Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
 Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
 Írán, zejména případ obhájců lidských práv
 Situace v oblasti lidských práv v Guatemale
 Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí *
 Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí
 Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I
 Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I
 Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
 Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU
 Jmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí
 Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
 Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
 Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv
 Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz
 Změna klimatu
 Zřízení Evropského měnového fondu
 Situace v Nikaragui
 Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje
Texty (371 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí