Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: izvzetje Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: izvzetje Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 596/2014
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: možnost prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije
 Nezadostna večina za pravno zavezujoč akt v odboru (razlaga točke (b) prvega pododstavka člena 117(1) Poslovnika)
 Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo ***I
 Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
 Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
 Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom ***
 Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
 Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri eu-LISA ***
 Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU
 Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I
 Vizumski informacijski sistem ***I
 Vzpostavitev Sklada za azil in migracije ***I
 Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I
 Vzpostavitev Sklada za notranjo varnost ***I
 Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I
 Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I
 Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
 Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
 Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Evropa, ki varuje: čist zrak za vse
 Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
 Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
 Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I
 Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Uredba o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij ***I
 Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije ***I
 Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ***I
 Mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom
 Gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Gensko spremenjena koruza (MON-87411-9)
 Gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 1507
 Aktivne snovi, vključno s tiaklopridom
 Poročilo o Turčiji za leto 2018
 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
Besedila (1523 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov