Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg
 Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
 Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
 Menneskerettighedssituationen i Guatemala
 Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser *
 Gennemførelse af GSP-forordningen
 Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I
 Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I
 Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
 Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender
 Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
 Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
 En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne
 Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge
 Klimaændringer
 Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
 Situationen i Nicaragua
 Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
Tekster (351 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik