Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2215(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.50

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0291

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2215(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás („IMI 2 közös vállalkozás”) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az IMI 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az IMI 2 közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az IMI 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2019),

1.  mentesítést ad az IMI 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az IMI 2 közös vállalkozás 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az IMI 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 57. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 59. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 54. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2215(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás („IMI 2 közös vállalkozás”) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az IMI 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az IMI 2 közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az IMI 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2019),

1.  jóváhagyja az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 57. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 59. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 54. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2215(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2019),

A.  mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: IMI közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre 10 éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége, azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson;

B.  mivel az 557/2014/EU tanácsi rendelet(1) 2014. májusi elfogadását követően 2014 júniusában az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (a továbbiakban: IMI 2 közös vállalkozás) az IMI közös vállalkozás helyébe lépett azzal a céllal, hogy véglegesítse a hetedik keretprogram kutatási tevékenységeit, és 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás működésének időszakát;

C.  mivel az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (a továbbiakban: EFPIA) a közös vállalkozás alapító tagjai;

D.  mivel az IMI közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 000 000 000 EUR-val járul hozzá, és az alapító tagoknak egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk a működési költségekhez, egyenként a teljes uniós finanszírozás 4%-át meg nem haladó összeggel;

E.  mivel az IMI 2 közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt a Horizont 2020 költségvetéséből legfeljebb 1 638 000 000 EUR-val járul hozzá, és a Bizottság kivételével a tagoknak kell biztosítaniuk a folyó költségek 50%-át, továbbá a működési költségekhez pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulást, vagy mindkettőt kell biztosítaniuk, az Unió pénzügyi hozzájárulásával egyenlő mértékben;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az IMI 2 közös vállalkozás 2017. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az IMI 2 közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait, illetve a közszektor nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapul;

2.  tudomásul veszi a számvevőszéki hitelesítő véleményt az IMI 2 közös vállalkozás 2017. évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden anyagi szempontból jogszerű és szabályszerű mivoltáról;

3.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram és a „Horizont 2020” program rendelkezésére álló végleges 2017. évi költségvetés 322 396 498 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 206 372 367 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 97,07% volt (a 2016. évi arányhoz képest 2,99% növekedés);

4.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kifizetési előirányzatok négy egymást követő évben is 75% alatt voltak, és 2017-ben 71,96 %-ot tettek ki; tudomásul veszi, hogy ezen alacsony felhasználási arány oka elsősorban az antimikrobiális rezisztenciával és az ebolával foglalkozó programok egyes nagy és összetett projektjei keretében végrehajtandó klinikai vizsgálatok számának csökkentése, illetve azok elhalasztása, valamint a „Horizont 2020” keretében kiírt pályázatok támogatási szerződéseinek késedelmes megkötése volt; felkéri az IMI 2 közös vállalkozást, hogy terjesszen aktualizált információt a mentesítésért felelős hatóság elé, és javítsa a következő évi eljárás kifizetési előirányzatait;

5.  üdvözli azt a tényt, hogy a kifizetések száma 9,33%-kal (75-ről 82%-ra) nőtt; rámutat arra, hogy az IMI és az IMI 2 közös vállalkozás projektjei részére már kifizetett előfinanszírozással szemben elszámolt költségek emelkedése miatt csökkent a kifizetett összeg (az elszámolások 189%-kal, 20 347 000 EUR-ról 58  846 343 EUR-ra emelkedtek);

6.  elismeri a kifizetési előirányzatok előrejelzésére szolgáló folyamatban rejlő korlátokat; sajnálattal állapítja meg, hogy ezek a korlátok hiányosságokhoz vezetnek a kifizetési előirányzatok tervezése és nyomon követése tekintetében, melyek következtében 2017 végéhez közeledve 78 700 000 EUR-nyi felhasználatlan kifizetési előirányzat maradt meg a korábbi évekről; üdvözli az IMI 2 közös vállalkozás által bevezetett korrekciós intézkedéseket a költségvetés sorozatos túltervezésének megállítására; megállapítja, hogy az IMI 2 közös vállalkozás igazgatótanácsa úgy határozott, hogy az adott év műveleti kifizetési előirányzatait 56 000 000 EUR-val, valamint a korábbi évekből származó halmozott többletet 25 800 000 EUR-val csökkenti;

7.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogram költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 000 000 000 EUR összegből az IMI 2 közös vállalkozás 2017 végéig 966 060 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 719 978 000 EUR összegű kifizetést teljesített; észrevételezi, hogy a 246 082 000 EUR összegű (25,47%) fennmaradó kifizetések magas szintjének elsődleges oka a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységek megkezdésének késedelme volt az IMI közös vállalkozás első éveiben;

8.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői által az IMI közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 000 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2017 végéig az IMI 2 közös vállalkozás 551 800 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulást validált (529 900 000 EUR természetbeni és 21 900 000 EUR pénzbeli hozzájárulást); rámutat, hogy az IMI 2 közös vállalkozás tagjai további 153 000 000 EUR összegű validálatlan természetbeni hozzájárulásról számoltak be; kiemeli, hogy ennek következtében 2017 végéig az ágazati tagok által nyújtott természetbeni és pénzbeli hozzájárulás értéke összesen 705 100 000 EUR, míg az IMI közös vállalkozás által a hetedik keretprogram tevékenységeihez nyújtott uniós pénzbeli hozzájárulások összege 827 200 000 EUR volt;

9.  megjegyzi, hogy a „Horizont 2020” költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 680 000 000 EUR összegből a közös vállalkozás 2017 végéig 819 010 000 EUR összegre (50%) vállalt kötelezettséget és 179 650 000 EUR összegű (az előirányzott források 10,97%-ának és a lekötött források 21,93%-ának megfelelő) kifizetést teljesített 13 pályázati felhívás végrehajtása kapcsán; tudomásul veszi, hogy a kifizetések alacsony szintjét egyrészt a „Horizont 2020” támogatási szerződések ágazati partnerekkel történő megkötéséhez a projektkonzorciumok számára szükséges idő okozta, ami késlelteti az IMI közös vállalkozás előfinanszírozását az adott évben, másrészt a projektek gyakran öt évre kiterjedő időtartama, amelynek köszönhetően a kifizetések nagy részére 2020 után kerül sor;

10.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői és társult partnereik által az IMI 2 közös vállalkozás tevékenységeire adandó, 1 638 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból az ügyvezető igazgató 82 500 000 EUR összeget validált, további 50 300 000 EUR összegről pedig 2017 végéig számoltak be; ezenkívül megállapítja, hogy az ügyvezető igazgató az ágazati tagoktól 7 600 000 EUR pénzbeli hozzájárulást validált; megjegyzi továbbá, hogy ennek következtében 2017 végéig az ágazat képviselői által az IMI 2 közös vállalkozás „Horizont 2020” tevékenységeire juttatott hozzájárulások teljes összege 140 400 000 EUR összeget tett ki, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 157 300 000 EUR volt; kiemeli, hogy a programok végrehajtásának e szakaszában 40 „Horizont 2020” projekt részére 391 000 000 EUR összegű uniós alap és 381 000 000 EUR összegű ágazati természetbeni hozzájárulás van elkülönítve (és e projektek közül 2017 végén 37 még nem zárult le);

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én az IMI 2 közös vállalkozás teljes személyzete 49 álláshelyet töltött be, 8-cal többet, mint az előző évben;

Teljesítmény

12.  üdvözli, hogy a „Horizont 2020” keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja az IMI közös vállalkozás számára a program egészének időtartamára külön meghatározott egyes fő teljesítménymutatók teljesítése terén tapasztalható lassú előrehaladást (a 2017. évre kitűzött teljesítménymutatók harmadik csoportjának kevesebb mint 60%-át teljesítették); üdvözli az IMI 2 közös vállalkozás igazgatótanácsának arra irányuló döntését, hogy jóváhagyja az IMI közös vállalkozás számára külön meghatározott fő teljesítménymutatók egy új, a program célkitűzéseihez jobban hozzáigazított csoportját;

13.  megjegyzi, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási/működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami az IMI 2 közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

14.  üdvözli, hogy a 2016. évi tőkeáttételi hatás 0,96-os időközi értéke majdnem elérte az egész 2014–2020-es időszak tekintetében megcélzott tőkeáttételi hatást;

15.  megállapítja, hogy az IMI 2 közös vállalkozás felhívásai számos módon nyitva állnak új résztvevők előtt is; megjegyzi ugyanakkor, hogy a társult partnerek részvétele az IMI 2 közös vállalkozásról szóló rendeletben meghatározott célkitűzések tekintetében még mindig alacsony, és azt a fennmaradó években fokozni kell;

16.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetési idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

17.  üdvözli az arra irányuló stratégiát, hogy a kkv-kat bevonják az IMI közös vállalkozás kedvezményezetti körébe, ezzel hozzájárulva egy értéklánc kialakításához; üdvözli továbbá a betegképviseleti szervezetek bevonását; elismeri, hogy 2017 végén az IMI közös vállalkozás projektjeinek körülbelül 50%-ában vettek részt valamilyen módon betegképviseleti szervezetek;

Csalás elleni stratégia

18.  megjegyzi, hogy az IMI 2 közös vállalkozásnak van a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság csalás elleni stratégiájával összehangolt, saját csalás elleni stratégiája; üdvözli, hogy 2017-ben nem továbbítottak új ügyet az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF); megjegyzi ugyanakkor, hogy két tájékoztatás iránti kérelem érkezett be az OLAF-tól, egy olyan, amelyben nem volt szükség intézkedésekre, valamint egy másik, amellyel kapcsolatban az IMI 2 közös vállalkozás visszafizettetési eljárást indított;

Belső ellenőrzés

19.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2017. februárban közzétette végleges ellenőrzési jelentését a „Horizont 2020” IMI 2 közös vállalkozásra vonatkozó támogatási eljárásáról; kiemeli, hogy ajánlásában az IAS azt javasolta az IMI 2 közös vállalkozás számára, hogy adjon magyarázatot a tanácsadó szervei által tett fellépésekre és többek között a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségével (EFPIA) való kapcsolatukra, nyújtson tájékoztatást az EFPIA képviselőinek szerepéről és fellépéseiről, valamint gondoskodjon arról, hogy még a távértékelés megkezdése előtt minden értékelő aláírja saját érdekeltségi nyilatkozatát;

20.  üdvözli, hogy az IMI 2 közös vállalkozás cselekvési tervet készített, és hogy 2017 végéig mind a négy ajánlást végrehajtotta;

21.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás 2017 novemberében cselekvési tervet dolgozott ki, melybe számos végrehajtandó fellépést beépített, és ezek közül néhányat már el is indítottak, például a webináriumok fejlesztését, a kkv-k részvételét stb.

Belső ellenőrzési rendszerek

22.  elismeri, hogy az IMI 2 közös vállalkozás megbízható, pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintéseken alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be; megállapítja, hogy a hetedik keretprogram időközi és záró kifizetései kapcsán a közös vállalkozás utólagos ellenőrzéseket végez a kedvezményezetteknél, míg a „Horizont 2020” projektek költségnyilatkozatait illetően a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata felelős az utólagos ellenőrzésekért; megállapítja, hogy az utólagos ellenőrzésekre nézve a közös vállalkozás 2017. évi éves jelentésében szereplő hibaarány a hetedik keretprogram projektjei esetében 1,29%, a „Horizont 2020” projektek esetében pedig 0,81% volt.

23.  üdvözli, hogy 2017-ben az IMI 2 közös vállalkozás a vállalkozóknak járó adminisztratív kifizetések késedelmeit 34%-ról 11,1%-ra, a projektek kedvezményezettjeinek járó köztes kifizetések futamidejét pedig 94 napról 65 napra csökkentette; tudomásul veszi e tekintetben, hogy a kedvezményezettek által viselt kiadások után a végleges kifizetésekre átlagosan 52 nap alatt került sor;

24.  megállapítja, hogy a Bizottság 2017-ben lezárta az IMI 2 közös vállalkozás (2008 és 2016 közötti) tevékenységeinek végleges értékelését és a „Horizont 2020”-hoz kapcsolódó (2014 és 2016 közötti) tevékenységek időközi értékelését, kedvező értékelést adott és négy ajánlást tett, melyekkel kapcsolatban cselekvési terveket dolgoztak ki;

25.  megállapítja, hogy a Bizottság Közös Támogatási Központja 2017 végéig nem készült el a „Horizont 2020” támogatáskezelési és monitoringeszközöknek azon egyedi fejlesztéseivel, amelyek az IMI 2 közös vállalkozás természetbeni hozzájárulásaival kapcsolatos beszámoláshoz és azok feldolgozásához szükségesek; felszólítja az IMI 2 közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezekről az eredményekről;

26.  üdvözli a 2017-ben indított új weboldalt, amely egyrészt az IMI közös vállalkozás legfőbb érdekelt feleinek javaslatait, másrészt saját kommunikációs célkitűzéseit tükrözi, és amely hozzájárul a közös vállalkozás láthatóságának javításához.

(1) A Tanács 557/2014/EU rendelete (2014. május 6.) az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 54. o.).

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat