Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde
 Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode
 Elektronische informatie over goederenvervoer ***I
 Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw ***
 Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)
 Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ***
 Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen ***
 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) ***
 Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) ***
 Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan
 Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
 Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I
 Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I
 Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I
 De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I
 Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I
 Europees burgerinitiatief ***I
 Invoer van cultuurgoederen ***I
 Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement ***I
 Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen
 Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
 Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
Teksten (499 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid