tog resultaterne i betragtning i sit forslag til reform af retsakten om oprettelse af agenturet, der blev til forordning (EU) 2018/1726;

7.  understreger betydningen af den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet og glæder sig over Kommissionens forslag til forordninger om interoperabilitet mellem EU-informationssystemer på området politisamarbejde og retligt samarbejde samt asyl og migration og grænser og visum;

8.  bemærker med bekymring, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning på nuværende tidspunkt forvalter tre separate, ikkeintegrerede, store IT-systemer, hvilket kan forhindre agenturet i at udnytte stordriftsfordele og synergier mellem de forskellige systemer, og at agenturets mandat forventes udvidet til at omfatte forvaltningen af adskillige supplerende IT-systemer i de kommende år; glæder sig over Revisionsrettens forslag om, at agenturet bør udarbejde en detaljeret cost-benefit-analyse til støtte for en drøftelse om den fremtidige udviklingsstrategi for de IT-systemer, det forvalter; noterer sig, at der ifølge agenturets svar sideløbende blev iværksat en undersøgelse for at få et klart billede af den fremtidige arkitektur for interoperable IT-systemer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne undersøgelse og de korrigerende foranstaltninger, der planlægges;

9.  bemærker, at bestyrelsen i november 2017 vedtog en ajourført langsigtet strategi for agenturet, der dækker perioden 2018-2022, og som fastsætter retningslinjer for den fremtidige udvikling af agenturet, og forventer, at gennemførelsen af denne strategi vil medvirke til yderligere at forbedre agenturets performance;

Personalepolitik

10.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 kun var gennemført med 87,02 %, med 114 midlertidigt ansatte ud af de 131 midlertidigt ansatte, der var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 118 godkendte stillinger i 2016); anerkender, at forskellen mellem de 114 midlertidigt ansatte, der blev ansat ud af de 131 godkendte stillinger, er berettiget ud fra de kendsgerninger, at der blev tilføjet to stillinger i afventning af omarbejdningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013(3), og at der blev tilføjet yderligere 14 stillinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226(4), som trådte i kraft den 29. december 2017 og således først gav agenturet mulighed for at indlede ansættelsesproceduren efter denne dato; bemærker med tilfredshed, at et jobtilbud til stillingen som chef for kontoret for operationel information blev sendt og accepteret inden udgangen af 2017; bemærker, at der i 2017 derudover arbejdede 32 kontraktansatte og 7 udstationerede nationale eksperter for agenturet;

11.  bemærker, at agenturet har vedtaget Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at agenturet tilbyder e-læringsmateriale og har offentliggjort indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende fortrolige rådgivere;

12.  beklager den skæve kønsfordeling i agenturets bestyrelse, hvor 46 ud af 52 er mænd, og 6 er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne og andre berørte parter om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger til medlemmer af bestyrelsen;

13.  bemærker med bekymring, at det beskedne antal ansatte ifølge Revisionsrettens beretning skaber betydelige risici for agenturets forretningskontinuitet, navnlig i betragtning af, at lederen af enheden "Application Management and Maintenance" midlertidigt også bestred posten som leder af "Operations Department" og leder af "Operations and Infrastructure Unit", hvilket kombinerede de tre højeste lederstillinger i "Operations Department"; anerkender, at agenturet i 2017 med succes har opfyldt sit mandat til trods for manglen på ressourcer i agenturets operationelle og horisontale funktioner; støtter den fortsatte indsats, der er nødvendig for fastholdelse og udvikling af agenturets personale; glæder sig i denne forbindelse over, at agenturet har truffet foranstaltninger til at udpege en anden medarbejder som midlertidig leder af "Operations and Infrastructure Unit"; opfordrer indtrængende agenturet til uden yderligere forsinkelse at besætte alle stillinger med fast personale;

14.  opfordrer agenturet til at fortsætte dets bestræbelser på at sikre fastholdelse og udvikling af agenturets personale; glæder sig over måden, hvorpå agenturet formåede at håndtere den væsentligt større arbejdsbyrde i 2017 på trods af den store udskiftning af specialiserede medarbejdere;

15.  bifalder Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets betænkeligheder for så vidt angår oversættelsesomkostninger;

Udbud

16.  bemærker med bekymring, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning oplevede vanskeligheder med at tiltrække tilstrækkelig konkurrence i forbindelse med adskillige udbud med mellemstor værdi, og kun modtog ét tilbud i de pågældende udbud.

17.  bemærker med beklagelse, at den revision, som Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har foretaget med hensyn til agenturets udbudsprocedurer, fandt væsentlige svagheder, herunder to "meget væsentlige" problemer vedrørende vurderingen af kontraktværdier og centrale kontroller og tre andre resultater, der er klassificeret som "væsentlige"; anerkender, at mange af svaghederne hænger sammen med det utilstrækkelige personale i Financial and Procurement Unit og navnlig i afdelingen for offentlige indkøb; bemærker, at agenturet har udarbejdet en handlingsplan til at imødegå revisionsresultaterne og IAS' anbefalinger; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at afbøde disse svagheder;

18.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning i stor udstrækning gør brug af eksterne kontrahenter, og at 90 % af arbejdet i forbindelse med udvikling og gennemførelse af IT-projekter udføres af agenturet sammen med eksterne kontrahenter; bemærker med bekymring, at alle faser af IT-projekterne ganske vist er under agenturets kontrol, men at outsourcing af udviklingsaktiviteterne i forbindelse med følsomme IT-systemer i et sådant omfang skaber betydelige risici for overdreven afhængighed af eksterne kontrahenter; anerkender agenturets svar om, at den fuldstændige udvikling af disse systemer internt og en reduktion i outsourcingen ville kræve en betydelig forøgelse af agenturets personale, og at kontrahenter, der arbejder med kvalitetssikring – for at sikre en korrekt opsplitning af opgaverne – ikke yder ekstern støtte til den operationelle forvaltning af store IT-systemer; opfordrer derfor agenturet til at begrænse afhængigheden af eksterne kontrahenter ved at udnytte sine egne ressourcer bedre og fastlægge en egentlig politik til begrænsning af anvendelsen af eksterne kontrahenter;

19.  anmoder agenturet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontrahenter, der har adgang til følsomme oplysninger om IT-systemer eller de data, som de behandler, er retligt bundet til strenge fortrolighedsregler, og om at kræve, at sådanne kontrahenter har formelle nationale sikkerhedsgodkendelser på det tidspunkt, hvor de får adgang til sådanne oplysninger; anmoder agenturet om at sikre, at dets kontrahenter ikke er bundet af nogen lovgivning i tredjelande, der kan bringe dem i konflikt med de fortrolighedsordninger, som agenturet har fastlagt;

20.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de løsninger, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbud (e-procurement); noterer sig, at agenturet ifølge dets oplysninger allerede har indført e-invoicing og e-tendering i forbindelse med visse procedurer, men ikke e-submission. opfordrer agenturet til at indføre alle de nødvendige løsninger og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om deres indførelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

21.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker med bekymring, at agenturet ikke offentliggør CV'er for medlemmerne af dets bestyrelse eller dets ledende personale generelt, men kun for dets administrerende direktør; opfordrer agenturet til at offentliggøre CV'er for alle medlemmer af bestyrelsen og dets ledende medarbejdere og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende; opfordrer agenturet til at anvende Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) uafhængighedspolitik som bedste praksis og et eksemplarisk system til overvågning og forebyggelse af interessekonflikter;

22.  beklager, at agenturet trods tidligere opfordringer ikke offentliggør interesseerklæringer for medlemmerne af dets bestyrelse, dets ledende personale generelt og dets administrerende direktør; opfordrer til offentliggørelse af interesseerklæringer, der indeholder oplysninger om medlemsskab af andre organisationer; understreger, at det ikke er op til medlemmerne af bestyrelsen, det ledende personale eller den administrerende direktør at erklære sig selv uden for interessekonflikter, men at et neutralt organ bør vurdere, om der foreligger interessekonflikter;

Interne kontroller

23.  noterer sig, at agenturet pr. 31. december 2017 havde 23 udestående revisionsanbefalinger, som var klassificeret som "meget vigtige", herunder ni, som var blevet udstedt for nylig, tre, hvor fristen var overskredet, og fire, der stadig var i gang; bemærker, at der ikke er nogen "kritiske" udestående anbefalinger; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse revisionsanbefalinger;

Andre bemærkninger

24.  noterer sig, at agenturets operationelle center i Strasbourg i Frankrig er under ombygning, og det nye hovedkvarter i Tallinn i Estland under opførelse; bemærker, at agenturet også har et backupanlæg i Sankt Johann im Pongau, Østrig, og et forbindelseskontor i Bruxelles, Belgien; bemærker med bekymring, at flytningen til nye lokaler i Strasbourg har været præget af betydelige forsinkelser, og at der er forekommet adskillige mangler fra den ansvarlige kontrahents side;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(5) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 270.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik