Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2213(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0095/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0095/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.47

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0288

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)
P8_TA(2019)0288A8-0095/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2019),

1.  mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 18. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 18. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193, 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2019),

1.  jóváhagyja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14.,180. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 18. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193, 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2019),

A.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

B.  mivel az 558/2014/EU rendelettel(1) létrehozott Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) 2014. június 27-i hatállyal a Horizont 2020 keretprogram keretében a Tiszta Égbolt közös vállalkozás helyébe lépett;

C.  mivel a közös vállalkozás fő célkitűzései a repüléstechnika környezeti hatásának nagymértékű csökkentése és az európai légi közlekedési ágazat versenyképességének javítása; mivel a közös vállalkozás időtartamát 2024. december 31-ig meghosszabbították;

D.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint az „integrált technológiademonstrációs rendszerek” (ITD), az innovatív légijármű-fejlesztési platformok (IADP) és a transzverzális területek vezetői és az egyes ITD-k társult tagjai;

E.  mivel a közös vállalkozás tevékenységeinek második szakaszához az Unió legfeljebb 1 755 000 000 EUR-val járul hozzá, amelyet a Horizont 2020 költségvetéséből fizet;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-ével záruló évre vonatkozó, 2017. évi éves beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat, és tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0102/2019), a nettó eszközállomány tárgyévi változásait, a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően;

2.  tudomásul veszi, hogy a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozásról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2017. évi végleges költségvetése 313 429 392 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 243 503 223 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott;

4.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,6%-os (2016-ban 97,5%), a kifizetési előirányzatoké pedig 98,5%-os volt (2016-ban 87,9%);

A többéves költségvetés végrehajtása a hetedik keretprogram keretében

5.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram keretében finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt, összesen 817 200 000 EUR-ból (beleértve az Uniótól származó 800 000 000 EUR pénzbeli hozzájárulást, a magánszektorbeli tagok által az igazgatási költségekhez nyújtott 14 900 000 EUR pénzbeli hozzájárulást, valamint a hetedik keretprogram előfinanszírozott forrásai után kapott 2 300 000 EUR kamatot) a közös vállalkozásnak 2017 végéig 815 200 000 EUR összegű kötelezettségvállalása (99,75%) és  815 100 000 EUR összegű kifizetése (99,74%) volt; megjegyzi, hogy az Unió 800 000 000 EUR összegű pénzbeli hozzájárulást nyújtott; üdvözli, hogy a Tiszta Égbolt az első olyan európai közös vállalkozás, amely sikeresen lezárta a hetedik keretprogramot;

6.  tudomásul veszi, hogy 2017 végéig az igazgatótanács 594 100 000 EUR összegben validált egyéb tagoktól érkezett természetbeni hozzájárulást, valamint hogy más tagok igazgatási költségekhez nyújtott pénzbeli hozzájárulása 14 900 000 EUR volt;

A többéves költségvetés végrehajtása a Horizont 2020 keretében

7.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretében finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt 1 794 000 000 EUR-ból (beleértve az Uniótól származó 1 755 000 000 EUR pénzbeli hozzájárulást és a magánszektorbeli tagok által nyújtott 39 000 000 EUR pénzbeli hozzájárulást) a közös vállalkozás 1 009 600 000 EUR értékben vállalt kötelezettséget, és 493 000 000 EUR-t fizetett ki;

8.  megállapítja, hogy 2017 végéig az igazgatótanács 54 000 000 EUR összegben validált természetbeni hozzájárulást, és további 211 600 000 EUR összegről számoltak be; megjegyzi továbbá, hogy az igazgatási költségekhez az ágazati tagok 9 500 000 EUR készpénzzel járultak hozzá;

Pályázati felhívások

9.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben két pályázati felhívást indított, az összesen beérkező 265 ajánlatból 263 támogatható volt, és 73 ajánlatot választott ki finanszírozásra;

10.  örömmel veszi tudomásul a Tiszta Égbolt program sikeres lezárását, amelynek keretében 2017-ben összesen 28 jelentős (földi és légi tesztelésű) demonstrációs rendszer készült el, és kiválasztotta az összes kiemelt partnerét, és megvalósította a program partnereinek hozzáadását, 497-re emelve ezzel a résztvevők teljes számát;

11.  megelégedéssel jegyzi meg, hogy a kiemelt partnerekre vonatkozó végleges pályázati felhívással a program 245 magánszektorbeli tagra bővült (köztük azok részt vevő leányvállalataival), amelyek közül 192-t a kiemelt partnerekre vonatkozó pályázati felhívásokon keresztül választottak ki;

Teljesítmény

12.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja, hogy a projektek jellege miatt még nem áll rendelkezésre a fő teljesítménymutatók harmadik csoportja; tudomásul veszi, hogy a szakértők további nyomon követési tevékenységet és elemzést tesznek szükségessé, egyértelmű különbséget téve az egyes évek végén ténylegesen elért fő teljesítménymutatók és a tervezett fő teljesítménymutatók között;

13.  megjegyzi, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

14.  üdvözli a 2016. évi tőkeáttételi hatás 1,55-ös időközi értékét, ami az egész 2014–2020-as időszak során meghaladja a megcélzott tőkeáttételi hatást;

15.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetési idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

Kulcsfontosságú kontrollok és felügyeleti rendszerek

16.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat, a hetedik keretprogram időközi és záró kifizetéseinek, valamint a Horizont 2020 projekt kifizetési kérelmeinek kedvezményezettjeinél utólagos ellenőrzéseket vezetett be, míg a Bizottság az utólagos ellenőrzésekért felel;

17.  megjegyzi, hogy az utólagos ellenőrzésekre nézve a közös vállalkozás jelentésében szereplő fennmaradó hibaarány a hetedik keretprogram projektjei esetében 1,40%, a Horizont 2020 projektek esetében pedig 1,6% volt, amely a lényegességi szint alatt van;

Csalás elleni stratégia

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben úgy döntött, hogy a kettős finanszírozás megelőzésére és felderítésére irányuló intézkedésekre összpontosít, ami egy célzott személyzeti felmérést követő, csalás elleni kockázatértékelés eredménye;

Belső ellenőrzés

19.  megjegyzi, hogy a Bizottságnak a közös vállalkozás 2008 és 2016 közötti időszakra vonatkozó záróértékelése, valamint a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakot lefedő félidős értékelése megtörtént, az igazgatótanács elfogadta a cselekvési tervet, amelynek keretében már több intézkedést is kezdeményeztek;

20.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat véglegesített egy a közös tevékenységek teljesítménymenedzsmentjére vonatkozó ellenőrzést; megjegyzi, hogy az ellenőrzés két „nagyon fontos” kérdést azonosított a stratégiai célkitűzések megvalósításának és a közös vállalkozás tevékenységei hatásának mérése terén; sajnálattal állapítja meg, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nem adott ki belső ellenőrzési jelentést a 2017. évre vonatkozóan az előző évi ellenőrzésekből és kockázatértékelésekből eredő elfogadott fellépések végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

21.  üdvözli a nemzeti és regionális programok és a közös vállalkozás közötti szinergiákkal foglalkozó munkacsoport létrehozását 2017-ben azzal a céllal, hogy feltárja az együttműködési területeket, és hozzájáruljon a közös vállalkozás cselekvési tervéhez és az európai strukturális és beruházási alapokkal való szinergiákkal kapcsolatos tevékenységekhez, valamint a tagállamokkal és a régiókkal folytatott együttműködéshez.

22.  üdvözli a közös vállalkozás digitális stratégiájának 2017. évi megerősítését a weboldalán és a közösségimédia-csatornáin, valamint más tevékenységeket, amelyek a Tiszta Égbolt 2 program ismertségének megerősítéséhez vezetnek, és üdvözli továbbá az érdekelt felekkel való szorosabb együttműködést;

Humánerőforrás

23.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-én 39 főt foglalkoztatott; megjegyzi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás 2 álláshely betöltésére indított felvételi eljárást.

(1) A Tanács 558/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 77. o.).

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat