Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun
 Sähköiset kuljetustiedot ***I
 Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***
 Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
 Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ***
 Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi ***
 EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus
 Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa *
 Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I
 Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I
 Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I
 EU:n kyberturvallisuusasetus ***I
 Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I
 Eurooppalainen kansalaisaloite ***I
 Kulttuuriesineiden tuonti ***I
 Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ***I
 Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi
 EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila
 EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
Tekstit (488 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö