Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti
 Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti
 Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti
 Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām
 Elektroniska kravu pārvadājumu informācija ***I
 Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību ***
 Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija)
 Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi ***
 Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos ***
 Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) ***
 Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) ***
 ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums
 Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu*
 Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I
 Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I
 Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ***I
 ES Kiberdrošības akts ***I
 Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I
 Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I
 Kultūras priekšmetu imports ***I
 Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I
 Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai
 Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās
 ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana
Teksti (493 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika