Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2200(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0154/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0154/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.42

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0283

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Europol számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

1.  mentesítést ad a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatója számára az Europol 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 165. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 165. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(6) HL L 135., 2016.5.24., 53. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Europol számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

1.  jóváhagyja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 165. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 165. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(6) HL L 135., 2016.5.24., 53. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (a továbbiakban: Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 119 234 720 EUR volt, ami 2016-hoz képest 14,35%-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével járó további feladatoknak tulajdonítható; mivel az Europol költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Europol éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,72%-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,03%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,01%-os volt, ami 2016-hoz képest 1,97%-os csökkenést jelez;

2.  megjegyzi, hogy az Europolra vonatkozó növekedési előrejelzés alapján 2023-tól egy további állandó épületre is szükség lesz; felkéri az Europolt, hogy a többletköltségeket illetően körültekintő módon járjon el;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 834 972 EUR-t, ami 2016-hoz képest markáns – 6,35%-os – csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 9,08%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy teljesítményét az Europol 33 fő teljesítménymutató, 36 további teljesítménymutató segítségével, valamint a munkaprogramjában tervezett, mintegy 140 konkrét intézkedés végrehajtásával követte nyomon, azzal együtt, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolásra szolgáló keret általánosságban az Europol tevékenységei által teremtett hozzáadott érték értékelésére, illetve költségvetési gazdálkodásának javítására összpontosított;

5.  megállapítja, hogy a teljesítménymutatókhoz rendelt célok 78%-át az Europol teljesítette (2016-ban ez az arány 86% volt), és hogy a 2017. évi munkaprogramban szereplő intézkedések 80%-ának végrehajtása terén előrehaladást ért el (2016-ban ez 76% volt);

6.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2017 májusában alkalmazandóvá vált az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet(2), amelynek jóvoltából az Europol immár megerősített mandátummal rendelkezik ahhoz, hogy eredményesen fellépjen a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus jelentette, folyamatosan változó, Unión belüli és kívüli fenyegetésekkel szemben;

7.  kéri az Europolt, hogy szolgáltasson több információt a szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó egységének (EU IRU) feladatairól és költségvetési vonatkozásairól, amely a költségvetésben külön nem szerepel, de a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjának (ECTC) részét képezi; emlékeztet arra, hogy az (EU) 2016/794 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése utal az online szolgáltatók terrorizmussal kapcsolatos internetes tartalmakra vonatkozó tájékoztatására, míg az Europol az ágazattal szoros együttműködésben ténylegesen támogatja az illetékes hatóságok általi vizsgálatokat; tájékoztatást kér különösen a terrorista internetes tartalmak feltárt és bejelentett eseteivel kapcsolatos nyomon követésről, többek között a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére;

8.  emlékeztet az Europol jelentőségére és hozzáadott értékére a szervezett bűnözés elleni, európai dimenziójú küzdelem terén, és különösen a közös nyomozócsoportok finanszírozásában játszott szerepére; üdvözli e tekintetben az Europol és az Eurojust közötti, nemrégiben megkötött új egyetértési megállapodást(3), amely meghatározza a két ügynökség által a közös nyomozócsoportok tevékenységeihez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó kritériumokat és feltételeket;

9.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és a nemzeti hatóságok mellett az Europol is részt vállal a biztonsági feladatok ellátásában; megjegyzi továbbá, hogy az Europol más, Hollandiában működő uniós ügynökségekkel közösen vett igénybe jogi tanácsadási szolgáltatásokat, valamint számos intézmény- és ügynökségközi közbeszerzési eljáráshoz is csatlakozott; ösztönzi az Europolt, hogy a bel- és igazságügy területén fejlessze tovább együttműködését a többi uniós intézménnyel, szervvel és hivatallal;

10.  hangsúlyozza, hogy az Europol a bel- és igazságüggyel foglalkozó kilenc uniós ügynökség egyike; csalódottságának ad hangot a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által elért eredmények kapcsán, mivel továbbra is várat magára az egymással összefüggésben álló szakpolitikai területekre összpontosító ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó konkrét javaslatok kidolgozása; felkéri az Europolt, hogy a bel- és igazságüggyel foglalkozó nyolc másik uniós ügynökséggel együttműködve vizsgálja meg az egyesülési lehetőségeket;

Személyzeti politika

11.  megjegyzi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,27%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 550-ből (szemben a 2016. évi 505 engedélyezett álláshellyel) 535 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 159 szerződéses alkalmazott és 71 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az Europolnál 2017-ben; sürgeti az Europolt, hogy ne hagyatkozzon túlzott mértékben a szerződéses alkalmazottakra, és az állandó személyzetet ne helyettesítse nagyobb költségvonzattal járó, szerződéses alkalmazottakkal;

12.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy sem az Europol felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly – tekintve, hogy a 151 álláshelyből a férfiak 133-at, a nők pedig 18-at töltenek be –, sem az 53 tagot számláló igazgatótanácson belül, ahol a női tagok száma 11; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát; felkéri továbbá az Europolt, hogy hozzon intézkedéseket a felső vezetésen belüli nemek közötti egyensúly javítása érdekében;

13.  tudomásul veszi, hogy az Europol a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el; elismeréssel állapítja meg, hogy az Europol képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017 folyamán négy hivatalos, szexuális zaklatással és nem megfelelő magatartással kapcsolatos eljárást indítottak igazgatási vizsgálatok keretében; megjegyzi, hogy az igazgatási vizsgálatokat az Europol – adott esetben – fegyelmi intézkedések életbe léptetésével gyorsan lezárta, továbbá hogy lépéseket kezdeményezett a kérdés megoldására, és egyetlen eset sem került bíróság elé; megállapítja, hogy szexuális zaklatással összefüggő vádak alapján 2018-ban az Europolon belül nem indítottak igazgatási vizsgálatot; felszólítja az Europolt, hogy a nem megfelelő viselkedés tekintetében tegyen meg minden tőle telhetőt a strukturális hiányosságok elkerülésére, hogy lehetőség se legyen ilyen cselekedetek elkövetésére;

15.  üdvözli továbbá a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megérti az Europol fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

16.  ösztönzi az Europolt, hogy vegye fontolóra alapjogi stratégia elfogadását; az alapvető jogokra vonatkozó hivatkozás beillesztését a személyzet feladatait, valamint a személyzetnek szóló képzéseket meghatározó magatartási kódexbe; az alapvető jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértés feltárását és bejelentését szavatoló mechanizmusok kialakítását, amelyek egyúttal azt is biztosítják, hogy az Europol főbb szervei gyorsan tudomást szerezzenek az ilyen jellegű jogsértések kockázatáról; az alapvető jogokat érintő fenyegetések haladéktalan elhárítása, valamint az alapjogi politika szervezeten belüli folyamatos fejlesztése érdekében az alapjogi tisztviselői tisztség létrehozását adott esetben, amely tisztviselő – a többi alkalmazottal szembeni bizonyos fokú függetlenség biztosítása érdekében – az igazgatótanácsnak tartozna közvetlen jelentéstételi kötelezettséggel; rendszeres párbeszéd kialakítását a civil társadalmi szervezetekkel és az érintett nemzetközi szervezetekkel az alapjogi kérdésekről; az alapjogok betartásának alapfeltételként történő meghatározását azon együttműködések esetében, amelyeket az Europol külső szereplőkkel – különösen a nemzeti közigazgatások operatív szintű együttműködésben részt vevő tagjaival – alakít ki;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17.  tudomásul veszi az Europolnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; az Europol 2017-ben feltárt négy, potenciális összeférhetetlenségi ügyben való proaktív fellépését; megállapítja, hogy az Europol az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, nem pedig érdekeltségi nyilatkozatokat tett közzé; elismeri azonban, hogy az Europol javaslata alapján az igazgatótanács 2018 októberében elfogadta az érdekeltségi nyilatkozatokhoz alkalmazandó új nyilatkozatmintát; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy ezt az új nyilatkozatmintát az igazgatótanács valamennyi tagja, továbbá az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettesek esetében is alkalmazzák; mindazonáltal megjegyzi, hogy még nem minden nyilatkozatot frissítettek az új minta szerint; felhívja az Europolt, hogy e tekintetben késlekedés nélkül járjon el, illetve tegye közzé az új nyilatkozatokat;

Belső kontroll

18.  megállapítja, hogy 2016-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett a közbeszerzések tekintetében, valamint hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017-ben közzétette a közbeszerzésekről szóló végleges ellenőrzési jelentését, amely három „fontosnak” minősített ajánlást tartalmazott; megjegyzi, hogy az Europol 2017-ben cselekvési tervet dolgozott ki, és az említett ajánlások végrehajtásáról 2018 augusztusában jelentést tett a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak; megjegyzi továbbá azt is, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a szervezeten belüli eljárások teljes körének kockázatértékelését elvégezte, és egyetlen eljárási területet sem sorolt a „fokozottabb kockázatcsökkentést” igénylő területek közé;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(4).

(1) HL C 108., 2018.3.22., 245. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
(3) Egyetértési megállapodás az Europol és az Eurojust között a közös nyomozócsoportok tevékenységeire vonatkozó szabályok és pénzügyi támogatási feltételek közös kialakításáról, aláírva 2018. június 1-jén.
(4) E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat