Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2211(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0126/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0126/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.51

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0292

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 36. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 36. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 36. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 36. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: a közös vállalkozás) a 2007/198/Euratom tanácsi határozattal(1), 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra;

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén;

C.  mivel a közös vállalkozás célja, hogy biztosítsa az Unió hozzájárulását az ITER nemzetközi fúziósenergia-projekthez, hajtsa végre az Euratom és Japán közötti szélesebb körű megközelítést, és készítsen elő egy demonstrációs fúziós reaktort;

D.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból áttekinthetően, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2017. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás felelős az Unió hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és hogy a költségvetés felső korlátját – 6 600 000 000 EUR – 2020-g tartani kell; megjegyzi, hogy ez az összeg nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 000 000 EUR-t;

4.  megjegyzi, hogy az ITER Szervezetének Tanácsa (az ITER Tanács) 2016 novemberében jóváhagyta az ITER-projekt új alapkoncepcióját annak hatóköre, ütemezése és költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy jóváhagyták az „Első plazma” és a „Deutérium-trícium” műveletek átfogó ütemtervét; megjegyzi, hogy az új ITER projekt-alapkoncepció elfogadását követően a közös vállalkozás új ütemtervet készített és újraszámította a közös vállalkozás által a projekt kiépítési szakaszához való hozzájárulás előzetes becsült összköltségét;

5.  hangot ad amiatti folyamatos aggodalmának, hogy az eredetileg tervezetthez képest jelenleg mintegy 15 éves késéssel számolnak a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumát illetően; tudomásul veszi, hogy az ITER-projekt 2017 végén az „Első plazma” elnevezésű projekt „teljes építési területe” 50%-ának teljesítéséről számolt be; tudomásul veszi, hogy az ITER Tanács által elfogadott új ütemterv négy szakaszból álló megközelítést tartalmaz, amelyben 2025 decemberét tűzték ki a projekt kiépítési szakasza első stratégiai mérföldkövének megvalósítására („Első plazma”) és 2035 decemberét a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumául; elismeri, hogy az új szakaszos megközelítés célja, hogy a projekt végrehajtását jobban összehangolják az ITER Szervezete összes tagjának prioritásaival és korlátozásaival;

6.  nyugtázza a Számvevőszék jelentésének ama megállapítását, hogy a közös vállalkozás irányító testülete előtt 2016 decemberében bemutatott eredmények alapján várhatóan további finanszírozásra lesz szükség a 2020 utáni kiépítési szakaszban a már lekötött (2008-as árakon) 5 400 000 000 EUR-n túlmenően, ami 82%-os növekedést jelent az elfogadott 6 600 000 000 EUR-s (2008-as árakon) költségvetéshez képest; megismétli, hogy a Tanács által 2010-ben elfogadott 6 600 000 000 EUR-s összeg a közös vállalkozás számára felső korlátként szolgál a 2020-ig történő kiadások tekintetében; elismeri, hogy az ITER-projekt befejezéséhez szükséges további finanszírozásnak tartalmaznia kell a jövőbeni többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásait is;

7.  kiemeli, hogy a kiépítési szakaszon kívül a közös vállalkozásnak hozzá kell majd járulnia az ITER műveleti szakaszhoz, valamint az azt követő ITER deaktiválási és leszerelési szakaszhoz is; tudomásul veszi, hogy a deaktiválási és leszerelési szakaszhoz való hozzájárulás becsült összege 95 540 000 EUR (2001-es árakon), illetve 180 200 000 EUR (2001-es árakon); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2035 utáni működési szakaszhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulást még nem becsülték meg; felhívja a közös vállalkozást, hogy a lehető legrövidebb időn belül végezze el a 2035 utáni működési szakasz költségbecslését;

8.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság 2017. június 14-i, „Az EU hozzájárulása az ITER projekt reformjához” című közleményében azt javasolta, hogy az ütemtervet illetően legfeljebb 24 hónapos tartalék, illetve költségvetés szempontjából pedig 10–20%-os tartalék lenne megfelelő; megjegyzi továbbá, hogy a 6 000 000 000 EUR-s költségvetési korlát betartása érdekében tett intézkedések között volt az „Első plazma” szempontjából nem kulcsfontosságú összetevők beszerzésének és telepítésének elhalasztása is; nagyon aggódik amiatt, hogy még ha történtek is biztató lépések az ITER-projekt kiépítési szakasza igazgatásának és ellenőrzésének javítása érdekében, továbbra is fennáll a kockázat, hogy még az új javasolt alapkoncepcióhoz képest is tovább nőnek a költségek és a projekt végrehajtását érintő késedelmek; felhívja a közös vállalkozást és a projekt valamennyi résztvevőjét, hogy tegyenek megfelelő lépéseket az összes lehetséges kockázat azonosítása és elemzése érdekében, és dolgozzanak ki cselekvési tervet, amely a brexit hatásának további elemzését is tartalmazza;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

9.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2017-es költségvetés 588 916 058 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 864 914 263 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,9%-os, illetve 96,3%-os volt (2016-ban 99,8% és 98,1%);

10.  sajnálja, hogy a költségvetés-tervezési folyamat súlyos hiányosságai és egyes szerződések végrehajtásának felgyorsulása miatt a közös vállalkozásnak végül 832 600 000 EUR kifizetési előirányzatra volt szüksége 2017-ben, míg a 2017. februárban jóváhagyott kezdeti összeg 548 600 000 EUR-t tett ki; sajnálattal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás becslése szerint a 2018. évi költségvetésben mintegy 150 000 000 EUR összegű a hiány a kifizetési előirányzatok vonatkozásában; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy az Euratom további kifizetési előirányzatokat biztosított, és hogy a kifizetési előrejelző rendszert teljesen újratervezték és integrálták;

11.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokra rendelkezésre álló 588 916 058 EUR 96,5%-át közvetlen egyedi kötelezettségvállalások révén használták fel (2016-ban 99,7%);

12.  tudomásul veszi a 2017. évi költségvetés szinte teljes végrehajtását és az automatikus átviteleket;

13.  megjegyzi, hogy a költségvetési eredménykimutatás egyenlegének összege 2017-ben 17 236 192 EUR volt (2016-ban 5 880 000 EUR);

Teljesítmény

14.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás teljesítménye méréséhez technikai és nem technikai jellegű, valamint fő teljesítménymutatókat alkalmaz; üdvözli, hogy 2017-ben a közös vállalkozás az ITER Tanács kilenc tervezett mérföldkövéből hetet teljesített; elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ITER-projekt átfogó szintjén az ITER Tanács 32 mérföldkövéből 30 teljesült;

15.  megjegyzi, hogy az elmúlt években javult a menetrendek tartalma, szerkezete és ezért megbízhatósága és hatékonysága;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megjegyzi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás irányító testülete folytatta a csalás elleni stratégia közbeszerzési részének végrehajtását; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a beszerzési csalásra vonatkozó saját kockázatmutatói – azaz figyelmeztető jelzések – alapján ellenőrző listát fogadott el, amely a csalás elleni informatikai eszköz kifejlesztésének előfeltételét képezi, és azt belsőleg fejlesztette ki; tudomásul veszi, hogy az ellenőrző lista használatát most vezetik be a közös vállalkozás belső eljárásaiba, más közbeszerzési módosításokkal együtt; megjegyzi, hogy az új alkalmazottak etikai és feddhetetlenségi képzésben részesültek;

Személyzeti felvételi eljárás

17.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentős hiányosságokat tárt fel a kulcspozíciókban lévő vezetők felvételével kapcsolatban; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért bármely javulásról;

Belsőkontroll-rendszerek

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás nem követte folyamatosan nyomon a felsővezetők által tett érdekeltségi nyilatkozatokat; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért bármely javulásról;

19.  megállapítja, hogy 2018-ban az Európai Unió Törvényszéke – a munkaerő-felvételi eljárás szabálytalanságára hivatkozva – semmisnek nyilvánította a közös vállalkozás két 2015. évi felvételi határozatát; a közös vállalkozás válaszából tudomásul veszi, hogy fellebbezett e megsemmisítések ellen, és hogy az európai ombudsman ezekben az esetekben a közös vállalkozás javára döntött;

20.  sajnálattal állapítja meg, hogy a belső kommunikációs stratégiák jelentős hiányosságai nem biztosították a megfelelő információk terjesztését a leszerelési szakasz becsült költségeiről a szervezeten belül, és ezért a közös vállalkozás nem tette közzé az előző évek számláiban az e kötelezettségre vonatkozó elszámolást; tudomásul veszi, hogy a 2017. december 31-ig rendelkezésre bocsátott előirányzatok összege a becslések szerint 85 200 000 EUR volt;

Operatív közbeszerzések és támogatások

21.  megjegyzi, hogy 2017 folyamán 83 operatív közbeszerzési eljárás indult, és 69 operatív közbeszerzési szerződés megkötésére került sor.

(1) A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER közös vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat