Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0417(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0112/2019

Predkladané texty :

A8-0112/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0297

Prijaté texty
PDF 127kWORD 41k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg
Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ *
P8_TA(2019)0297A8-0112/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0825),

—  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0034/2019),

—  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0112/2019),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia