Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
 Anmodning om ophævelse af Monica Hohlmeiers immunitet
 Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet
 Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet
 Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode
 Elektronisk godstransportinformation ***I
 Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel ***
 Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning)
 Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger ***
 Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder ***
 Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan
 Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger *
 Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I
 Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) ***I
 Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I
 EU's forordning om cybersikkerhed ***I
 Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I
 Det europæiske borgerinitiativ ***I
 Import af kulturgenstande ***I
 Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I
 Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem
 Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
 Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
Tekster (481 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik