Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 12 Márta 2019 - Strasbourg
 Faisnéis leictreonach faoi iompar lastais ***I
 Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí AE-Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí ***
 Ballstáit a údarú le bheith ina bpáirtithe i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt ***
 Comhaontú Eora-Meánmhara Éigipt-AE (aontachas na Cróite) ***
 Cinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe *
 Malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS) ***I
 Córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) ***I
 Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ***I
 Gníomh um Chibearshlándáil an Aontais Eorpaigh ***I
 Cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair bia ***I
 An Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ***I
 Allmhairiú earraí cultúrtha ***I
 Cosaint sonraí pearsanta i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa ***I
Téacsanna (340 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais