Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2196(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0142/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0142/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.45

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0286

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0142/2019),

1.  mentesítést ad az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 98. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 98. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0142/2019),

1.  jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 98. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 98. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0142/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(1) szerint az Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetéséhez nyújtott uniós hozzájárulás 28 467 648 EUR volt, ami 2016-hoz képest 2,13%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016-os pénzügyi évvel megegyező 100%-os volt; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 86,20%-os volt, ami 2016-hoz képest 3,78%-os emelkedést jelent;

2.  megállapítja, hogy az ügynökség az alapköltségvetése mellett 2017-ben továbbra is nagy összegű átruházott költségvetést kezelt az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) és a Galileo hatáskör-átruházási megállapodás módosításainak aláírását követően; tudomásul veszi, hogy 2017-ben összesen 416 000 000 EUR összegű átruházott költségvetést kötöttek le és 638 000 000 EUR-t fizettek ki;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 270 961 EUR-t, ami 2016-hoz képest enyhe – 1,15%-os – csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 5,30%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  üdvözli, hogy az ügynökség bizonyos fő teljesítménymutatókat alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére és költségvetésének javítására;

5.  megjegyzi, hogy a szolgáltatásnyújtásnak a Galileo szolgáltatás üzemeltetője részére történő átadása befejeződött, és hogy a Galileo első felhasználói közgyűlésére 2017-ben került sor Madridban;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség számviteli szolgáltatásait kiszervezte a Bizottsághoz, és hogy más ügynökségekkel megosztja az üzletmenetfolytonosság-menedzsmenttel és a belső ellenőrzési részleggel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását;

7.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a Bizottság megbízásából 2017-ben félidős értékelés készült a Galileo és az EGNOS programról, valamint az ügynökség 2014 és 2016 közötti teljesítményéről; felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 91,38%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 116-ból (szemben a 2016. évi 113 engedélyezett álláshellyel) 106 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megállapítja, hogy ezen felül 55 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben; megállapítja, hogy az ügynökség kibővített hatáskörének támogatása érdekében az alkalmazottak számának növelése felé vezető első lépésként új ideiglenes alkalmazottakat vettek fel azzal a céllal, hogy az ügynökség számára biztosítsák az előttük álló kihívások kezeléséhez szükséges kiegészítő erőforrásokat;

9.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megállapítja, hogy bizalmas tanácsadást és képzéseket is kínál;

10.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy mivel a 12 felső vezetői álláshelyből 10 álláshelyet férfiak töltenek be és 2 álláshelyet nők, az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly; kéri, hogy az ügynökség hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy felső vezetőségében jobb legyen a nemek közötti egyensúly;

11.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség új munkahelyi kiküldetési eszközöket vezetett be, széles körben hirdet a közösségi médiában, és javítja a foglalkoztatási lehetőségek weboldalát;

Közbeszerzés

12.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség 2016. december 15-én 1 500 000 000 EUR értékű keretszerződést írt alá a Galileo műholdas rendszer 2017 és 2027 közötti hasznosítására; továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződést közbeszerzési eljárás útján ítélték oda; rámutat arra, hogy az egyik érintett ajánlattevő jogi eljárást indított, kifogásolva a közbeszerzési eljárás eredményét; tudomásul veszi, hogy a keretszerződés odaítélésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás, valamint az összes kapcsolódó egyedi szerződés és jövőbeni kifizetés jogszerűségéről és szabályszerűségéről a Bíróság ítélete fog dönteni; rámutat, hogy az ügynökség a 2017. évi pénzügyi kimutatásokban közzétette az erről szóló információkat és azokhoz magyarázatot is fűzött, hozzátéve, hogy 2017-ben a keretszerződés értelmében 49 000 000 EUR kifizetésére került sor (ez az összeg a 2017. évi – a hatáskör-átruházási megállapodások értelmében kapott összegeket is tartalmazó – költségvetés 7%-ának felel meg); felhívja az ügynökséget, hogy készüljön fel minden lehetséges pénzügyi vagy működési kockázat mérséklésére, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a folyamat fejleményeiről;

13.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított eszközöket, hogy egységes megoldást vezessen be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; megállapítja, hogy az ügynökség jelenleg tesz lépéseket az „e-benyújtás” modul használatához; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  megállapítja, hogy egy korábbi bizottsági tisztviselő az Active Senior Initiative (aktív idősek kezdeményezés) keretében tanácsadói szerepet tölt be anélkül, hogy az ügynökségtől bérezést kapna;

15.  megállapítja, hogy az ügynökség szerint az érdekeltségi nyilatkozatokat és a felső vezetés rövid életrajzait is közzétette honlapján; sajnálja azonban, hogy az igazgatótanácsi tagok önéletrajzait nem teszik közzé; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett lépésekről;

16.  megállapítja, hogy az ügynökség 2018. júniusban elfogadta a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső politikát, miután megkapta a Bizottság jóváhagyását;

Egyéb megjegyzések

17.  megállapítja, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntését követően a Galileo számára fontos döntés született a másodlagos Galileo Biztonsági Megfigyelőközpont (GSMC) Swanwickból Madridba történő áthelyezéséről, és hogy ezzel egyidejűleg az ügynökség szorosan együttműködött a francia hatóságokkal a Saint-Germain-en-Laye-ben a fő GSMC korszerűsítése és jövőbeli bővítése tekintetében;

18.  üdvözli az ügynökség elkötelezettségét és együttműködését a Bizottsággal az olyan negatív operatív vagy pénzügyi hatások minimalizálása érdekében, amelyek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntéséből fakadhatnak; megállapítja, hogy 2017-ben az ügynökség létrehozta az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése által érintett szerződések és támogatások jegyzékét a lehetséges következmények elemzésével, és jelenleg enyhítő intézkedésekről tárgyal az érintett szerződő felekkel; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások és az elvégzett elemzés eredményéről;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84/26., 2017.3.17., 172. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat