Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2199(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.39

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0280

Elfogadott szövegek
PDF 149kWORD 46k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézmények válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 68. cikkére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(5) és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2019),

1.  mentesítést ad az Euratom Ellátási Ügynökség megbízott főigazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség megbízott főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 188. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 188. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézmények válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 68. cikkére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(5) és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2019),

1.  jóváhagyja az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség megbízott főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 188. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 188. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása szerint az Euratom Ellátási Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 123 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 1,6%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya 98,88%-os volt, ami 2016-hoz képest 4,54%-os növekedést jelent; aggodalommal állapítja meg azonban, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 74,64%-os volt, ami 2016-hoz képest 11,48%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  üdvözli, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 37 528 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 2,07%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 1,44%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  az ügynökség közlése alapján tudomásul veszi, hogy 2017-ben 320 ügyletet, többek között szerződéseket, módosításokat és értesítéseket dolgozott fel, és jogszabályban meghatározott megbízatásának megfelelően továbbra is felelősséget vállalt az Unió közös nukleáris ellátási politikájáért a nukleáris anyagok ellátásbiztonságának biztosítása érdekében; elismeri az ügynökség által az ellátási források diverzifikálására tett folyamatos erőfeszítéseke;

Személyzeti politika

4.  tudomásul veszi, hogy 2017 végén – 2016-hoz hasonlóan – az ügynökség személyzete a létszámtervben engedélyezett 25-höz képest 17 főből állt, akik mindannyian a Bizottság tisztviselői voltak;

Egyéb megjegyzések

5.  rámutat arra, hogy az Egyesült Királyság jelezte szándékát, hogy kilép az Unióból, az Európai Atomenergia-közösséget is beleértve; megállapítja, hogy a kilépés napjától az Egyesült Királyság kizárólagos felelősséget visel mindazon nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséért, amelyek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségben meglévő tagságából és azon különböző nemzetközi szerződésekből és egyezményekből erednek, amelyeknek részes fele; megállapítja különösen, hogy az Egyesült Királyságnak létre kell hoznia a nukleáris biztosítékok saját rendszerét, és kétoldalú nukleáris együttműködési megállapodásokat kell megtárgyalnia a jelenleg az Euratom-szerződések hatálya alá tartozó különböző országokkal; felszólítja az ügynökséget, hogy tartsa szem előtt a helyzetet, és tájékoztassa naprakész módon a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

o
o   o

6.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat