Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: výjimka z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: výjimka z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku a úřad pro správu dluhu Spojeného království
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii
 Nemožnost zajistit ve výboru většinu návrhu právně závazného aktu (výklad čl. 171 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) jednacího řádu)
 Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království ***I
 Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I
 Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I
 Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem ***
 Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
 Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA ***
 Oblast působnosti a mandát zvláštních zástupců EU
 Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I
 Vízový informační systém ***I
 Zřízení Azylového a migračního fondu ***I
 Zřízení nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic ***I
 Zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost ***I
 Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I
 Návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I
 Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I
 Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
 Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
 Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany
 Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
 Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I
 Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I
 Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I
 Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání ***I
 Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu
 Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9)
 Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507
 Účinné látky včetně thiaklopridu
 Zpráva o Turecku za rok 2018
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
Texty (1683 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí