Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0417(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0112/2019

Ingediende teksten :

A8-0112/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 10.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0297

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 47k
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg
Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen *
P8_TA(2019)0297A8-0112/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0825),

—  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0034/2019),

—  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

—  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0112/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid