Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер
 Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен
 Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд
 Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат
 Електронна информация за товарни превози ***I
 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия ***
 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция)
 Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни ***
 Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви ***
 Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) ***
 Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) ***
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан
 Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство *
 Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I
 Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I
 Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I
 Акт на ЕС за киберсигурността ***I
 Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I
 Европейската гражданска инициатива ***I
 Внос на движими културни ценности ***I
 Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I
 Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване
 Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия
 Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество
Текстове (783 kb)
Правна информация - Политика за поверителност