Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2200(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0154/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0154/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.42

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0283

Usvojeni tekstovi
PDF 151kWORD 52k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. (2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Europola(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Europol treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(5), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(6), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za izvršenje proračuna Europola za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 165.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 165.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 121, 15.5.2009., str. 37.
(6) SL L 135, 24.5.2016., str. 53.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. (2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Europola(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Europol treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(5), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(6), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 165.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 165.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 121, 15.5.2009., str. 37.
(6) SL L 135, 24.5.2016., str. 53.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. (2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva („Europol”) za financijsku godinu 2017. iznosio 119 234 720 EUR, što predstavlja povećanje od 14,35 % u odnosu na 2016.; budući da je do povećanja došlo zbog dodatnih zadaća kojima joj je proširen mandat; budući da proračun Europola uglavnom potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Europola pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 99,72 %, što je neznatno smanjenje od 0,03 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,01 %, što je smanjenje od 1,97 % u odnosu na 2016.;

2.  napominje da će prema predviđanjima rasta za Europol od 2023. biti potrebna dodatna stalna zgrada; traži od Europola da bude oprezan u pogledu dodatnih troškova;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 834 972 EUR, što predstavlja 9,08 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to primjetno smanjenje od 6,35 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Europol pratio svoju uspješnost s pomoću 33 ključna pokazatelja uspješnosti i 36 drugih pokazatelja te provedbom oko 140 posebnih aktivnosti planiranih u svojem programu rada, pri čemu je izvješćivanje o uspješnosti općenito bilo usmjereno na ocjenu dodane vrijednosti aktivnosti Europola i poboljšanje upravljanja njegovim proračunom;

5.  primjećuje da je Europol ostvario 78 % ciljeva utvrđenih za pokazatelje uspješnosti (86 % u 2016.) i da je ostvario napredak u provedbi 80 % aktivnosti u okviru programa rada za 2017. (76 % u 2016.);

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su se u svibnju 2017. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća(2), kojom se jača mandat Europola za djelotvorno suzbijanje sve većih prijetnji koje predstavljaju prekogranična kaznena djela i terorizam diljem Unije i izvan nje;

7.  traži od Europola da pruži više informacija o utjecaju svoje jedinice za prijavljivanje neprihvatljivog internetskog sadržaja (EU-IRU) na zadatke i proračun jer ona nije izričito navedena u proračunu, već je dio Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC); podsjeća na to da se u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/794 upućuje na to da se pružateljima internetskih usluga prijavljuju internetski sadržaji povezani s terorizmom, dok Europol u bliskoj suradnji s industrijom zapravo podupire provođenje s tim povezanih istraga nadležnih tijela; posebno traži informacije o daljnjem postupanju sa slučajevima koji su utvrđeni i prijavljeni kao internetski sadržaj povezan s terorizmom, među ostalim na zahtjev nadležnih tijela u državama članicama;

8.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Europola u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Europola i Eurojusta(3) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za njihovu financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova;

9.  sa zadovoljstvom napominje da Europol obavlja sigurnosne zadaće usporedno s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Europskim potpornim uredom za azil i nacionalnim tijelima; povrh toga napominje da je Europol dijelio pravno savjetovanje s drugim agencijama Unije koje se nalaze u Nizozemskoj i da je sudjelovao u brojnim postupcima međuinstitucijsko-međuagencijske nabave; potiče Europol da nastavi razvijati suradnju s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

10.  naglašava da je Europol jedna od devet agencija Unije koje djeluju u području pravosuđa i unutarnjih poslova; izražava razočaranje rezultatima koje je postigla Međuinstitucijska radna skupina za sredstva decentraliziranih agencija, s obzirom na to da nisu podneseni konkretni prijedlozi kako bi se spojile ili zajedno smjestile agencije s naglaskom na povezanim područjima politika; traži od Europola da surađuje s osam drugih agencija Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova kako bi se ispitala moguća spajanja;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,27 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 535 privremenih djelatnika od 550 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 505 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Europol radilo 159 ugovornih djelatnika i 71 upućeni nacionalni stručnjak; apelira na Europol da se ne oslanja prekomjerno na ugovorne djelatnike i da stalno osoblje ne zamjenjuje skupljim ugovornim djelatnicima;

12.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Europola s obzirom na to da su od 151 člana 133 muškarca i 18 žena, a u upravnom odboru je od 53 člana 11 žena; u tom pogledu traži od Komisije i država članica da pri predstavljanju svojih imenovanja za članove upravnog odbora u obzir uzmu važnost osiguravanja rodne ravnoteže; traži također od Europola da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njegovim višim rukovodstvom;

13.  napominje da je Europol donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; uviđa da je Europol organizirao tečajeve osposobljavanja i omogućio povjerljivo savjetovanje;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da su tijekom 2017. pokrenuta četiri službena postupka u obliku upravnih istraga u pogledu seksualnog uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja; prima na znanje da je Europol brzo proveo upravne istrage, po potrebi uz stegovne mjere i poduzeo odgovarajuće mjere za rješavanje tog pitanja i da ni u jednom slučaju nije pokrenut sudski postupak; prima na znanje činjenicu da 2018. u Europolu nije provedena nijedna upravna istraga o navodima i seksualnom uznemiravanju; poziva Europol da učini sve što može kako bi se izbjegli strukturni nedostaci u pogledu neprimjerenog ponašanja da bi se spriječilo da se takvi slučajevi uopće događaju;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećala vidljivost u javnosti; razumije zabrinutost Europola u pogledu troškova prevođenja;

16.  potiče Europol da razmotri mogućnost donošenja strategije o temeljnim pravima; uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja koji bi mogao definirati zadaće njegova osoblja i osposobljavanje potrebno njegovu osoblju; uspostavljanja mehanizama kojima se će osigurati da će se kršenja temeljnih prava utvrditi i prijaviti te da će se glavnim tijelima Europola pozornost odmah skrenuti na opasnost od takvih kršenja; uspostavljanja, kad god je to relevantno, položaja službenika za temeljna prava koji će izravno odgovarati upravnom odboru kako bi se zajamčio određeni stupanj neovisnosti u pogledu ostalog osoblja te kako bi se osiguralo žurno rješavanje pitanja prijetnje temeljnim pravima i stalno unapređenje politika o temeljnim pravima u organizaciji; razvijanja redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva i relevantnim međunarodnim organizacijama o pitanjima povezanima s temeljnim pravima; postavljanja poštovanja temeljnih prava kao bitnog sastavnog dijela uvjeta suradnje Europola s vanjskim subjektima, uključujući osobito članove nacionalnih uprava s kojima kontaktira na operativnoj razini;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prima na znanje postojeće mjere Europola i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; prima na znanje proaktivne mjere poduzete u vezi s četiri slučaja potencijalnog sukoba interesa koji su utvrđeni 2017.; napominje da je Europol objavio izjave o nepostojanju sukoba interesa, a ne izjave o financijskim interesima; no prima na znanje da je u listopadu 2018. upravni odbor na temelju prijedloga Europola usvojio novi obrazac izjave za izjavu o financijskim interesima; sa zadovoljstvom primjećuje da se taj novi obrazac izjave primjenjuje na sve članove upravnog odbora te na izvršnu direktoricu i njezine zamjenike; međutim, napominje da sve izjave dosad nisu ažurirane u skladu s novim obrascem; poziva Europol da s tim u vezi brzo postupi i objavi nove izjave;

Unutarnje kontrole

18.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2016. provela reviziju nabave i da je 2017. objavljeno završno izvješće te službe o reviziji nabave, koje je sadržavalo tri preporuke koje su označene kao „važne”; primjećuje da je Europol 2017. osmislio akcijski plan i da je u kolovozu 2018. Službi za unutarnju reviziju podnio izvješće o provedbi tih preporuka; također primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika s obzirom na okružje u kojem se provode procesi u cijeloj organizaciji i da pritom nijedno područje nije označila kao područje u kojem treba „ojačati smanjenje rizika”;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 245.
(2) Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).
(3) Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta, potpisan 1. lipnja 2018.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti