Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0136/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0136/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.43

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0284

Elfogadott szövegek
PDF 159kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 169. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 169. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 169. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 169. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 22 852 250 EUR volt, ami 2016-hoz képest 5,78%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése szinte kizárólag az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016-os pénzügyi évvel megegyező 100%-os volt; aggodalommal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,11%-os volt, ami az előző évhez képest 1,1%-os enyhe csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 117 566 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 2,05%-ának felel meg, ami 1,22%-os csökkenést jelent 2016-hoz viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség teljesítménymérési keretének részeként 31 fő teljesítménymutatót (KPI-t) alkalmaz tevékenységei eredményeinek és hatásának értékeléséhez és további öt KPI-t költségvetési gazdálkodásának javításához;

4.  üdvözli, hogy a közös politikai célkitűzések elérése érdekében az ügynökség együttműködik más ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó európai uniós ügynökséggel, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal;

5.  ösztönzi az ügynökséget, hogy fokozza együttműködését a nemzetközi szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal és az Egyesült Nemzetek Szervezetével annak érdekében, hogy lehetőség szerint szinergiákat tudjon találni és ki tudja használni azokat;

6.  megállapítja, hogy az ügynökség második külső értékelésére 2017-ben került sor; elégedetten nyugtázza, hogy az eredmények összességében kedvezőek; tudomásul veszi az ügynökség igazgatótanácsa által a Bizottságnak előterjesztett ajánlásokat;

7.  megjegyzi, hogy a Bizottság először kérte az ügynökséget, hogy értékelje egy uniós jogi eszköz alapvető jogokra gyakorolt hatását; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség képzési modult dolgozott ki a nemzeti hatóságok számára az Európai Unió Alapjogi Chartájának (továbbiakban: a Charta) való megfelelés előmozdítása érdekében;

8.  kiemeli az ügynökség tanulmányainak és véleményeinek értékét az uniós jogszabályok kidolgozása tekintetében; hangsúlyozza, hogy az ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie a Charta értelmében védett jogok minden területére, beleértve a rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; sajnálja, hogy az ügynökség jelenlegi megbízatása bizonyos tematikus területeken korlátozza az intézkedések meghozatalára és tanulmányok készítésére vonatkozó lehetőségeit; javasolja, hogy ezeket a tematikus területeket is foglalják bele az új többéves pénzügyi keretbe;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség a második európai uniós kisebbségek és diszkriminációs felmérés keretében folytatta a kisebbségek uniós helyzetével kapcsolatos kutatását; e tekintetben különösen üdvözli az afrikai származású emberek által az Unióban tapasztalt megkülönböztetésről szóló legutóbbi tematikus jelentés közzétételét; üdvözli továbbá a fiatal romák oktatásból munkába való átmenetéről szóló tanulmány közzétételét;

10.  üdvözli, hogy az ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok befogadást célzó stratégiái és kapcsolódó szakpolitikái hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres harccal és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben;

11.  üdvözli az ügynökség gyermekek jogaival kapcsolatos kötelezettségvállalását, amelyet az Unióban a büntetőeljárásban és a polgári eljárásokban való részvétel alsó korhatáráról, a menekültügyi eljárásban a gyermekek korértékeléséről és ujjlenyomatvételéről, valamint az EU-n belüli gyermekszegénységről szóló tanulmányok révén folytatott.

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,22%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 72-ből (szemben a 2016. évi 74 engedélyezett álláshellyel) 70 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; megállapítja, hogy ezen felül 30 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

13.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megállapítja, hogy bizalmas tanácsadást és képzéseket is kínál; megjegyzi, hogy 2017-ben két helytelen magatartásra vonatkozó állítást vizsgáltak ki, amelyeket 2018-ban lezártak;

Közbeszerzés

14.  sajnálja, hogy mindez további igazgatási kiadást jelentett az ügynökség számára, és bár a projektek ütemezésére is kihatott, nem okozott késedelmet a projektek végrehajtási időszakában; megjegyzi, hogy az ügynökség intézkedéseket hozott a jövőbeli sikertelen közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében; tudomásul veszi az ügynökség további finanszírozásra irányuló kérelmét, de rámutat arra, hogy a költségvetési megszorítások soha nem vezethetnek sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz; ezért kéri az ügynökséget, hogy végezzen megfelelő piackutatást a tanulmányokra vonatkozó ajánlati felhívások közzététele előtt, és továbbra is javítsa közbeszerzési eljárásainak hatékonyságát;

15.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végéig az ügynökség még mindig nem vezette be az összes olyan, a Bizottság által indított eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét és -tárolást szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; megjegyzi, hogy az ügynökség azt állítja, hogy már rendelkezik néhány eszközzel, és hogy 2019 elejére bevezeti a fennmaradó eszközöket; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szükséges eszközök végrehajtásáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy az ügynökség azt állítja, hogy 2017-ben számos potenciális és vélt összeférhetetlenséget kivizsgált és enyhített, és egyik sem vezetett tényleges konfliktusokhoz;

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az ügynökség igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; üdvözli, hogy az átszervezésnek 2018 végéig le kell bonyolódnia; felszólítja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az átszervezés végrehajtásáról;

18.  megjegyzi, hogy az elmúlt években két bírósági eljárás indult az ügynökség ellen a szabálytalan módon történő munkaerő-felvétellel kapcsolatos határozatokra vonatkozó állítások kapcsán; tudomásul veszi, hogy az Európai Unió Törvényszéke mindkét ügyet elutasította, és elrendelte, hogy a felperesek fizessék meg a költségeket; tudomásul veszi a sajtóban a Közszolgálati Törvényszék egy korábbi készenléti ideiglenes bírája tanácsadási szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban megjelent, összeférhetetlenségre utaló állításokat; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az esetleges összeférhetetlenségi kockázatok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az ügynökségnél az irányítás és az etika tekintetében, és hogy a Bizottság nevében elvégezték az ügynökség 2013–2017 közötti teljesítményének külső értékelését; elismeri, hogy az ügynökség cselekvési terveket dolgozott ki a fejlesztésre szoruló bármely terület kezelésére;

20.  üdvözli a Számvevőszék 2016-os, az engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos megbízási vagy közvetett megbízási folyamatának javítására vonatkozó ajánlásának lezárását;

Egyéb megjegyzések

21.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy az ügynökség nem hozott további konkrét intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 116., 2018.3.28., 17. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat