Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą
 Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą
 Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą
 Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos
 Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I
 ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena ***
 ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija)
 Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ***
 Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius šalimis ***
 Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) ***
 Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) ***
 ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
 Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios *
 Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I
 Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ***I
 Europos solidarumo korpuso programa ***I
 ES kibernetinio saugumo aktas ***I
 Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I
 Europos piliečių iniciatyva ***I
 Kultūros vertybių importas ***I
 Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus ***I
 Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti
 ES ir Rusijos politinių santykių padėtis
 ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas
Tekstai (482 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika