Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2179(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0143/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0143/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.40

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0281

Elfogadott szövegek
PDF 163kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/127 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért ügyvezető igazgatója számára az alapítvány 2017. pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 94. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 94. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 74. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/127 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 94. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 94. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 74. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: az alapítvány) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 480 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 1,49 %-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016-os pénzügyi évvel megegyezően 100 %-os volt; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,7 %-os volt, ami 2016-hoz képest 4,1 %-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  üdvözli, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 37 528 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 3,7 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 1,2 %-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az alapítvány alkalmaz bizonyos fő teljesítménymutatókat, amelyeket beépített a teljesítmény-ellenőrzési rendszerébe, amely a fő teljesítménymutatókon kívül „mérőszámokból” (a működési folyamatokra vonatkozó egyéb mutatókból), valamint minőségi vizsgálatból és értékelésből áll, az alapítvány tevékenységei révén nyújtott hozzáadott érték – többek között a végeredmények és a hatások – értékelése, valamint az alapítvány költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

4.  elismeri, hogy a munkaprogram 2017-re tervezett eredményei tekintetében 90 %-os teljesítményt ért el (39 tervezett eredmény közül 35-öt teljesítettek), míg négy outputot előre nem látható események miatt el kellett halasztani, és ezek teljesítését az új tervek szerint 2018 elejére tették át, valamint hogy az alapítvány 194 szakpolitika-fejlesztéssel kapcsolatos uniós szintű rendezvényhez járult hozzá (ezek 49 %-a kiemelt uniós szintű esemény volt);

5.  nagyra értékeli, hogy az alapítvány által az ismeretek bővítése és terjesztése terén végzett kiváló munka hozzájárult a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és megteremtéséhez az Unióban; elismeri az alapítvány által a szakpolitika kidolgozásában játszott aktív szerepet, valamint a folyamatban lévő uniós kezdeményezésekhez – például a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához, a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz, a szociális védelemhez való hozzáféréshez és a munkakörülmények javításához – információval való hozzájárulás terén betöltött tevékeny szerepet; üdvözli az alapítvány életminőséggel kapcsolatos tendenciákra vonatkozó elemzését és szakpolitikai hozzájárulását, az életminőségről szóló negyedik európai felmérés áttekintő jelentésében tárgyalt változó társadalmi és gazdasági profil összefüggésben;

6.  elismeri, hogy az alapítvány előrelépést ért el négyéves programja végrehajtását illetően, amely négy konkrét, kiemelt szakpolitikai területet jelölt ki az alapítvány jövőbeli munkaprogramjával kapcsolatban;

7.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az alapítvány folytatta az együttműködést más uniós ügynökségekkel, és végrehajtotta az éves tervekben szereplő azon intézkedéseket, amelyekről az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével, az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal (Cedefop) megállapodott, valamint hogy a Cedefoppal együttműködésben folytatta a negyedik európai vállalati felmérés előkészületeit, továbbá a felmérés költségeinek megosztását; tudomásul veszi, hogy az alapítvány nyolc résztvevő ügynökséggel értékelési és visszajelzési szolgáltatásokra vonatkozó, ügynökségek közötti új keretszerződést kezdeményezett;

8.  megállapítja, hogy az alapítvány a Cedefoppal, az EU-OSHA-val és az Európai Képzési Alapítvánnyal együtt tárgyát képezte a 2012–2016 közötti időszakot felölelő, több ügynökségre kiterjedő külső értékelésnek, amely az ügynökségek munkájának értékelésére összpontosított annak relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét figyelembe véve, továbbá a négy ügynökség jövőjére; felhívja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges jelentés eredményeiről, különös tekintettel az alapítvány által nyújtott uniós hozzáadott értékre vonatkozó értékelésre, valamint az alapítvány jövőjével kapcsolatos elképzelésekre;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bizottság új alapító rendeletre vonatkozó javaslata tartalmazza az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy ötévente külső értékelést kell végeztetni;

Személyzeti politika

10.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 95,70%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 93 tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott álláshelyből (szemben a 2016. évi 95 engedélyezett álláshellyel) 89-et töltött be kinevezett tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott; megjegyzi, hogy ezen felül az alapítványnál 2017-ben 10 szerződéses alkalmazott és egy kirendelt nemzeti szakértő is dolgozott;

11.  üdvözli a 2017 decemberében elvégzett munkaügyi átvilágítás eredményeit, amelyből az derült ki, hogy évről évre viszonylag magas szintű a stabilitás;

12.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az alapítvány elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát, valamint hogy az alapítványnál működik egy, a méltósággal és a tisztelettel foglalkozó program;

13.  a számvevőszéki jelentésből megállapítja, hogy az új uniós személyzeti szabályzatra való 2005. évi áttéréssel összefüggésben harminc alkalmazottat alulfizettek vagy túlfizettek a 2005-től 2014-ig tartó időszakban; megállapítja, hogy az alapítvány korrigálta az összes alulfizetést, de a túlfizetéseket nem fogja visszafizettetni; megjegyzi, hogy sor került a bérszámfejtési eljárások teljes körű értékelésére, valamint hogy már tettek intézkedéseket, de az ügy még mindig nem zárult le; felhívja az alapítványt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a kérdés megoldására, és folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért eredményekről;

Közbeszerzés

14.  megjegyzi, hogy az alapítvány közbeszerzésekkel és szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága 2017-ben megvizsgált 30 ügyiratot; megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó bizottság ezenkívül évente utólagosan ellenőriz véletlenszerűen kiválasztott alacsony értékű odaítélt szerződéseket; üdvözli, hogy a tanácsadó bizottság általánosságban elégedett volt azzal, ahogyan az alapítvány 2017-ben megfelelt a közbeszerzési eljárásoknak;

15.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik olyan eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessen be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; az alapítvány válasza alapján tudomásul veszi, hogy egyes eszközöket azóta már bevezettek; felhívja az alapítványt, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  tudomásul veszi az alapítványnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; nagyra értékeli, hogy 2017-ben az alapítvány saját etikai kódexet vezetett be, és hogy elkötelezte magát amellett, hogy értesítse a mentesítésért felelős hatóságot valamennyi állítólagos vagy tényleges összeférhetetlenségi esetről;

17.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az alapítvány ügyvezető igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá kerül; üdvözli a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének biztosítása érdekében már megtett lépéseket;

Belső kontrollrendszerek

18.  elismeri, hogy az alapítvány kiigazította belsőkontroll-keretét, a belső kontrollrendszer teljesítményének figyelemmel kísérésére összpontosítva, annak érdekében, hogy az jobban megfeleljen az alapítvány környezetének;

19.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy véglegesítették a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a projektmenedzsmentre vonatkozóan tett megállapítások kezelésére irányuló cselekvési terv végrehajtását, és bevezették az összes elfogadott fellépést;

20.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az alapítvány és az IAS megállapodott abban, hogy 2018-ban teljesítmény-ellenőrzést végeznek „A tevékenységek fontosság szerinti rangsorolása és az erőforrások elosztása” címmel; felszólítja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett ellenőrzés eredményeiről;

Egyéb megjegyzések

21.  tudomásul veszi az alapítvány arra irányuló előzetes erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy az alapítvány nem vezetett be további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 108/40., 2018.3.22., 207. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat