Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 13 Márta 2019 - Strasbourg
 Údarú Ginearálta Onnmhairiúcháin ón Aontas i gcomhair onnmhairiú earraí dé-úsáide áirithe ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe ***I
 Leanúint de na cláir um chomhar críochach PEACE IV (Éire-an Ríocht Aontaithe) agus an Ríocht Aontaithe-Éire (Éire-Tuaisceart Éireann-Albain) i gcomhthéacs tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
 Leanúint de na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i gcomhthéacs tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
 An tsábháilteacht eitlíochta i ndáil le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Comhaontú Comhair AE-na hAfganastáine i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt ***
 Comhaontú Comhair AE-na hAfganastáine i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbair (rún)
 Rannpháirtíocht na hIorua, na hÍoslainne, na hEilvéise agus Lichtinstéin in eu-LISA ***
 Ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí ***I
 An Córas Faisnéise Víosaí ***I
 An Ciste Tearmainn agus Imirce a bhunú ***I
 Lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do bhainistiú teorainneacha agus do víosaí ***I
 Lena mbunaítear an Ciste Slándála Inmheánaí ***I
 Deochanna biotáilleacha a shainmhíniú, a chur i láthair agus a lipéadú agus tásca geografacha díobh a chosaint ***I
 Leasuithe atá beartaithe ar Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ***I
 Bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
 Rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear nascacht bhunúsach an iompair lasta de bhóthar i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear aernascacht bhunúsach i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas***I
 Rialacha a bhaineann leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Údaruithe iascaireachta le haghaidh shoithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais ***I
 Gnéithe áirithe den tsábháilteacht agus den nascacht iarnróid a mhéid a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 a leasú a mhéid a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 a leasú a mhéid a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas ***I
 Saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa ***I
 Síneadh ama a chur le húsáid idirthréimhseach a bhaint as bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais ***I
 Calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac ***I
Téacsanna (1168 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais