Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2019. március 13., Szerda - Strasbourg
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosítása
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az (EU) 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosítása
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a Bank of England és az Egyesült Királyság Adósságkezelő Központja (EU) 596/2014 rendelet hatálya alóli mentesítése
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége
 A kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslatra a bizottságban leadott szavazatok többségének nem megszerzése(az eljárási szabályzat 171. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjának értelmezése)
 Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
 A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I
 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I
 Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I
 Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között ***
 Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás)
 Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek az eu-LISA-ban való részvétele***
 Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása
 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I
 Vízuminformációs Rendszer ***I
 Menekültügyi és Migrációs Alap ***I
 A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz***I
 Belső Biztonsági Alap ***I
 A szeszes italok meghatározása, megjelenítése és jelölése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I
 Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai ***I
 A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I
 Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
 Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
 Az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosítása ***I
 Az uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I
 A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ***I
 Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
 A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés
 Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás
 Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzetikoordinációs központok hálózata ***I
 A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
 Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
 A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények ***I
 Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I
 A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem ***I
 Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Megengedett szermaradékanyag-határértékek, többek között a klotianidin tekintetében
 Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica
 Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica
 Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica, valamint Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 és MIR162 × 1507 alkombináció
 Hatóanyagok, többek között a tiakloprid
 ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés
 A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés
 A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Szövegek (1814 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat