Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2214(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.46

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0287

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2214(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2019),

1.  mentesítést ad a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 130. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2214(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2019),

1.  jóváhagyja a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2018.7.30., 130. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2214(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2019),

A.  mivel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) az 560/2014/EU tanácsi rendelet köz- és magánszféra közötti partnerségként hozta létre 10 éves időtartamra azzal a céllal, hogy összehozza az összes érdekelt felet és hozzájáruljon ahhoz, hogy az Unió kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú termékek és bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása és piaci alkalmazása terén;

B.  mivel a közös vállalkozás irányító testülete 2014. október 14-i határozatával elfogadott pénzügyi szabályzatának 38. és 43. cikke értelmében a közös vállalkozásnak saját éves beszámolót kell készítenie és elfogadnia, és a beszámoló elkészítése az irányító testülete által kinevezett számvitelért felelős tisztviselő kötelessége;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) által képviselt ágazati partnerek;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 975 000 000 EUR-val járul hozzá a Horizont 2020 program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 2 730 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk a közös vállalkozás működésének időszaka alatt, beleértve a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtandó legalább 975 000 000 EUR természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás munkatervén kívüli kiegészítő tevékenységek végrehajtásához történő, legalább 1 755 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást;

2.  megjegyzi, hogy 2017 végén a 2017. évi pályázati felhívás kapcsán kiválasztott 82 javaslatból 17 volt a támogatási megállapodás előkészítésének szakaszában; megjegyzi továbbá, hogy 2017 elejére a közös vállalkozás programja összesen 82 folyamatban lévő projektet fog tartalmazni, 30 ország összesen 932 résztvevőjével, melyek támogatási összértéke 414 000 000 EUR lesz;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás célkitűzései nem kezelhetők hagyományos uniós eszközökkel; megállapítja, hogy a közös vállalkozás strukturáló hatással járt, összehozva az ágazatokat és szereplőket új értékláncok kiépítése érdekében, és a bioalapú iparágaknak szóló innovációk fejlesztésére irányuló, egyre nagyobb beruházásokat mozgósított;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2017. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

5.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója szerint a végleges 2017. évi költségvetés készen áll a végrehajtásra és 92 900 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 91 600 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmaz, melyek végrehajtási aránya 97%, illetve 95% volt;

6.  megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatokat elsősorban a 2016-os pályázati felhívások nyomán kötött támogatási szerződések előfinanszírozására használták fel;

7.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 1 186 750 000 EUR-ból – beleértve 975 000 000 EUR operatív és igazgatási költséget és az ágazati tagok hozzájárulását az igazgatási költségekhez (29 250 000 EUR) és az operatív költségekhez (182 500 000 EUR) – a közös vállalkozás 2017 végéig 509 800 000 EUR összegre (42,96%) vállalt kötelezettséget és 172 200 000 EUR összegű (az előirányzott források 14,51%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán;

8.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív tevékenységeire és igazgatási költségeire befizetendő, 975 000 000 EUR összegű hozzájárulásból az ágazati tagok csak 26 000 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulást jelentettek az operatív tevékenységekhez, a közös vállalkozás igazgatási költségei tekintetében pedig az irányító testület 5 800 000 EUR összegű tagi pénzbeli hozzájárulást validált; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a teljesített természetbeni hozzájárulásokról és kifizetésekről;

9.  sajnálja, hogy az ágazat tagjai által a közös vállalkozás operatív költségeihez nyújtandó, legalább 182 500 000 EUR pénzbeli hozzájárulás összegéből 2017 végéig csak 800 000 EUR-t fizettek ki, aminek következtében a Bizottság felfüggesztett 50 000 000 EUR összeget a pénzbeli hozzájárulásából; megállapítja, hogy jelentős annak a kockázata, hogy a közös vállalkozás programjának végéig nem érik el a minimális összeget; tudomásul veszi, hogy a Bizottság a közös vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulást 140 000 000 EUR-val csökkentette, amelynek továbbra is lehetővé kellene tennie a következetes 2020. évi felhívást a közös vállalkozás 2024. évi stratégiai célkitűzéseinek elérése érdekében; üdvözli, hogy 2018. januárban elfogadták az 560/2014/EU módosított rendeletet, amely lehetővé teszi a magánszektor számára a programszint feletti, projektszintű pénzügyi hozzájárulást; hangsúlyozza, hogy a természetbeni hozzájárulások terén pozitív tendencia figyelhető meg az operatív tevékenységekhez való természetbeni hozzájárulások terén, amelyek várhatóan 61%-kal emelkednek a 2018. évi pályázati felhívásban (a becsült 45 000 000 EUR helyett 72 500 000 EUR);

Teljesítmény

10.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás rendelkezésre álló konkrét fő teljesítménymutatóit megfelelőnek találták; üdvözli, hogy 2017-ben a 8 fő teljesítménymutató célértékei közül 7-et túlléptek;

11.  megjegyzi, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

12.  aggodalommal veszi tudomásul a tőkeáttételi hatás 2017. év végi 2,077-es értékét, ami az elvártnál alacsonyabb; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy teljesítse a 2,80-os tőkeáttételi célt a 2014–2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan;

13.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás pályázati felhívásai teljes mértékben nyitva állnak minden érdekelt fél részvétele előtt; üdvözli, hogy a közös vállalkozás a saját rendezvényein, ülésein és weboldalán keresztül nagy erőfeszítéseket tesz célkitűzéseinek és eredményeinek, valamint az uniós érdekelt feleknek szóló felhívásainak ismertetése terén;

14.  tudomásul veszi, hogy a szakértők megerősítik, hogy a közös vállalkozás megfelelő szintre emelte a legkiválóbb uniós szereplők részvételét a kiválasztott értékláncok területein;

15.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetéshez szükséges idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

16.  megjegyzi, hogy 2017 végére a közös vállalkozás személyzete majdnem teljes volt, a személyzeti létszámtervben a közös vállalkozás számára kiosztott összesen 22 álláshelyből 20 volt betöltve; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben 2 ideiglenes alkalmazottat és 2 szerződéses alkalmazottat vett fel; megjegyzi továbbá, hogy a további munkateher kezelése érdekében a Bizottság engedélyezte, hogy a közös vállalkozás a létszámterven belül egy pozíciót kettéválasszon egy alacsonyabb besorolási fokozattal rendelkező ideiglenes alkalmazotti állásra és egy további szerződéses alkalmazotti állásra; tudomásul veszi, hogy ez az intézkedés még mindig az irányító testület jóváhagyására vár;

Belső ellenőrzés

17.  megjegyzi, hogy 2017 novemberében a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte „A belsőkontroll-standardok (ICS) végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásban” című ellenőrzéshez kapcsolódó helyszíni vizsgálatokat; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményéről;

18.  megjegyzi, hogy a programiroda önértékelést végzett belsőkontroll-standardjaival kapcsolatban annak érdekében, hogy értékelje a belsőkontroll-standardok végrehajtásának jelenlegi szintjét, és megvizsgálja azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szervezet belső ellenőrzési keretét magasabb érettségi fokra lehessen léptetni; megjegyzi, hogy a következtetés szerint a közös vállalkozás megfelelő érettségi szinttel rendelkezik a belsőkontroll-standardok végrehajtása tekintetében, és az ezekre vonatkozó cselekvési tervet frissítették;

19.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy még mindig vannak olyan belsőkontroll-standardok, amelyek végrehajtásra várnak, mint például a 8. (Folyamatok és eljárások), a 10. (Üzletmenet-folytonosság) és a 11. belsőkontroll-standard (Dokumentumkezelés);

20.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás – a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálatával (CAS) közösen – első alkalommal megkezdte egy, a Horizont 2020 program időközi kifizetési kérelmeiből álló véletlenszerű kockázatalapú minta utólagos ellenőrzését; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményéről;

21.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a fennmaradó hibaarány a Horizont 2020 keretprogram esetében nem éri el a lényegességi küszöböt, 1,44%-ot tesz ki;

22.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti tevékenységeinek Bizottság általi időközi értékelését elvégezték, cselekvési tervet készítettek a felvetett ajánlások kezelésére, ilyenek például az új értékláncok előmozdítása új szereplők bevonásával, további nemzeti és regionális biogazdasági stratégiák ösztönzése a tagállamokban, a Bizottsággal való jobb koordináció a kettős finanszírozás elkerülése érdekében, a lehető legmagasabb szintre emelve az ágazat lehetséges pénzügyi és természetbeni hozzájárulásait stb.; megjegyzi, hogy számos intézkedést már végrehajtottak;

Jogi keret

23.  nagyra értékeli, hogy 2017-ben az emberierőforrás-gazdálkodási osztály tovább erősítette a jogi keretet, különös figyelmet fordítva a közös vállalkozásra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályok alkalmazására; e tekintetben üdvözli, hogy az irányító testület 2017-ben hét új végrehajtási szabályt fogadott el;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

24.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás hat másik közös vállalkozással együtt közös kötelezettségvállalási felhívást tett közzé legfeljebb hét bizalmi személy kiválasztására, akik létrehozzák a bizalmi személyek hálózatát.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat