Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
 Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura
 Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I
 Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-UE u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali ***
 Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)
 Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali ***
 Awtorizzazzjoni tal-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra (CETS Nru 218) ***
 Protokoll li jemenda l-Ftehim UE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan
 Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA *
 Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I
 Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I
 Il-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I
 Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I
 Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I
 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I
 L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I
 Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I
 Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
 L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
 Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
Testi (520 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza