Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014
 Neulaganje prigovora na delegirani akt o izmjeni Uredbe (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata
 Neulaganje prigovora na delegirani akt o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: mogućnost prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije
 Nepostizanje većine glasova za prijedlog pravno obvezujućeg akta u odboru (tumačenje članka 171. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Poslovnika)
 Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu ***I
 Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
 Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
 Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana ***
 Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana
 Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u eu-LISA-i ***
 Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a
 Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I
 Vizni informacijski sustav ***I
 Uspostava Fonda za azil i migracije ***I
 Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I
 Uspostava Fonda za unutarnju sigurnost ***I
 Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I
 Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije ***I
 Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
 Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
 Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I
 Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Europa koja štiti: Čist zrak za sve
 Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane
 Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
 Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I
 Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada ***I
 Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije ***I
 Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja ***I
 Prigovor na provedbeni akt: Najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin
 Genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9)
 Genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 i potkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507
 Aktivne tvari uključujući tiakloprid
 Izvješće o Turskoj za 2018.
 Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
 Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
Tekstovi (1564 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti