Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2209(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0145/2019

Predložena besedila :

A8-0145/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.37

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0278

Sprejeta besedila
PDF 159kWORD 57k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 (2018/2209(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(5) in zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011(6) in zlasti člena 47,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0145/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 153.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 153.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 286, 1.11.2011, str. 1.
(6) UL L 295, 21.11.2018, str. 99.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2017 (2018/2209(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(5) in zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011(6) in zlasti člena 47,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0145/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 153.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 153.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 286, 1.11.2011, str. 1.
(6) UL L 295, 21.11.2018, str. 99.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2017 (2018/2209(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0145/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je njen končni proračun za proračunsko leto 2017 znašal 155.801.818 EUR, kar je bistveno, 89,38-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2016; ker je bilo povečanje povezano z dodatnimi nalogami agencije v skladu z Uredbo (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta(2), ki je začela veljati 11. decembra 2018; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 100 %, kar je 2,1 % več kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 91,53 %, kar je 0,68 % več kot leta 2016;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija leta 2016 sicer plačala polno ceno za gradbena dela za nove prostore v Strasbourgu, da pa ta dela še niso zaključena, saj izvajalec ni izpolnil svojih obljub, sprejeta poročila o napredku del pa so zajemala samo 70 % del; priznava, da so bila predplačila izvajalcu krita z bančnimi garancijami, ki se sprostijo postopoma ob sprejemu del; ugotavlja, da je zunanji izvajalec predložil finančno terjatev in vložil tožbo proti agenciji; je seznanjen z odgovorom agencije, da je pri upravnem sodišču v Strasbourgu vložila odgovor na tožbo in da sodišče v tej zadevi še ni razsodilo; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o končni sodbi upravnega sodišča v Strasbourgu;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  obžaluje, da je agencija razveljavila 658.000 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar pomeni 12,20 % vseh prenesenih sredstev in znatno, 7,11-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija uporablja več ključnih kazalnikov uspešnosti na področjih, kot so sistemska učinkovitost, varnost in raven zadovoljstva strank, da bi izmerila dodano vrednost, ki jo prinašajo njene dejavnosti, in številne druge ključne kazalnike uspešnosti, da bi izboljšala svoje upravljanje proračuna;

5.  pozdravlja stalno sodelovanje agencije z mrežo agencij za pravosodje in notranje zadeve, zlasti z Uradom za evropsko pravosodno sodelovanje, Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in Evropskim azilnim podpornim uradom, s katerimi si izmenjuje najboljšo prakso;

6.  ugotavlja, da je bila agencija v letu 2016 predmet zunanjega ovrednotenja, v okviru katerega je bilo ugotovljeno, da svoj mandat izpolnjuje učinkovito, ter so bili priporočeni posebni načini za izboljšanje njenega poslovanja in opredeljene morebitne priložnosti za razširitev njenega mandata; je seznanjen, da je agencija leta 2017 izvedla akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil; je seznanjen tudi, da je Komisija ugotovitve upoštevala pri svojem predlogu za reformo ustanovnega akta agencije, ki je postal Uredba (EU) 2018/1726;

7.  poudarja pomen končnega poročila skupine strokovnjakov na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost ter pozdravlja predloge Komisije za uredbe o interoperabilnosti med informacijskimi sistemi Unije, in sicer v zvezi s policijskim in pravosodnim sodelovanjem, azilom in migracijami ter mejami in vizumi;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da agencija trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme, kar lahko agenciji prepreči uresničitev ekonomij obsega in sinergij med temi tremi sistemi, in da se razširitev mandata agencije na upravljanje številnih dodatnih informacijskih sistemov pričakuje v naslednjih letih; pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da bi morala agencija v podporo razpravam o prihodnji strategiji za razvoj informacijskih sistemov, ki jih upravlja, pripraviti natančno analizo stroškov in koristi; je seznanjen z odgovorom agencije, da je bila začeta študija, da bi se ustvarila jasna slika v zvezi s prihodnjo strukturo za interoperabilne informacijske sisteme; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu te študije in načrtovanih popravnih ukrepih;

9.  ugotavlja, da je upravni odbor novembra 2017 sprejel posodobljeno dolgoročno strategijo za agencijo, ki obravnava obdobje 2018–2022 in določa smernice za prihodnji razvoj agencije, ter pričakuje, da bo izvajanje te strategije še dodatno izboljšalo uspešnost agencije;

Kadrovska politika

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen le 87,02-odstotno, saj je agencija zaposlovala 114 od 131 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 118 delovnih mest); priznava, da je razlika med 114 začasnimi uslužbenci, ki so bili imenovani, in 131 odobrenimi delovnimi mesti upravičena z dejstvom, da sta bili v pričakovanju preoblikovanja Uredbe (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3) dodani dve delovni mesti in da je bilo 14 delovnih mest zagotovljenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta(4), ki je začela veljati 29. decembra 2017, in je tako omogočila, da je agencija začela postopek zaposlovanja šele po tem datumu; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila ponudba za zaposlitev za delovno mesto vodje enote za informacije o operacijah poslana in sprejeta do konca leta 2017; poleg tega ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo 32 pogodbenih uslužbencev in sedem napotenih nacionalnih strokovnjakov;

11.  je seznanjen, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; je seznanjen, da agencija nudi gradivo za e-učenje in da je objavila razpise za zaupne svetovalce;

12.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov v upravnem odboru agencije, saj je bilo med 52 člani 46 moških in šest žensk; v zvezi s tem poziva Komisijo, države članice in druge zainteresirane strani, naj pri imenovanju svojih kandidatov za člane upravnega odbora upoštevajo pomen zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da majhno število zaposlenih pomeni znatno tveganje za neprekinjeno delovanje operacij agencije, zlasti ob upoštevanju, da je vodja oddelka za upravljanje in vzdrževanje aplikacij začasno opravljal tudi naloge vodje službe za operacije ter vodje oddelka za operacije in infrastrukturo ter tako zasedal tri najvišja vodstvena mesta v oddelku za operacije; priznava, da je agencija – kljub znatnemu pomanjkanju virov za operativne in horizontalne funkcije v agenciji – svoj mandat uspešno izvajala skozi vse leto 2017; podpira nadaljnja prizadevanja, ki so potrebna, da bi zaposlene v agenciji obdržali in jim zagotovili razvoj; v zvezi s tem pozdravlja ukrep agencije, ki je za začasnega vodjo oddelka za operacije in infrastrukturo imenovala drugega uslužbenca; poziva agencijo, naj brez odlašanja izpolni vsa delovna mesta s stalnim osebjem;

14.  poziva agencijo, naj si še naprej prizadeva, da bi zaposlene v agenciji obdržala in jim zagotovila razvoj; pozdravlja način, na katerega se je agencija kljub veliki fluktuaciji strokovnega osebja spoprijela z znatno povečano delovno obremenitvijo v letu 2017;

15.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da se obvestila o prostih delovnih mestih objavijo tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšali obveščanje javnosti; razume zaskrbljenost agencije glede stroškov prevajanja;

Javna naročila

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da se je agencija soočila s težavami pri privabljanju zadostne konkurence za številne postopke naročil srednjih vrednosti, pri katerih je v zadevnih postopkih prejela samo eno ponudbo;

17.  z obžalovanjem ugotavlja, da je revizija, ki jo je opravila služba Komisije za notranjo revizijo, razkrila znatne pomanjkljivosti v zvezi s procesi javnih naročil agencije, vključno z dvema „zelo pomembnima“ vprašanjema v zvezi z oceno pogodbenih vrednosti in ključnimi kontrolami, tri druge ugotovitve pa so bile označene kot „pomembne“; priznava, da so številne pomanjkljivosti povezane z nezadostnim številom zaposlenih v finančnem oddelku in oddelku za javna naročila, zlasti v sektorju javnih naročil; je seznanjen, da je agencija sprejela akcijski načrt za obravnavanje revizijskih ugotovitev in priporočil službe za notranjo revizijo; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za ublažitev teh pomanjkljivosti;

18.  ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča agencija obsežno uporablja zunanje izvajalce in da 90 % dela v zvezi z razvojem in izvajanjem projektov IT agencija izvaja skupaj z zunanjimi izvajalci; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so sicer vse faze projektov IT pod nadzorom agencije, da pa oddajanje takšnih občutljivih sistemov IT v razvoj zunanjim izvajalcem v tem obsegu ustvarja precejšnje tveganje, da se bo agencija preveč zanašala na zunanje izvajalce in da bo postala od njih preveč odvisna; je seznanjen z odgovorom agencije, da bi dokončanje teh sistemov znotraj agencije in zmanjšanje zunanjega izvajanja zahtevalo precejšnje povečanje osebja agencije, in da za zagotavljanje ustreznega ločevanja nalog, izvajalci, ki sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti, niso vključeni v zagotavljanje zunanje podpore operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov; zato poziva agencijo, naj z boljšo uporabo lastnih sredstev omeji odvisnost od zunanjih izvajalcev in vzpostavi pravo politiko za omejitev uporabe zunanjih izvajalcev;

19.  poziva agencijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da se bodo izvajalci, ki imajo dostop do občutljivih informacij o sistemih IT oziroma podatkov, ki jih obdelujejo, pravno zavezali spoštovanju strogih pravil o zaupnosti, in naj od njih zahteva, da pred dostopom do teh informacij pridobijo uradno dovoljenje državnih varnostnih organov; poziva jo, naj poskrbi, da zunanjih izvajalcev ne bodo omejevali zakoni tretjih držav, zaradi katerih bi utegnili priti v navzkrižje s pravili o zaupnosti, ki jih je uvedla agencija;

20.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-javna naročila); na podlagi informacij, ki jih je posredovala agencija, ugotavlja, da je že uvedla izdajo e-računov in e-javne razpise za nekatere postopke, ne pa tudi e-oddaje ponudb; poziva jo, naj uvede vsa potrebna orodja in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

21.  priznava, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni objavila življenjepisov članov upravnega odbora oziroma vodstvenega osebja na splošno, ampak samo življenjepis izvršnega direktorja; poziva jo, naj objavi življenjepise vseh članov upravnega odbora in vodstvenega osebja ter naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem; spodbuja agencijo, naj uporabi politiko Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za neodvisnost kot najboljšo prakso in zgleden sistem za spremljanje in preprečevanje vseh nasprotij interesov;

22.  obžaluje, da agencija kljub predhodnim pozivom ne objavi izjav o interesih članov upravnega odbora, vodstvenega osebja na splošno in izvršnega direktorja; poziva, naj se objavijo izjave o interesih, v katerih je navedeno članstvo v vseh drugih organizacijah; poudarja, da ni naloga članov upravnega odbora, vodstvenega osebja ali izvršnega direktorja, da sami razglasijo neobstoj nasprotij interesov, ampak bi to moral oceniti nevtralen organ;

Notranje kontrole

23.  je seznanjen, da je agencija 31. decembra 2017 imela 23 odprtih revizijskih priporočil, ki so bila označena kot „zelo pomembna“, vključno z devetimi, ki so bila izdana nedavno, tremi, ki so že zapadla, in štirimi, ki so še bila v izvajanju; ugotavlja, da ni odprto nobeno „kritično“ priporočilo; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh revizijskih priporočil;

Druge pripombe

24.  je seznanjen z obnovo operativnega centra agencije v Strasbourgu v Franciji in gradnjo novega sedeža v Talinu v Estoniji; je seznanjen, da ima agencija tudi podporni center v Sankt Johannu im Pongau v Avstriji in pisarno za stike v Bruslju v Belgiji; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je pri selitvi v nove prostore v Strasbourgu prišlo do velikih zamud, pri odgovornem izvajalcu pa so se pokazale številne pomanjkljivosti;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(5) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 108, 22.3.2018, str. 270.
(2) Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99).
(3) Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1).
(4) Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov