Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0138/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0138/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.38

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0279

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. január 16-i (EU) 2019/126 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 90. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 90. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 58. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. január 16-i (EU) 2019/126 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 90. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 90. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 58. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

A.  mivel – bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 656 308 EUR volt, ami 2016-hoz képest 6,10%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 96,03%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,28%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; üdvözli továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,23%-os volt, ami az előző évhez képest csak csekély, 1,88%-os növekedést jelent;

Átvitt előirányzatok törlése

2.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt törölt összeg 194 467,98 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 1,17%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 4,93%-ának felel meg; megjegyzi továbbá, hogy a II. cím esetében a 2017-ről 2018-ra való nem tervezett átvitelek szintje 200 000 EUR-al viszonylag magas volt, és főként a belső irodaterület-átszervezéshez kapcsolódott;

Teljesítmény

3.  megjegyzi, hogy az ügynökség bizonyos fő teljesítménymutatókat alkalmaz teljesítményének mérésére és költségvetési gazdálkodásának javítására; elégedetten veszi tudomásul továbbá, hogy az ügynökség 2018-ban tervezi egy felülvizsgált teljesítményirányítási keret bevezetését, amelynek célja, hogy sokatmondóbb teljesítménymutatókat biztosítson az ügynökség tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték jobb felmérése érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e keret végrehajtásáról;

4.  megjegyzi, hogy – bár az ügynökség jól teljesített a rendelkezésre álló források felhasználása terén – a webes kommunikációhoz és a munkaprogram teljesítéséhez kapcsolódó elemek valamivel elmaradtak a kitűzött céloktól;

5.  támogatja az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós politikához, és hangsúlyozza e célból annak fontosságát, hogy biztosítsák a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy minden munkavállaló ugyanazokat a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogokat élvezze, tekintet nélkül a vállalkozás méretére, a szerződés jellegére vagy a munkaviszonyra;

7.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség folyamatosan támogatja a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat olyan gyakorlati eszközök és iránymutatások formájában, amelyek lehetővé teszik számukra a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) jogszabályok betartását; üdvözli az „Egészséges munkahelyek minden életkorban” elnevezésű projekt lezárását, amely biztonságos és egészséges munkakörülményeket mozdít elő a teljes életpálya időtartama alatt;

8.  megállapítja, hogy 2017-ben három külső értékelés zárult le: a 2014–2020-as többéves stratégiai program félidős értékelése, a minden életkorban biztosított biztonságosabb és egészségesebb munka utólagos értékelése és a vállalkozások új és újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatos II. európai felmérésének utólagos értékelése; elismeri, hogy mindegyikük pozitív eredményt ért el, és a megfogalmazott ajánlásokat már végrehajtották;

9.  üdvözli, hogy az európai ombudsman 2017-ben elismerte az ügynökség által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) együtt a többnyelvűségnek a termékeibe való bevonására tett erőfeszítéseket azzal, hogy a „Kiválóság a polgár-/fogyasztóközpontú szolgáltatások nyújtásában” kategóriában az ombudsman jó közigazgatásért odaítélt díját adományozta számukra közösen kidolgozott újító projektjükért, amely megkönnyíti a többnyelvű weboldalak fordításának kezelését;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség proaktívan megosztja a feladatokat más ügynökségekkel az olyan területeken, mint például a biztonság, a létesítménykezelés vagy a banki szolgáltatások, és azt tervezi, hogy a jövőben tovább fokozza az együttműködést; kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő ügynökségek, különösen ezen ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) közötti jó együttműködés fontosságát;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 97,5%-ban be volt töltve: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 40 ideiglenes alkalmazott (szemben a 2016. évi 41 engedélyezett álláshellyel) helyén 39 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezenfelül a ügynökségnél 2017-ben 24 szerződéses alkalmazott dolgozott;

12.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el; aggodalommal állapítja meg, hogy 2016-ban egy zaklatási vizsgálatot indítottak, amely 2017-ben zárult le; sajnálja, hogy az eredmény a személyzeti szabályzat 12a. cikke (3) bekezdésének megsértését mutatta; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen fegyelmi intézkedéseket hozott és milyen intézkedéseket tervez az ilyen kockázatok jövőbeli csökkentése érdekében;

Közbeszerzés

13.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezessen be minden szükséges eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

14.  üdvözli, hogy az ügynökség 2018 novemberében sikeresen elindította első e-közbeszerzését;

15.  aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ügynökség keretszerződést írt alá a 2014 és 2017 közötti időszakra informatikai tanácsadási szolgáltatások nyújtására, amelyek árát a projektekre fordított idő alapján határozták meg, és nem a teljesítéshez kapcsolódóan, és amelyek esetében az ügynökség korlátozott ellenőrzési lehetőségekkel rendelkezik, mivel például 2016-ban a szolgáltatások felét nem az épületében nyújtották; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatban tett intézkedésekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség el kívánja fogadni a visszaélések bejelentésére vonatkozó azon határozatmintát, amelyhez a Bizottság előzetes hozzájárulását adta(2);

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az ügynökség igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá helyezik; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ebben az irányban tett lépésekről; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ezen ajánlására reagálva az ügynökség jelenleg készíti elő a döntést arról, hogy az irányító testület kiszervezze-e a számvitelért felelős tisztviselő álláshelyét a Költségvetési Főigazgatósághoz;

18.  felszólítja az ügynökséget, hogy használja ki az új alapító rendeletet a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének további erősítésére szolgáló lehetőségként;

Egyéb megjegyzések

19.  megjegyzi, hogy az ügynökség elemzést végzett az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre irányuló döntésének a szervezete, tevékenységei és elszámolásai tekintetében várható hatásáról; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett elemzés eredményéről;

o
o   o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 248/01., 2017.7.29., 3. o.
(2) A Bizottság 2018. február 27-i C(2018) 1362 határozata.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat