Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2212(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0118/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0118/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.52

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0293

Elfogadott szövegek
PDF 166kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az uniós légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel a 721/2014/EU tanácsi rendelet(1) elfogadását követően a SESAR 2. program 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Unió és az Eurocontrol;

D.  mivel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó SESAR 2. program kiépítési szakaszának 585 000 000 EUR összegű uniós hozzájárulását a Horizont 2020 keretprogram finanszírozza; mivel az új Horizont 2020 tagsági megállapodások alapján az Eurocontrol hozzájárulása várhatóan mintegy 500 000 000 EUR lesz, és a többi légi közlekedési ágazati partner hozzájárulása 720 700 000 EUR körül fog alakulni, és ennek mintegy 90%-a természetbeni hozzájárulás lesz az Eurocontrol és a többi tag részéről;

E.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás költségvetését két részre lebontva nyújtotta be: ezek (1) a SESAR 1 és (2) a SESAR 2020 voltak; megállapítja továbbá, hogy a SESAR 1-et a TEN-T program és a hetedik kutatási keretprogram társfinanszírozta, és hogy a SESAR 2020-at a Horizont 2020 keretprogram társfinanszírozza;

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2017. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) szerint a beszámoló minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megállapítja, hogy 2017 végén a közös vállalkozás négy különböző finanszírozási forrásból működött; tudomásul veszi a közös vállalkozás működését szabályozó, alkalmazandó jogi keretek sokféleségét, melyek mindegyike saját sablonokat és kötelezettségeket ír elő, és elismeri e modell magas fokú összetettségét;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás összes kifizetési előirányzatai 2017-ben 191 813 383 EUR-t tettek ki (2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR összegű (2016: 162 851 972 EUR) címzett bevételt és átvitt előirányzatot beleértve; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 113 346 265 EUR-t tettek ki (2016-ban: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR összegű (2016: 101 407 854 EUR) címzett bevételt és átvitt előirányzatot beleértve;

5.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 80,24, illetve 67,97%-os volt (2016-ban 95,7, illetve 63,2%);

6.  megjegyzi, hogy a SESAR 1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak végrehajtási aránya 11%, illetve 68% volt, és ezt az alacsony arányt egy előre nem látható, körülbelül 17 millió EUR értékű címzett bevétel okozott, és hogy 2016 decemberében a SESAR 1 programot hivatalosan lezárták, és az utolsó kifizetésre 2017 decemberében került sor, miután a közös vállalkozás 2017 végéig elegendő finanszírozást biztosított a hetedik keretprogram számára a SESAR 1 ágazati tagjaitól származó, készpénzben fizetett többlethozzájárulások visszatérítésére, valamint a hetedik keretprogram folyamatban lévő projektjeivel kapcsolatban felmerült késedelmes, de még indokolt költségigénylések kifizetésére;

7.  megállapítja, hogy a SESAR 2020 esetében a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92, illetve 68% volt, és az utóbbi alacsonyabb végrehajtási arányát főként az ágazati tagok által irányított Horizont 2020 projektek végrehajtásának késedelme, valamint a meglehetősen óvatos, a pénzügyi végrehajtásra vonatkozó éves hatáskör-átruházási megállapodások késedelmes beérkezésének kockázatát is figyelembe vevő költségvetés-tervezés okozta;

8.  megállapítja, hogy a 2016. évi ellenőrzés részeként 15 tag vonatkozásában 476 költségelszámolást ellenőriztek, ami 120 000 000 EUR-t vagy a 884 000 000 EUR értékű összes igényelt költség 14%-át tette ki, és hogy a fennmaradó hibaarány 1,09% volt;

A többéves költségvetés végrehajtása a hetedik keretprogram és a TEN-T keretében

9.  megállapítja, hogy a SESAR 1 tevékenységeire szánt 892 800 000 EUR teljes operatív és igazgatási költségvetésből 2017 végére a közös vállalkozás 853 000 000 EUR értékben vállalt kötelezettségeket, és 801 000 000 EUR összegű kifizetést teljesített (a rendelkezésre álló költségvetés 89,7%-a);

10.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás operatív és igazgatási tevékenységeinek ellátására szánt, más tagok által teljesített 1 254 500 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból (670 200 000 EUR az Eurocontroltól és 584 300 000 EUR a légforgalmi ágazat tagjaitól) 2017 végéig a közös vállalkozás 1 099 900 000 EUR összegű hozzájárulást hagyott jóvá (560 700 000 EUR az Eurocontroltól és 539 200 000 EUR a légiforgalmi ágazattól);

11.  megállapítja, hogy 2017 végén az Európai Uniótól származó pénzbeli hozzájárulások összesített értéke 633 900 000 EUR-t tett ki, míg a teljes természetbeni és pénzbeli hozzájárulás összege az Eurocontroltól 560 700 000 EUR, a légiforgalmi ágazat tagjaitól pedig 539 200 000 EUR volt;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben végrehajtotta a SESAR 1 pénzügyi és adminisztratív lezárását; tudomásul veszi, hogy 2017-ben a SESAR 1 37 millió EUR-t kapott az Uniótól a közös vállalkozás tagjai felé fennálló, a 2017-ben kapott és felülvizsgált pénzügyi kimutatásokban szereplő kötelezettségei fedezésére, valamint a valószínű további ellenőrzések biztosításának, a közös vállalkozás elleni lehetséges jogi lépések és a tagok pénzbeli hozzájárulási többletei visszatérítésének fedezésére; megállapítja továbbá, hogy az Eurocontrol részéről 25,9 millió EUR-t validáltak pénzbeli hozzájárulásként, melyből 13,4 millió EUR-t 2016-ra, amely azonban technikai okok miatt a 2017-es költségvetés részét képezte, és további 12,5 millió EUR-t 2017-re; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 16,8 millió EUR kivételes bevételhez is jutott, elsősorban a tagokhoz kapcsolódó behajtások révén; üdvözli, hogy a 23,1 millió EUR-nyi fennmaradó készpénzpénz-többlet és a 38,6 millió EUR-nyi kifizetési előirányzat elegendő a SESAR 1 valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez és lezárásához;

A többéves költségvetés végrehajtása a Horizont 2020 keretében

13.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a SESAR 2020 program végrehajtására előirányzott 639 800 000 EUR összegből a közös vállalkozás 2017 végéig 236 700 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget, és 112 300 000 EUR összegű kifizetést teljesített; megállapítja továbbá, hogy a kifizetések főleg a SESAR 2020 projektek első és második hullámának előfinanszírozására szolgáltak;

14.  megállapítja, hogy a többi tag a közös vállalkozás SESAR 2020 programhoz kapcsolódó operatív tevékenységeihez legalább 825 900 000 EUR értékű természetbeni és pénzbeli hozzájárulást vállalt (az Eurocontrol mintegy 500 000 000 EUR értékben, a légiforgalmi ágazat pedig 325 900 000 EUR becsült értékben); megállapítja továbbá, hogy 2017 végéig a többi tag 97 300 000 EUR összegű természetbeni hozzájárulást jelentett be, de ezek még nem kerültek érvényesítésre;

15.  üdvözli, hogy a 2017-es költségvetés 2. szakasza most először tartalmazza a SESAR 2020 működési költségeit és a hozzá kapcsolódó természetbeni hozzájárulásokat; megjegyzi, hogy a SESAR 2020 75,5 millió EUR-t kapott az Uniótól 2017. évi és 2018 első hónapjaiban fennálló kötelezettségeinek fedezésére, továbbá 6,7 millió EUR-t az Eurocontroltól pénzbeli hozzájárulásként a működési költségekre;

16.  megállapítja, hogy 2017 végére a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoring eszközei nem végeztek azokkal az egyedi fejlesztésekkel, amelyek szükségesek a közös vállalkozás természetbeni hozzájárulásainak feldolgozásához.

17.  megjegyzi, hogy 2017 végéig a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtott halmozott uniós készpénzhozzájárulások 132 900 000 EUR-t tettek ki, a légiforgalmi ágazat és az Eurocontrol hozzájárulása pedig 104 000 000 EUR-t tett ki;

18.  megjegyzi, hogy a SESAR 2020 első ellenőrzései azt mutatják, hogy a hibák száma és szintje a Horizont 2020-ban bevezetett egyszerűsítéseknek és a fő kedvezményezettek nagyobb tapasztalatának köszönhetően alacsonyabb;

Teljesítmény

19.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja, hogy a projektek kiforratlansága miatt még nem áll rendelkezésre információ a fő teljesítménymutatók harmadik csoportjáról; megjegyzi azonban, hogy a fő teljesítménymutatók azt mutatják, hogy a célkitűzések összességében teljesültek; tudomásul veszi, hogy a szakértők további nyomon követési tevékenységet és elemzést tesznek szükségessé, egyértelmű különbséget téve az egyes évek végén ténylegesen elért fő teljesítménymutatók és a tervezett fő teljesítménymutatók között;

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a 2017–2019 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumban ismertetett fő szakpolitikai és operatív célkitűzéseit teljesítette;

21.  üdvözli a SESAR által közzétett, a pilóta nélküli légi járművek biztonságos európai üzemeltetésének biztosítására irányuló ütemtervet; úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek európai légtérbe történő biztonságos integrálásához több innovációra, köztük a légiforgalmi szolgáltatásokhoz (ATM) kapcsolódó technológiai újításokra van szükség; érdeklődéssel veszi tudomásul a pilóta nélküli légi járművek európai piaca 2050-ig történő fejlődésének áttekintését, az Európa és globális versenyképessége számára abban rejlő hatalmas potenciált, valamint az elkövetkező 5–10 évben e potenciál kiaknázása érdekében meghozandó intézkedéseket, úgymint a kutatási és fejlesztési támogatásokat, amelyeket egy olyan uniós szintű ökoszisztéma bevezetésével lehet megvalósítani, amely magában foglalja mind a szabályozási keretet, mind a technológiát, és összefogja a köz- és magánszféra kulcsfontosságú érdekeltjeit, az uniós finanszírozás szintjének növelését eredményezve, ami különösen az ágazatban működő kkv-k tevékenységét serkentené;

22.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

23.  aggodalommal veszi tudomásul a tőkeáttételi hatás 0,56-os időközi értékét a 2017. év végén; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy teljesítse a 0,85-ös becsült tőkeáttételi célt a 2014–2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan;

24.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a szakértők megjegyzik, hogy a hetedik keretprogram keretében a közös vállalkozás működésével összehasonlítva már nagyobb a hangsúly az érdekelt felek teljes körének az európai légiforgalmi szolgáltatási (ATM főterv) főterv megvalósításába történő fokozott bevonásán;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

25.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-én 40 fős személyzetet alkalmazott (2016-ban: 44);

26.  tudomásul veszi az emberi erőforrások terén folytatott 2017-es teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit: 60% operatív álláshely, 30% adminisztratív álláshely és 10% meghatározás nélküli álláshely;

27.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás nyolc közbeszerzési eljárást indított, és ezek 14 keretszerződéshez és közvetlen szolgáltatási szerződéshez vezetett; megállapítja, hogy a közös vállalkozás 29 egyedi szerződést és 13 módosítást nyújtott be, ezzel a 2017-ben befejezett közbeszerzési tevékenységek teljes összege meghaladja a 5 540 000 EUR-t;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

28.  megjegyzi, hogy 2017 során tíz ellenőrzést hajtott végre egy másik külső könyvvizsgáló cég és egy ellenőrzés esetében a Költségvetési Főigazgatóság keretszerződését kellett felhasználni a közös vállalkozás keretszerződése által érintett három vállalat azonosított összeférhetetlensége miatt; tudomásul veszi, hogy kilenc ellenőrzést az alapszabályban meghatározott könyvvizsgáló végzett; megállapítja, hogy a közös vállalkozás felülvizsgált keretszerződéssel rendelkezik három külső könyvvizsgáló céggel, és az ellenőrzési tevékenységet kizárólag ezek a cégek látják el; kiemeli, hogy az elvégzett ellenőrzések során semmilyen olyan lényegi kérdést nem tártak fel, amely az igazgatótanács figyelmét igényelné;

Belsőkontroll-rendszerek

29.  elégedettséggel üdvözli, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a kedvezményezettekre nézve;

30.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás továbbra is többoldalú megközelítést alkalmazott a kockázatok hatékony felmérése, kezelése és csökkentése céljából, és elvárja, hogy a közös vállalkozás figyelmet fordítson az ATM-főtervben és a SESAR 2020-ban azonosított kritikus üzleti kockázatokra;

31.  sajnálja, hogy a külső ellenőr hiányosságokat tapasztalt a közös vállalkozás pénzügyi ellenőrzési folyamataiban, amelyek főként az összetett pénzügyi szabályozási keretnek, a kulcsfontosságú pénzügyi személyzet közelmúltbeli távozásának és a pénzügyi szervezeti egység túlterheltségének tudható be;

Belső ellenőrzés

32.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájában leírtak szerint a SESAR 1 vonatkozásában a könyvvizsgálás alapvetően befejeződött azután, hogy hét tagnál 20 ellenőrzést terveztek, melyek közül 2017 folyamán 18-at zártak le a negyedik ellenőrzési ciklus keretében; üdvözli, hogy 2017-ben 0,36%-os volt a fennmaradó hibaarány;

33.  megjegyzi, hogy a Bizottságnak a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó időközi értékelése megtörtént; megállapítja, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsa 2018 májusában cselekvési tervet fogadott el, amely számos, más elkezdett tevékenységet tartalmaz;

34.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016 októberében ellenőrizte a H2020 támogatási folyamatokat; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat öt ajánlást adott ki, amelyek közül az egyik „nagyon fontos” minősítést kapott; megjegyzi továbbá, hogy részletes cselekvési tervet dolgoztak ki, és hogy 2017 végére az 5 ajánlásból 4-re vonatkozó cselekvési tervet végrehajtották; felszólítja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó ajánlás végrehajtásáról;

35.  megjegyzi, hogy 2017. októberben a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzést végzett a közös vállalkozásnak a Közös Támogatási Központtal (CSC) való koordinációval összefüggő irányítási, kockázatkezelési és belső ellenőrzési folyamatai, valamint a CSC-eszközök és -szolgáltatások végrehajtása tekintetében; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat három ajánlást tett; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb kérdések

36.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2017-ben elvégezte a SESAR 1 program (2007–2016) végleges értékelését, amely azt mutatja, hogy a közös vállalkozás teljesíti célkitűzéseit, segít leküzdeni a széttagoltságot és megteremti a kutatási célok folytonosságát; megállapítja, hogy a Bizottság által a SESAR 2020-ról (2014–2016) végzett végső időközi értékelés arra a következtetésre jutott, hogy az Unió, a magánszektor és a tagállamok közötti kutatási partnerségek jó úton haladnak céljaik elérése felé; üdvözli, hogy elfogadtak egy cselekvési tervet, amely az említett értékelésekben megfogalmazott ajánlásokkal foglalkozik;

37.  rámutat, hogy az uniós légtérgazdálkodás továbbra is szétaprózódott, és hogy az egységes európai égbolt koncepcióját még nem sikerült megvalósítani; ismételten rámutat a SESAR alapvető szerepére a kutatás összehangolásában és SESAR projekten belüli végrehajtásában, valamint a projekt célkitűzéseinek megvalósításában;

38.  felhívja a SESAR-t és a Bizottságot, hogy értékeljék a SESAR program eredményeit, különösen az interoperabilitás biztosítása és az egységes európai égbolt megvalósulása érdekében tett lépések tekintetében;

39.  megállapítja, hogy 2017-ben a Számvevőszék különjelentést tett közzé az egységes európai égbolt kezdeményezésről; sajnálja, hogy e jelentés együtt a Bizottság záróértékelésével felhívta a figyelmet az ATM-főterv végrehajtását érintő késedelmekre és arra, hogy a közös vállalkozás jogszabályban meghatározott fenntartási időszaka nincsen összhangban az általa végrehajtandó munkák tervezett időtartamával. megállapítja továbbá, hogy a Számvevőszék hangsúlyozza, hogy az ATM főterv végrehajtását illetően a közös vállalkozásnak meg kell erősítenie elszámoltathatóságát.

40.  megjegyzi, hogy az ellenőrök tizenhat SESAR-projektből vettek mintát, melyeket öt különböző országban ellenőriztek, és amelyek a SESAR különböző érdekelt feleit érintették; felszólítja a közös vállalkozást, hogy teljes mértékben vegye figyelembe a különjelentés ajánlásait és tegye meg a szükséges intézkedéseket;

(1) HL L 192., 2014.7.1., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat