Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg
 Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier
 Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
 Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde
 Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar
 Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I
 Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier ***
 Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)
 Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal ***
 Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive ***
 Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) ***
 Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) ***
 Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan
 Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit *
 Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I
 Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (ECRIS-TCN) ***I
 Programul „Corpul european de solidaritate” ***I
 Legea privind securitatea cibernetică ***I
 Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I
 Inițiativa cetățenească europeană ***I
 Importul bunurilor culturale ***I
 Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I
 Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora
 Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia
 Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
Texte (518 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate