Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg
 Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier
 Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu
 Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde
 Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja
 Elektronske informacije o prevozu blaga ***I
 Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov ***
 Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)
 Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ***
 Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih ***
 Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške) ***
 Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med EU in Egiptom (pristop Hrvaške) ***
 Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom
 Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu *
 Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I
 Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I
 Program evropske solidarnostne enote ***I
 Uredba EU o kibernetski varnosti ***I
 Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I
 Evropska državljanska pobuda ***I
 Uvoz kulturnih dobrin ***I
 Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I
 Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje
 Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo
 Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
Besedila (457 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov