Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2195(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0153/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0153/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.44

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0285

Elfogadott szövegek
PDF 170kWORD 52k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 76. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 173. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 173. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 251., 2016.9.16., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 76. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 173. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 173. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 251., 2016.9.16., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 280 560 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 20,54%-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség 2017-es megbízatásának jelentős bővüléséhez kapcsolódott, válaszul az Uniót sújtó migrációs válságra; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,63%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,27%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; aggodalommal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya alacsony (66,42%-os) volt, ami 2016-hoz képest 0,35%-os enyhe növekedést jelent;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség 2017. évi eredeti költségvetésében szerepelt egy 8 800 000 EUR-s kötelező műveleti tartalék is gyors határvédelmi intervenciók és visszatérési intervenciók finanszírozására; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 3 800 000 EUR-t csoportosított át a tartalékból az operatív költségvetésbe az egyéb tevékenységek finanszírozására; aggodalommal jegyzi meg, hogy e két átcsoportosítás egyike sincs összhangban az ügynökség pénzügyi szabályzatával; tudomásul veszi az ügynökség válaszából, hogy álláspontja szerint a jogalkotónak kell tisztáznia a tartalékból történő átcsoportosítások végrehajtását; felhívja az ügynökséget, hogy a jövőben kerülje el az ilyen nem megfelelő fellépéseket, és tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak, hogy milyen pontosítást tart szükségesnek az ügynökség;

Átvitelek törlése

3.  sajnálatát fejezi ki a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlésének 11 125 174 EUR-t elérő magas szinte miatt, amely az átvitt teljes összeghez képest 2016-hoz hasonló – 14,96%-os – arányt képvisel; felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az átvitt előirányzatok teljes mértékű felhasználásának biztosítását célzó intézkedésekről, hogy ne kerüljön sor az előző évekhez hasonlatos jelentős forrás-visszavonásokra;

Teljesítmény

4.  elégedettséggel jegyzi meg, hogy az ügynökség különböző fő teljesítménymutatókat alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2019-ben e mutatók felülvizsgálatára készül; felkéri az ügynökséget, hogy a költségvetési gazdálkodás javítása érdekében fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat, különösen figyelembe véve megbízatásának kibővítését és a folyamatosan növekvő költségvetést, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben elért eredményekről; aggodalmának ad hangot a költségvetés azon részével kapcsolatban, amelyet az ügynökség nem tudott felhasználni;

5.  emlékeztet arra, hogy a migráció és a menekültügy 2015. évi uniós helyzetére válaszul 2016-ban jelentősen kiszélesítették az ügynökség megbízatását annak érdekében, hogy az ügynökség jobban tudja kezelni az EU külső határain felmerülő igényeket és kihívásokat; hangsúlyozza, hogy 2017-ben még folyamatban volt a rendszereknek és eljárásoknak az ügynökség új megbízatása szerinti kiigazítása, amelyet 2016-ban módosítottak az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(2);

6.  sajnálja, hogy az ügynökség operatív programjainak többsége nem rendelkezik mennyiségi célokkal, a közös műveletek pedig konkrét célértékekkel; aggodalommal állapítja meg, hogy ez – az együttműködő országok általi elégtelen dokumentációval együtt – hosszú távon akadályozhatja a közös műveletek hatékonyságának utólagos értékelését; felhívja az ügynökséget, hogy tűzzön ki releváns stratégiai célokat támogatási tevékenységeihez és hozzon létre hatékony eredményorientált monitoring- és jelentési rendszereket releváns és mérhető fő teljesítménymutatókkal;

7.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács 2017. júniusban jóváhagyta az ügynökség struktúráinak átszervezését, amely hatással volt az erőforrások elosztására; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen új szervezeti struktúráról;

8.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy valamennyi tagállam és schengeni társult ország legalább egy közös műveletben részt vett, és hogy 26 – 2016-hoz képes kettővel több – tagállam szervezőként vagy résztvevőként részt vállalt az ügynökség által koordinált és társfinanszírozott visszatérési műveletekben;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség előmozdítja az ügynökségek közötti együttműködést, különösen a partvédelmi feladatok ellátása terén, de a vámügyi és bűnüldözési együttműködés terén is, annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználja a többcélú műveletek nyújtotta előnyöket, amelyek az integrált határigazgatás fontos elemei;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség együttműködik más ügynökségekkel, többek között a munkaerő-felvétel, az ingatlanprojektek és biztonsági tanácsadók tekintetében, valamint az ügynökség a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal közös székházban működik a regionális szintű, migrációügyi uniós munkacsoportok keretében Olaszországban és Görögországban;

11.  sürgeti az ügynökséget, hogy dolgozzon ki átfogó üzletmenet-folytonossági tervet

Személyzeti politika

12.  sajnálatosnak tartja, hogy 2017. december 31-én a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltöttsége csak 74,43%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 352-ből (szemben a 2016. évi 275 engedélyezett álláshellyel) 262 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül 139 szerződéses alkalmazott és 113 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

13.  ismét aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly eltolódását az ügynökség igazgatótanácsában; emlékeztet arra, hogy a tagállamok feladata az igazgatótanácsi tagok kinevezése; felhívja a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség biztosítására, amikor tagot jelölnek az ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára; rámutat arra, hogy kívánatos lenne olyan intézkedéseket hozni, amelyek a személyzet összetételének földrajzi kiegyensúlyozását célozzák;

14.  megjegyzi, hogy 2017 volt az (EU) 2016/1624 rendelet elfogadását követő ötéves növekedési terv második éve, amely jelentős mértékben növelte az ügynökség költségvetésének és személyzetének erőforrásait; megjegyzi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a megbízatás kibővítésének következményeként az ügynökség személyi állománya a 2016. évi 365-ről több mint a kétszeresére, 1 000 főre fog nőni 2020-ra; megjegyzi továbbá, hogy a tervezett személyiállomány-növekedés további irodaterületeket igényel; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a személyzet egyre növekvő létszáma jelentette kihívás kezelése érdekében tett intézkedésekről, valamint folyamatosan tájékoztassa az új székhely megépítésével kapcsolatos további lépésekről, beleértve a pénzügyi számításokat is;

15.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökségnek nehézséget okoz megfelelő profilú munkatársakat találni, gyakran az alacsony bérkorrekciós együttható mértéke (66,7%) miatt; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a Bizottsággal a lehetséges enyhítő intézkedésekről folytatott megbeszélések eredményéről, valamint az új személyzet bevonása érdekében más lehetséges intézkedésekre irányuló terveiről, különös tekintettel az ügynökség kibővített mandátumára és a munkaerő-felvétel növelésére; felhívja az ügynökséget, hogy további késedelem nélkül nevezzen ki új alapjogi tisztviselőt annak biztosítása érdekében, hogy haladéktalanul foglalkozzanak az alapvető jogokat veszélyeztető kérdésekkel, és hogy a szervezeten belül folyamatosan erősítsék az alapjogi politikát;

16.  mélységesen sajnálja, hogy a Parlament ismételt felhívásai és az ügynökség személyi állományának jelentős bővítése ellenére az alapjogi tisztviselő még mindig nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrásokkal, és ezért egyértelműen akadályozva van az (EU) 2016/1624 rendelet által ráruházott feladatok megfelelő elvégzésében; sürgeti az ügynökséget, hogy lássa el megfelelő forrásokkal és személyzettel alapjogi tisztviselőjét, különösen a panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának további fejlesztése és megvalósítása érdekében;

17.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggodalmait;

18.  megjegyzi, hogy az ügynökség a zaklatási ügyek kezelésére szolgáló intézkedésként használja a Frontex operatív tevékenységeiben részt vevő valamennyi személyre vonatkozó magatartási kódexet és a bizalmas jelentéstételt;

19.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy 2017-ben az ügynökség folytatta a külső kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos szabálytalan alkalmazotti felvételt, a személyzeti szabályzatban előírt maximális besorolási fokozatnál magasabb AST besorolású jelölteket nevezve ki; rámutat, hogy e tekintetben 2017-ben két felvételt szabálytalannak ítéltek meg (2016-ban 14-et); tudomásul veszi az ügynökség indokolását a felvételekkel kapcsolatban, és elismeri, hogy 2017. március óta az ügynökség nem nevezett ki AST4-nél magasabb besorolású külső jelölteket;

Közbeszerzés

20.  elismeri, hogy az ügynökség ugyanakkor 2017-ben teljes pénzügyi rendszerét felülvizsgálja az egyszerűsítés érdekében, így a támogatásokról szolgáltatási szerződésekre tér át, és bevezeti az átalányfinanszírozást; felhívja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az új rendszer végrehajtásáról;

21.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végéig az ügynökség még mindig nem vezette be az összes olyan, a Bizottság által indított eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét és -tárolást szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; megjegyzi, hogy az ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-számlázást és az e-közbeszerzést, az e-benyújtást azonban nem; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

22.  tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az ügynökség elkészítette a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzat tervezetét, de a Bizottság tanácsára a bizottsági modellhatározatot fogja végrehajtani, amint azt az ügynökségek kézhez kapják; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e határozat végrehajtásáról, valamint további késedelem nélkül fogadja el a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikáját;

23.  emlékeztet, hogy az (EU) 2016/1624 rendeletben jelentősen módosították az ügynökség nyilvánosság felé való elszámoltathatóságának részeként a tájékoztatásról és kommunikációról szóló rendelkezéseket, amelyek értelmében az ügynökségnek átláthatóbbnak kell lennie a tevékenységeit illetően; sajnálja, hogy az ügynökség még mindig nem teljesíti ezen új szabályokat, és felhívja azok késedelem nélküli végrehajtására;

Belsőkontroll-rendszerek

24.  a Számvevőszék jelentéséből megállapítja, hogy az ügynökség készpénzállománya 2016 és 2017 között jelentős mértékben, 123 000 000 EUR-ról 167 000 000 EUR-ra emelkedett; megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség nem végzett utólagos ellenőrzést a támogatási kiadások megtérítésére vonatkozóan; megjegyzi, hogy az ügynökség szerint a megtérítés előtt végzett előzetes ellenőrzések javultak és mióta az előzetes ellenőrzések által lefedett tranzakciók száma elért egy bizonyos szintet, megfelelő bizonyossággal szolgálnak; rámutat azonban, hogy – amint arról a Számvevőszék 2014 óta következetesen beszámolt és 2017-ben is megerősített – az együttműködő országok által igényelt kiadások bizonylatai gyakran elégtelenek; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szóban forgó kockázatok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

25.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta belső ellenőrzési keretét, és a korábbi megfelelésen alapuló megközelítést kockázatokon alapuló megközelítésre változtatta; tudomásul veszi, hogy a felülvizsgált belső ellenőrzési keretet 2017. novemberben elfogadták, és azt követően létrehozták a Frontex fejlesztési naplóját;

26.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy az ügynökség finanszírozta az izlandi parti őrségnek egy repülőgép görögországi bevetéséhez nyújtott támogatást, és hogy az Izland által igényelt kiadások visszatérítését megelőzően az ügynökség a bejelentett kiadások egyik kategóriája tekintetében bizonyítékként kérte a számlákat; sajnálja, hogy bár a számlákat nem nyújtották be, az ügynökség mintegy 440 000 EUR-t térített vissza, ami azt mutatja, hogy az előzetes ellenőrzés nem volt hatékony; tudomásul veszi az ügynökség azon megállapítását, hogy az óránkénti karbantartási költség becslése elegendő alapot nyújt a kiadások jóváhagyásához;

27.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség még mindig nem rendelkezik az igazgatótanács által jóváhagyott üzletmenet-folytonossági tervvel; felhívja az ügynökséget, hogy tegye meg egy ilyen terv elfogadásához szükséges intézkedéseket, és az elfogadásról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

28.  kéri az ügynökség igazgatótanácsát, hogy fogadjon el a szolgáltatási szintre vonatkozó egyértelmű megállapodásokat helyszíni katasztrófák esetén tevékenységei folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint kapcsolódó informatikai helyreállítási célokat és a legnagyobb megengedhető adatvesztést a legkritikusabb rendszerei és alkalmazásai tekintetében; kéri az ügynökséget, hogy dolgozza ki a támogató terveket, gyakorolja azokat megfelelően és a vizsgálati eredményeket az igazgatótanács felelős módon hagyja jóvá;

Egyéb megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy az ügynökség és a lengyel kormány közötti székhely-megállapodás 2017. november 1-jén lépett hatályba; megállapítja, hogy ez az ügynökség több folyamatára is kihat, amelyek jelentős következményekkel járnak a munkakörülményekre és az irányítási létesítményekre nézve; kéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a létrejött projektekről, különösen az új székházépület építéséről és egy varsói Európai Iskola létrehozásáról;

o
o   o

30.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 108., 2018.3.22., 112. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat