Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de Bank of England
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten lijst van vrijgestelde entiteiten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vrijstelling van de Bank of England en het Debt Management Office van het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van Verordening (EU) nr. 596/2014
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is
 Afwezigheid van meerderheid van stemmen in de commissie over een voorstel voor een juridisch bindende handeling (interpretatie van artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement)
 Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk ***I
 Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
 Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
 Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ***I
 Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan ***
 Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)
 Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan eu-Lisa ***
 Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU
 Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I
 Visuminformatiesysteem ***I
 Fonds voor asiel en migratie ***I
 Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I
 Fonds voor interne veiligheid ***I
 Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I
 Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I
 Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
 Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
 Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I
 Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I
 Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
 Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
 Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
 Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
 Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
 Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I
 Wijzigingsverordening (EG) nr. 391/2009 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I
 Wijzigingsverordening (EU) nr. 1316/2013 in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
 Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I
 Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet ***I
 Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten ***I
 Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin
 Genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9)
 Genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 en subcombinaties Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 en MIR162 × 1507
 Werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid
 Verslag 2018 over Turkije
 Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
 Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
Teksten (1708 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid