Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2218(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0102/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0102/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.48

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0289

Elfogadott szövegek
PDF 158kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés közös vállalkozása (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014. június 7-én jött létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkében értelmében vett közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel(1) jött létre abból a célból, hogy az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

C.  mivel a közös vállalkozás külön háromoldalú megközelítésen alapszik, és a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és az önkéntes alapon a Horizont 2020 programhoz társult országok (a továbbiakban: részt vevő államok), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszektorbeli tagegyesületek (a továbbiakban: magánszektorbeli tagok); mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia új tagok előtt;

D.  mivel a közös vállalkozás elsődleges célja annak elősegítése, hogy az Unió elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel foglalkozó ágazata megerősödjön és globálisan versenyképessé váljon, a magánberuházások vonzása érdekében a tagállamok összehangolt stratégiáira építve;

E.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 EUR és a magánszektorbeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2017. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 183 900 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 290 100 000 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 98%-os, illetve 83%-os volt;

3.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki az elszámolások alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, amelyek a közös vállalkozás jogelődjeitől, az Artemis és az ENIAC közös vállalkozásoktól átvett projektek eredményei; felkéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja felül azt a módszertant, amely újból és újból korlátozott véleményeket eredményez e visszatérő kérdés miatt, amelyet a hetedik keretprogram projektjeinek lezárultáig nem lehet megoldani;

5.  tudomásul veszi a közös vállalkozás költségvetési és számviteli modelljének háromoldalú jellegéből fakadó összetettségét; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás üdvözölné a számvitel és a könyvvizsgálat további egyszerűsítését és észszerűsítését;

6.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 1 204 700 000 EUR-ból, amely tartalmazza az ágazati tagoknak a közös vállalkozás igazgatási költségeihez való 19 700 000 EUR-s pénzbeli hozzájárulását, a közös vállalkozás 2017 végéig 455 000 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 314 000 000 EUR összegű (az előirányzott források 31,81%-ának megfelelő) kifizetést teljesített, amelyek legnagyobb része a Horizont 2020 első üteméhez tartozó projektek részére teljesített előfinanszírozási kifizetés volt;

7.  megjegyzi, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 657 500 000 EUR összegű hozzájárulásokból 2017 végéig a közös vállalkozás becslése szerint a tagok 421 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást teljesítettek, míg az uniós pénzbeli hozzájárulás 377 000 000 EUR volt;

Teljesítmény

8.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; megjegyzi, hogy a fő teljesítménymutatók harmadik csomagjának céljai közül a legtöbb már teljesült;

9.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási/működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

10.  üdvözli a 2017. évi tőkeáttételi hatás 3,0-ás értékét, amely meghaladja az egész 2014–2020-as időszakra megcélzott tőkeáttételi hatást;

11.  elégedetten veszi tudomásul, hogy azzal, hogy az összes ajánlattételi felhívást nyilvánosságra hozta, a közös vállalkozás jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy átlátható legyen;

12.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás a szakterületén egész Európában erős helyzetben van, és képes arra, hogy létrehozza a megfelelő érdekelt felek összekapcsolt rendszerét; tudomásul veszi, hogy a szakértők megerősítik, hogy a közös vállalkozás a legkiválóbb európai szereplőket foglalkoztatja a félvezetők és rendszerek területén; felhívja az ECSEL-t, hogy több kkv-t vonjon be;

13.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetéshez szükséges idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

Közbeszerzés

14.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentős hiányosságokat tárt fel az igazgatási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárások irányítása terén; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy a költségvetéssel, a közbeszerzéssel és a szerződésekkel foglalkozó asszisztenst jelöltek ki e probléma kezelésére;

Belső kontrollrendszerek

15.  üdvözli, hogy az ECSEL közös vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos ellenőrzések értékelésére és írásos nyilatkozatokat szerzett be a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik észszerű bizonyosságot nyújtottak a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

16.  elégedetten állapítja meg, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a Horizont 2020 programhoz tartozó projektek végrehajtása szempontjából már nem lényegesek, mivel ezek utólagos ellenőrzéseit vagy a közös vállalkozás vagy a Bizottság végzi el; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 program közös utólagos ellenőrzési tervének rendelkezéseivel összhangban a közös vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódóan mostanáig már 17 utólagos ellenőrzést hajtottak végre;

17.  sajnálattal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás ezenfelül 2017-ben esetenként nem dokumentálta megfelelően kivétel-nyilvántartásában a kontrollok vezetőség általi figyelmen kívül hagyásával járó eseteket, illetve a bevett folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréseket; a közös vállalkozás válaszai alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás intézkedéseket hozott e kérdés kezelésére, például elrendelte a 8. belső ellenőrzési standard felülvizsgálatát, megjegyzi, hogy a közös vállalkozás rendelkezik a kivételek nyilvántartásával, valamint, hogy 2018-ban a személyzet képzésben részesült;

18.  megjegyzi, hogy a Bizottság elvégezte az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó záró értékelését, valamint a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő félidős értékelését; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás cselekvési tervet készített és fogadott el ezen értékelések ajánlásainak kezelésére, és egyes intézkedéseket már meg is kezdett;

Belső ellenőrzés

19.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata teljesítményirányítási ellenőrzést végzett, és kérte, hogy a közös vállalkozás dolgozzon ki cselekvési tervet az említett jelentésben foglalt ajánlások kezelésére(2); megjegyzi, hogy a közös vállalkozás irányító testülete 2018. áprilisban cselekvési tervet fogadott el;

Humánerőforrás-gazdálkodás

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-én 29 főt foglalkoztatott, ugyanannyit, mint az azt megelőző évben; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás betöltött egy kommunikációs álláshelyet és meghirdetett két álláshelyet, egyet a belső ellenőrzés és az ellenőrzés-irányítás, egy másikat pedig az igazgatási és pénzügyi vezetés területén, továbbá egy kirendelt nemzeti szakértői álláshelyet is;

21.  üdvözli, hogy a szervezet felépítésének a prioritásokhoz és a szakértelem iránti igényekhez való igazítása érdekében a közös vállalkozás szervezeti felépítését 2017. június 1-jén frissítették.

(1) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(2) Éves tevékenységi jelentés, 51. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat