Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
 Положението с правата на човека в Казахстан
 Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
 Положението с правата на човека в Гватемала
 Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца *
 Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)
 Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I
 Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I
 Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III
 Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС
 Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране
 Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
 Назначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган
 Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека
 Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари
 Изменение на климата
 Учредяване на Европейския паричен фонд
 Положението в Никарагуа
 Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие
Текстове (603 kb)
Правна информация - Политика за поверителност