Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2217(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0163/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0163/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0294

Elfogadott szövegek
PDF 163kWORD 46k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL)
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

1.  mentesítést ad a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 177., 2014.6.17., 9. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

1.  jóváhagyja a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását,

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2018.12.14., 10. o.
(2) HL C 452., 2018.12.14., 12. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 177., 2014.6.17., 9. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

A.  mivel a Shift2Rail közös vállalkozást (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014 júniusában hozta létre tíz éves időtartamra a 642/2014/EU tanácsi rendelet(1);

B.  mivel alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint különböző vasúti ágazati partnerek (a fő érdekelt felek, többek között vasútiberendezés-gyártók, vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők és kutatóközpontok), és a közös vállalkozásban társult tagként más szervezetek is részt vehetnek;

C.  mivel a közös vállalkozás célkitűzései a következők: a) az egységes európai vasúti térség létrehozása; b) az európai vasúti rendszer vonzerejének és versenyképességének fokozása és innovatív technológiáinak és megoldásainak továbbfejlesztése; c) a közúti szállításról a vasúti szállításra való áttérés elősegítése; és d) az európai vasúti ágazat világpiaci vezető szerepének megőrzése;

D.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás számára biztosítani kell a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat e kulcsfontosságú célkitűzések eredményes és hatékony elérése érdekében;

E.  mivel a közös vállalkozás 2016 májusában kezdte meg önálló működését;

Általános megjegyzések

1.  elismeri, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 450 000 000 EUR-val járul hozzá a Horizont 2020 program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 470 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk, beleértve a közös vállalkozás operatív és adminisztratív tevékenységeinek költségeihez nyújtandó legalább 350 000 000 EUR természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez történő, legalább 120 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást;

4.  emlékeztet rá, hogy a kutatás és az innováció nem a folyamatirányítás egyszerű szabályát alkalmazó elszigetelt folyamat; ezért hangsúlyozza, hogy igen fontos annak meghatározása, hogy a kutatási és innovációs projektek közül melyek képesek innovatív megoldásokat kínálni a piac számára; kiemeli, hogy a közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet és az alapszabály módosításai nagyon fontosak lesznek a következő közös vállalkozás következő fejlesztése szempontjából, a hatékonyság fokozása érdekében; hangsúlyozza különösen, hogy tervbe kell venni a többéves finanszírozás elvének alkalmazását, és rugalmas menetrendet kell elfogadni a javasolt projektek közzétételére vonatkozóan;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

5.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2017. évi költségvetés 68 600 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 44 100 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; hangsúlyozza, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 94%-os, illetve 79%-os volt, ami alacsony szintet jelent, különösen a kifizetési előirányzatok esetében; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ban az S2R közös vállalkozás által teljesített kifizetések többsége a 2017. évi pályázati felhívások keretében kiválasztott Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos előfinanszírozási kifizetés volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás korábbi években fel nem használt kifizetési előirányzatainak összege mintegy 7,6 millió EUR volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás válasza szerint a Bizottság kifizetéseinek időzítése miatt a teljes összeget 2018 első negyedévére vonatkozónak tekintették;

6.  megállapítja, hogy 2017 végéig a közös vállalkozás 411 500 000 EUR-ból (beleértve a maximális uniós pénzbeli hozzájárulást, valamint az ágazati tagok által a közös vállalkozás igazgatási költségeire befizetett, 13 500 000 EUR pénzbeli hozzájárulást) 158 800 000 EUR értékben tett kötelezettségvállalásokat és 78 600 000 EUR összegű (az előirányzott források 19,1%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán; ebből kitűnik, hogy a közös vállalkozás eleddig – többéves munkaprogramjával összhangban – a kutatási és innovációs programjára rendelkezésre álló összeg 39%-ának végrehajtására kötött egymással összefüggő többéves támogatási megállapodásokat és közbeszerzési szerződéseket;

7.  elismeri, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív és igazgatási költségeire befizetendő, 350 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2017 végéig – azaz négy hónappal azután, hogy a közös vállalkozás elindította első Horizont 2020 projektjeit – az ágazati tagok (bevallásuk szerint) 34 900 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulást nyújtottak az operatív tevékenységekhez, amelyből 3 000 000 EUR került validálásra; megjegyzi, hogy az igazgatótanács ezenfelül 4 900 000 EUR pénzbeli hozzájárulást validált a közös vállalkozás igazgatási költségeihez;

8.  sajnálja, hogy a 2018. január 31-i határidőig egyetlen másik tag sem volt abban a helyzetben, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulásokkal (IKOP) és más természetbeni tevékenységi hozzájárulásokkal (IKAA) kapcsolatos költségeit igazolja; megjegyzi, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulások becsült összege 21,3 millió EUR volt, ami pozitív tendenciát mutatott a szokásos programirányítási S-görbével összhangban; elégedett azzal, hogy a többi tag által 2017 végén bejelentett más természetbeni tevékenységi hozzájárulások kumulatív összege 130 millió EUR volt, ami meghaladja a közös vállalkozásról szóló rendelet szerint megállapított 120 millió EUR minimumösszeget;

9.  megállapítja, hogy 2017 végére az ágazati tagoktól származó hozzájárulások teljes összege 169 800 000 EUR, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 83 200 000 EUR volt;

10.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017-ben 17 támogatási megállapodást írt alá a 2017. évi felhívások alapján, és hogy a felhívásokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek értéke 110 900 000 EUR-t tesz ki, ami legfeljebb 60 100 000 EUR-s társfinanszírozást tesz szükségessé a közös vállalkozás részéről;

11.  megjegyzi továbbá, hogy az Uniótól eltérő alapító tagok és a társult tagok megállapodtak abban, hogy társfinanszírozás iránti kérelmüket a teljes projektköltségek 44,44%-ára korlátozzák, ami a Horizont 2020 program esetében a legalacsonyabb átfogó arány; üdvözli, hogy 120 kkv vett részt a 2017-es pályázati felhívásban és 50 kkv részesült finanszírozásban (25%);

Teljesítmény

12.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja, hogy a projektek jellege miatt még nem áll rendelkezésre a fő teljesítménymutatók harmadik csoportja; tudomásul veszi, hogy a szakértők további nyomonkövetési tevékenységet és elemzést tesznek szükségessé, egyértelmű különbséget téve az egyes évek végén ténylegesen elért fő teljesítménymutatók és a tervezett fő teljesítménymutatók között;

13.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

14.  aggodalommal veszi tudomásul a tőkeáttételi hatás 0,9-es időközi értékét a 2016. év végén; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy teljesítse az 1,18-os tőkeáttételi célt a 2014–2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan;

15.  tudomásul veszi, hogy a szakértők megemlítik, hogy a közös vállalkozás máris hozzájárult ahhoz, hogy folytonosságot és közös jövőképet alakítsanak ki a vasúttal kapcsolatos kutatás számára a vasúti közösségen belül; üdvözli, hogy a közös vállalkozás emellett hozzájárult az olyan szereplők közötti bizalom kiépítéséhez, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük arra, hogy a kereskedelmi helyzeten kívül megosszák egymással ötleteiket és közös érdekeiket; megjegyzi, hogy idővel meg kell erősíteni a vasúttársaságok jelenlétét a közös vállalkozásban;

16.  megjegyzi, hogy a szakértők szerint fennáll a veszélye annak, hogy a közös vállalkozást „zártkörű üzletnek” tekintik, ami részben történelmi okokra vezethető vissza, amelyek továbbra is az emberek gondolkodásának részét képezik; felhívja a közös vállalkozást, hogy foglalkozzon ezzel, valamint a fejlődés és a bizalom kiépítésével, különösen a jövőbeli innovációs témák és új partnerek kiválasztására irányuló nyílt eljárások révén;

Személyzeti felvételi eljárás

17.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben hét alkalmazottat vett fel a személyzeti létszámtervének megfelelően: egy jogi tisztviselőt, egy igazgatási és pénzügyi asszisztenst, egy operatív és támogatási tisztviselőt, valamint négy programigazgatót;

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás személyi állománya 2017 végén 20 főből állt, a személyzeti létszámterv által előírt 23 helyett;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló, megbízható előzetes ellenőrzési eljárásokat vezetett be, míg a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: Közös Ellenőrzési Szolgálat) a Horizont 2020 projekt kifizetési kérelmeinek utólagos ellenőrzéséért felel; megjegyzi továbbá, hogy a 2017 végi helyzet azt mutatta, hogy a legfontosabb belsőkontroll-standardokat összességében végrehajtották, és csak néhány intézkedés maradt; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e standardok végrehajtásáról;

20.  üdvözli a közös vállalkozás hajlandóságát, hogy 2018-ban az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére tesz kísérletet az átalányösszegű támogatás kísérleti projekt végrehajtása révén egy zárt program ellenőrzési keretében;

21.  tudomásul veszi, hogy a Horizont 2020 program fennmaradó hibaaránya a Számvevőszék szerint a lényegességi küszöb alatt maradt, azaz 1,44%-ot tett ki, bár az ellenőrzési jelentéstervezetek alapján az volt várható, hogy a hibaarány 2,24% körül fog alakulni;

22.  megjegyzi, hogy a 2017-ben végzett utólagos ellenőrzésekhez a közös vállalkozás reprezentatív mintáját 15 részesedésben határozták meg, amelyek 1,3 millió EUR-t tettek ki a közös vállalkozás validált társfinanszírozásában; sajnálja, hogy a közös vállalkozás reprezentatív mintáján végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban nem állapítottak meg külön hibaarányt;

23.  elismeri, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat látja el a közös vállalkozás belső ellenőri feladatait, és e tekintetben közvetlenül az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel; megjegyzi, hogy az első ellenőrzési feladat a közös vállalkozás kockázati profiljának kidolgozása volt egy hároméves belső ellenőrzési munkaterv kialakítása érdekében; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017–2019 közötti időszakra szóló stratégiai belső ellenőrzési tervét 2017 júniusában mutatták be, és azt évente felülvizsgálják;

24.  megállapítja, hogy 2017-ben a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás – a Közös Ellenőrzési Szolgálattal (CAS) közösen – első alkalommal megkezdte egy, a Horizont 2020 program időközi kifizetési kérelmeiből álló véletlenszerű kockázatalapú minta utólagos ellenőrzését; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményéről;

25.  sajnálattal állapítja meg, hogy 2017 végére a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoring eszközei nem végeztek azokkal az egyedi fejlesztésekkel, amelyek szükségesek a közös vállalkozás természetbeni hozzájárulásainak feldolgozásához; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e fejleményekről;

26.  megjegyzi, hogy a Bizottságnak a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó időközi értékelése megtörtént; megjegyzi, hogy a cselekvési tervet elkészítették, és az igazgatótanács 2018 júniusában elfogadta azt; megjegyzi, hogy már kezdeményeztek bizonyos intézkedéseket, és figyelembe veszi, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretprogramban nem fognak minden ajánlást érinteni;

Operatív közbeszerzések és támogatások

27.  megállapítja, hogy néhány minőségi hiányosság volt megfigyelhető a közös vállalkozás kommunikációs és rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos nyílt eljárása esetében, amelynek négy évre vonatkozó becsült költségvetése 1 200 000 EUR volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás válasza szerint a közös vállalkozás úgy döntött, hogy nem határoz meg minimális pénzügyi kapacitásra vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy ne akadályozza a kkv-ket a pályázaton való részvételben;

Egyéb kérdések

28.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás létrehozta saját csalás elleni stratégiáját és cselekvési tervét, korrekciós intézkedésként a Számvevőszék által a 2016-os mentesítés keretében tett főbb észrevételekre;

29.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás szabályokat fogadott el az összeférhetetlenségről tagjai, szervei, személyzete és kirendelt állománya, valamint igazgatótanácsa tagjai tekintetében, és a Horizont 2020 stratégiát kiegészítő, személyre szabott csalás elleni stratégiát dolgozott ki, amely magában foglalja kockázatainak és lehetőségeinek elemzését is;

30.  hangsúlyozza a közös vállalkozás és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) közötti együttműködés fontosságát; üdvözli az ERA részvételét a közös vállalkozás igazgatótanácsának ülésein és a többéves cselekvési tervet kidolgozó csoportokban; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás értékelte az ERA-ból érkező kutatási és innovációs kérelmeket az egymást átfedő tevékenységek elkerülése érdekében.

31.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás más uniós programokkal és alapokkal – pl. az Európai Parlament „a kiválósághoz vezető út” elnevezésű kísérleti projektjével – is szinergiákat alakított ki, és üdvözli az együttműködést más releváns projektekkel, például a SESAR vagy a Rail Baltica projekttel;

32.  üdvözli a közös vállalkozás online láthatóságának növelése érdekében végzett tevékenységeket; tudomásul veszi a honlap átalakítását, a kéthavonta megjelenő hírlevél bevezetését, a látogatók számának növekedését, a közösségi médiabeli követőket és a sajtóvisszhangot;

33.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás a Horizont 2020 stratégiát kiegészítő, testre szabott csalás elleni stratégiát vezetett be, amely magában foglalja a kockázatok és lehetőségek értékelését is.

(1) A Tanács 642/2014/EU rendelete (2014. június 16.) a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 177., 2014.6.17., 9. o.).

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat